Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg Tertzio - Ingevuld

Elst

03-03-2022

Manager Zorg Tertzio

“Ziet en hoort bewoners, hun naasten en medewerkers”

Organisatie

We zitten met Attent in de goede groef. De kwaliteit van zorg is goed, de cijfers zijn goed en  in deze regio zijn wij de partner voor de meer complexe verpleeghuiszorg. We zoeken managers die hieraan willen bijdragen en doorbouwen op de ingeslagen weg door nabij de medewerkers en de bewoners te zijn.” Wil Zajdenband, Directeur Zorg en Behandeling Attent.

Attent Zorg en Behandeling is een zorgaanbieder met diensten op het gebied van welzijn, zorg en behandeling aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Er werken ongeveer 1500 medewerkers en 700 vrijwilligers op en vanuit 11 locaties en/of het servicecentrum. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 80 miljoen. Attent levert een breed palet aan zorg en behandeling, zoals externe consultatie, thuiszorg en hulp bij huishouden, revalidatie en kortdurend verblijf, zorg en behandeling met verblijf, crisisopname, palliatieve zorg, dagbesteding, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie.
Attent doet een sterke belofte aan al haar cliënten en hun naasten. Ze wil zorg en behandeling bieden die cliënten als 'vertrouwd en dichtbij' ervaren. Het is namelijk nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand anders moet toevertrouwen. Daarvoor moet je hen kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen wil Attent winnen door het vakmanschap van hun medewerkers én door hun bewoners en cliënten te begrijpen. Gezien en gehoord worden, 'Ik zie je, ik hoor je’, dát is wat onze cliënten en medewerkers willen en dat is de rode draad in het werk.

Hoe Attent daaraan werkt is gevisualiseerd in bijgaande video:

www.attentzorgenbehandeling.nl/organisatie/kwaliteit/kwaliteitsjaarplan-2022-attent-zorg-en-behandeling

Attent biedt haar diensten sterk regionaal aan met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn en in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, omdat ze ervan uit gaan dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Zij noemen dat community care of gemeenschapszin.
Vanwege een bewuste keuze om de span of control per manager te verkleinen, is Attent op zoek naar een manager Zorg voor de locatie Tertzio in Elst. De manager rapporteert aan de Directeur Zorg en Behandeling. Woonzorgcentrum Tertzio ligt op loopafstand van de gezellige dorpskern van Elst en speelt een centrale rol in het vervullen van complexe verpleeghuiszorg in Overbetuwe/Zuid Arnhem/Elst. Tertzio heeft een goede naam in de regio. De verwachting is dat er volgend jaar een aanbouw plaatsvindt om met circa 30 plaatsen PG te kunnen uitbreiden.

Functie

Ons team is heel betrokken en we bieden liefdevolle zorg aan de bewoners. We organiseren familie avonden en stimuleren dat bewoners zoveel mogelijk hun oude manier van leven kunnen voortzetten.” Jill Weidema, senior verpleegkundige.

Tertzio biedt somatische (47 plaatsen) en psychogeriatrische (36 plaatsen) verpleeghuiszorg. Er werken in totaal ca. 85 a 90 medewerkers. Tertzio heeft de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg doorgemaakt en biedt persoonsgerichte zorg. Het is een warm huis met een dorps karakter en heel betrokken mensen. Als manager Zorg geef je leiding aan het PG team binnen Tertzio, bestaande uit circa 40 medewerkers, die voor twee afdelingen de dagelijkse zorg bieden aan bewoners. De teams bestaan uit een senior verpleegkundige, verpleegkundigen, VIGgers, helpenden, medewerkers wonen, medewerkers dagbesteding en leerlingen. Ook zijn er binnen Tertzio, bovenop de medewerkers in dienst, een groot aantal mensen in opleiding. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de specialist ouderengeneeskunde, basisartsen, psycholoog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedie, diëtisten en een gedragscoach. Er is een planner voor de gehele locatie die ondersteunt in de roostering. De kwaliteit van zorg is goed en bewoners, mantelzorgers en familie zijn doorgaans tevreden.

De Manager Zorg is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van de afdelingen. Je bent betrokken en faciliteert de medewerkers in hun werk. Je stimuleert de teamontwikkeling, door het verder versterken van veiligheid, vertrouwen en onderlinge communicatie. Bovenal geef je medewerkers perspectief en ruimte waardoor men een hoge motivatie houdt om voor Attent te blijven werken. “Zien en gehoord worden” luidt de belofte van Attent, ook voor haar medewerkers. Samen met je collega manager Zorg die de somatiek aanstuurt, bouw je verder aan de ontwikkeling van de locatie Tertzio. Jullie zorgen ervoor dat Tertzio nog beter in de wijk verankerd is, werken samen met onderwijsinstellingen om nieuwe medewerkers aan te trekken en investeren in de ontwikkeling van zittende medewerkers. Daarnaast bereiden jullie de nieuwbouw/verbouw van de locatie voor, zodat er ruimte ontstaat op de lange wachtlijst.

Daarnaast werk je samen met verschillende collega’s, zoals medici, manager facilitaire dienst en collega managers Zorg aan goede kwaliteit van zorg, een prettige woonomgeving en een modern aanbod aan activiteiten die het welbevinden bevorderen van bewoners én team.

Wie wij zoeken

Attent is voorstander van leidinggevenden met een diep besef van wat er gebeurt met de bewoners en waaraan gewerkt wordt in de ouderenzorg. Voor deze locatie zoeken we daarom een leidinggevende die dicht bij de zorg zit. Je bent betrokken, zichtbaar en laagdrempelig in het contact. Je bent betrouwbaar en je doet wat je zegt. Je communiceert open en transparant en je weet mensen aan je te binden.
Je bent een uitstekende samenwerker en hebt er plezier in om samen met anderen mooie resultaten neer te zetten: “geen ik, maar wij”. Je hebt lef en durft te pionieren en waar nodig tegen de stroom in te gaan. Je bent relationeel en communicatief sterk. Een manager bij Attent onderhoudt gemiddeld al snel 100 relaties. Je maakt soepel contact met medewerkers, bewoners, familie en bouwt langdurige relaties op. Je bent goed in samenwerken en netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie.
Daarnaast gelden de volgende functie eisen:

  • Je hebt kennis van en ervaring met leidinggeven in -bij voorkeur- de zorg.
  • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding in de zorg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg bij Tertzio Attent is een betekenisvolle functie waar je door een optimale span of control echt aandacht kunt geven aan cliënten, hun naasten en de medewerkers. De functie van Manager Zorg kent een marktconforme waardering in FWG 60 binnen de CAO VVT en er zijn aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij Attent vinden plaats op donderdag 21 april 2022.
Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Voor vragen is Anne-Marie bereikbaar op 06-11327212.

*Bij alle gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.