Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Kwaliteit

Woerden

16-06-2021

Manager Kwaliteit

Verbindende vakman/vrouw met overzicht en hoog adaptief vermogen in snelgroeiende organisatie

Organisatie

Deze organisatie is een dynamische en snelgroeiende private zorgorganisatie, die gaat voor ‘andere zorg’ waar kwaliteit van leven en leefplezier van hun cliënten en bewoners centraal staan. In Nederland biedt men zorg in drie pijlers: Woonzorg, Thuiszorg en Geestelijke gezondheidszorg. Binnen de pijler Woonzorg, vallen verschillende merken met kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen, zoals Wonen bij September, Compartijn, Bloemendael en Van Hollant.

Woonzorg

De pijler Woonzorg biedt zorg aan ouderen in zo’n 27 kleinschalige woonzorglocaties verspreid door heel Nederland. Met liefde, aandacht en betrokkenheid werken medewerkers voor de bewoners. Kwaliteit van leven, leefplezier, staat centraal.

De organisatie is in ontwikkeling en groeit behoorlijk snel, door overnames en door autonome groei. De groei heeft ook consequenties voor de ondersteuning van de organisatie. In het servicebureau, gevestigd in Woerden, zijn de diverse ondersteunende disciplines georganiseerd. Naast ondersteuning van de huidige locaties zijn zij ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van de start van nieuwe locaties en de integratie van overgenomen zorgorganisaties. Dat vraagt vaak een stapje extra, alertheid en proactief handelen.

Kwaliteit binnen Woonzorg

In de groei van de organisatie is de kwaliteitszorg meegegroeid tot professionele afdelingen die, dicht bij de zorg en met de zorg, kwaliteit hoog op de agenda hebben en houden. Kwaliteit is opgedeeld in drie aandachtsgebieden:

 • Het brede kwaliteitskader zoals verwoord in de kwaliteitsjaarplannen gebaseerd op Verpleeghuiszorg en het gebruikte kwaliteitssysteem ISO. Hier werken drie beleidsadviseurs samen met de manager Kwaliteit aan de uitvoering van jaarplannen, audits, analyses van diverse data rond incidenten en calamiteiten en doorontwikkeling van de organisatie.
 • Kwaliteit van leven, samengevat in het woord leefplezier dat de basis is van een groot deel van de woonvoorzieningen en nog meer mag worden verspreid.
 • Het Zorgexpert-team dat zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek en kwalitatieve ondersteuning van de zorg biedt, door zorgconsulenten, een verpleegkundig specialist, specialisten ouderengeneeskunde en kwaliteitsverpleegkundigen. Voor de laatste twee zijn recent vacatures gesteld.

De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd voor kwaliteit binnen de gehele organisatie met leefplezier als leidend beginsel. Kwaliteit staat dicht bij de operatie, is toegankelijk en werkt niet te veel centraal. Iedereen is verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg voor bewoners. De organisatie is trots op de stappen die zijn gezet en kent goede resultaten, zoals blijkt uit de volgende quote:

"Trots - ongelooflijk trots! Succesvolle externe ISO-audit bij Wonen bij September. Warme terugkoppeling hoe alle woonhuizen aan de slag zijn vanuit de passie voor kwaliteit van leven van de bewoners. Leefplezier ademt ècht de hele organisatie door, het wordt gezien, ervaren en gehoord. Aan de voorkant, de achterkant en alles ertussen! Wat een knappe prestatie van iedereen. En hoe gaaf om deze ontwikkelingen gedurende de vijf jaar te hebben mogen zien groeien" Cassandra van den Berg, oud-Kwaliteitsmanager en kwartiermaker Leefplezier.

De manager Kwaliteit is onafhankelijk van de lijn gepositioneerd en valt direct onder de directeur Kwaliteit, die binnen de overkoepelende organisatie verantwoordelijk is voor kwaliteit. Functioneel werkt de manager voor de directeur Woonzorg en is lid van het MT Woonzorg. Andere MT leden zijn de drie clustermanagers voor alle labels Woonzorg en de managers/adviseurs van het servicebureau (HR, Marketing en Communicatie, Finance, ICT, Cliëntadministratie).

Functie

De manager Kwaliteit is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de implementatie daarvan binnen de pijler Woonzorg en de afstemming met het overkoepelende organisatiebeleid. Voor de komende periode staan binnen Woonzorg drie opgaves centraal:

 • Harmoniseren van het kwaliteitssysteem, waarbij van meerdere ISO-systemen wordt overgegaan naar één kwaliteitssysteem voor alle labels binnen Woonzorg.
 • Handhaven, zo niet verhogen, van het huidige kwaliteitsniveau in deze snelgroeiende organisatie. Dit gebeurt onder andere door het bieden van vakkundige ondersteuning en directe betrokkenheid van het Kwaliteitsteam samen met het Zorgexpert-team bij de (nieuwe) woonhuizen.
 • Leefplezier is het leidende principe voor alle huizen. Dit uitgangspunt wil Woonzorg de komende jaren duurzaam verankeren in de organisatie en uitbouwen naar de nieuwe huizen. Dit vraagt directe betrokkenheid van het Kwaliteitsteam met het Leefplezierteam bij de (nieuwe) woonhuizen.

