Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Locatiemanager Catharina Gasthuis - Ingevuld

Brielle

02-04-2023

Interim Locatiemanager Catharina Gasthuis

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor een periode van 1,5 tot 2 jaar


Organisatie

Catharina, thuis op Voorne is een VVT organisatie die wonen, zorg en welzijn biedt voor oudere mensen in Brielle, Oostvoorne en Rockanje. De organisatie werkt vanuit de visie dat oudere mensen, zowel bewoners als oudere inwoners van de gemeente Voorne aan zee, zoveel mogelijk zelf actief blijven en regie houden over hun eigen leven.

De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die samen met de manager bedrijfsvoering, zorgmanager a.i. en de kwartiermaker welzijn (WMO) het MT vormt. In 2022 is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, waarin een teamleidersfunctie is ingericht op elk van de 5 woonlocaties van Catharina. De teamleiders vallen hiërarchisch onder de zorgmanager a.i. en zijn operationeel en integraal verantwoordelijk voor de eigen locatie. Een professioneel team van medewerkers ondersteunt de managers en teamleiders vanuit het kantoor in Rockanje op het gebied van o.a. HR, beleid, administratie en communicatie. De teamleiders werken dagelijks nauw samen met planners en een kwaliteitsverpleegkundige.

Op de locatie Gasthuis in Brielle wonen ongeveer 60 cliënten, waarvan 16 cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking. De interim locatiemanager draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de locatie en geeft voortvarend leiding aan het verder doorvoeren van de transitie van verzorgings- naar verpleeghuiszorg.

Opdracht

Als interim locatiemanager vervul je de functie van teamleider en zet je de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis verder door en bed je deze operationeel goed in. Je begeleidt je team (80-100 medewerkers op locatie) bij het ontwikkelen van een nieuwe, eigentijdse manier van werken die aansluit bij de focus op zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van de cliënten van het Gasthuis. Je werkt aan een prettige cultuur en sfeer, je realiseert een veilige werk -en woonomgeving en draagt zorgt voor de juiste deskundigheid, samenstelling en bezetting van het team. Je werkt vanuit vertrouwen, geeft ruimte waar dat kan en je stelt duidelijke grenzen. Je schept een lerend klimaat binnen je locatie en gaat met het team verder aan de slag om goede kwaliteit van zorg -en dienstverlening te bieden voor cliënten van het Gasthuis.

Wie wij zoeken

Voor deze uitdagende opdracht bij Catharina zoeken we een stevige, ervaren manager. Je hebt een verpleegkundige achtergrond en je hebt meerdere jaren ervaring met operationeel management in een zorgorganisatie. Je bent bewezen succesvol in het begeleiden van (taaie) veranderprocessen en cultuurtrajecten. Je bent zichtbaar op de locatie en je weet uit ervaring waar cliënten, verwanten en medewerkers dagelijks tegenaan lopen. Medewerkers voelen zich door jou gehoord en gezien. Je bent zowel mensgericht als zakelijk en je weet dingen voor elkaar te krijgen. Je houdt ervan om zaken op orde brengen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende opdracht, waarin je veel kunt betekenen voor cliënten en medewerkers van het Catharina Gasthuis. Gezamenlijk werk je met medewerkers en management aan hetzelfde doel: bijdragen aan eigen regie en kwaliteit van leven van oudere mensen. Het betreft een opdracht voor 32 uur per week, per direct, voor een periode van 1,5 tot 2 jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze opdracht uit te voeren. Priscilla de Roo is hiervoor verantwoordelijk. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie, een actueel cv en een indicatie van jouw uurtarief via onderstaand reactie formulier.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Priscilla de Roo, priscilla@voor.nl, 06-43 97 37 87.