Als lid van het MT Woonzorg heb je een belangrijke rol in de strategische, tactische en operationele beleidsvorming en de Woonzorgbrede vraagstukken. Je kijkt naar de grote lijnen en denkt vooruit zonder de dagelijkse kwaliteitsvraagstukken uit het oog te verliezen. Vanuit jouw portefeuille leg je actief verbindingen naar de clustermanagers, de locatiemanagers, het Leefplezierteam en de manager van het Zorgexpertiseteam en zorg je voor een goede afstemming.

Je bent direct leidinggevende voor de drie huidige beleidsadviseurs en de projectondersteuner. Samen met jouw team werk je aan de uitvoering van de jaarplannen, audits, inspectiebezoeken, kwaliteitsmetingen, analyses van diverse data rond incidenten en calamiteiten en doorontwikkeling van de organisatie. Je neemt je teamleden mee in de ontwikkelingen van Woonzorg en de overkoepelende organisatie en vertaalt in samenwerking met je team de visie en strategie van Woonzorg naar concrete plannen en acties voor jouw portefeuille. Je bent daarnaast partner voor de Directeur Woonzorg in haar gesprekken met de Ondernemingsraden, de Cliëntenraad en Verwantenraad over kwaliteit.

Binnen de overkoepelende organisatie werk je samen met de adviseurs Kwaliteit van de pijler Thuiszorg en de pijler Geestelijke Gezondheidszorg en de directeur Kwaliteit aan een organisatiebreed gedragen kwaliteitsbeleid.

Wie wij zoeken

Je bent een verbindende manager met een inspirerende visie op kwaliteit en de centrale rol van leefplezier hierin. Je kan het kwaliteitsverhaal goed ‘verkopen’, creëert draagvlak en brengt mensen in beweging. Je bent ambitieus en voelt je thuis in een (complexe) organisatie met verschillende stakeholders en een forse groeiambitie. Een organisatie waar veel mogelijk is en waar verandering de constante factor is. Je hebt een grote stijlflexibiliteit en een hoog adaptief vermogen. Tegelijkertijd sta je voor je afdeling en toon je jouw vak(man/vrouw)schap.

Je bent communicatief sterk, verbindend en een netwerker die binnen de overkoepelende organisatie gemakkelijk de juiste mensen weet te vinden en de samenwerking opzoekt. Iemand die overzicht heeft en de lijnen uitzet. Je bent een ‘tikje blauw’, brengt structuur aan en zorgt voor een adequate planning en verantwoording. In je communicatie ben je duidelijk en to the point. Ook in stressvolle situaties bewaar jij de rust en hou je de regie in handen. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationele vraagstukken en je weet de ideeën ook om te zetten naar plannen in de praktijk.

Je bent een toegankelijke leidinggevende, die vertrouwen geeft aan het team, een luisterend oor biedt en de mensen faciliteert in hun werk en hun persoonlijke ontwikkeling. Ook heb je oog voor de sfeer, het werkplezier in het team en het gesprekje bij de koffieautomaat. Met jouw kennis en ervaring ben je een gewaardeerde sparringpartner op jouw vakgebied.

Je bent een ervaren leidinggevende met een behoorlijk trackrecord. Je hebt ervaring (of op zijn minst de nodige affiniteit) met kwaliteit in de VVT-sector en ervaring met de inspectie. Je hebt een universitaire opleiding afgerond in bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen.

Kerncriteria voor deze functie

 • Verbinden
 • Adaptief vermogen
 • Netwerker
 • Overzicht
 • Faciliterend en toegankelijk leidinggevende
 • Ervaring in kwaliteit in de zorg en met inspectie (voorkeur VVT)
 • Ruime leidinggevende ervaring
 • WO-niveau, bv. Gezondheidswetenschappen

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een unieke positie voor een ambitieuze en verbindende kwaliteitsmanager die leefplezier centraal stelt en zich als een vis in het water voelt in een snelgroeiende organisatie waar veel mogelijkheden zijn en nog niet alles is uitgekristalliseerd.

De waardering van de functie is marktconform. De aanstelling is tussen de 32 en 36 uur op basis van een jaarcontract, met uitzicht op een vast contract. De organisatie biedt veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling. De standplaats is Woerden, maar je werkt indien nodig op alle locaties door het land.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk VOORselectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek.

De VOORselectiegesprekken vinden plaats tussen medio juni en 12 juli. De selectiegesprekken bij de organisatie vinden plaats in de 3e week van juli. Een referenten onderzoek is onderdeel van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.