Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurder Coöperatie MSB

Randstad

31-01-2019

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaren interim bestuurder MSB: daadkrachtig en verbindend

Organisatie

De Coöperatie is in 2014 opgericht als gevolg van de landelijke invoering van de integrale bekostiging voor de medisch specialistische zorg per 1 januari 2015. De Coöperatie – ook wel genoemd het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) – levert kwalitatief hoogwaardige zorg in een ondernemende setting aan het ziekenhuis. Ongeveer 80 procent van alle medisch specialisten zijn in BV-vorm lid van de geïntegreerde Coöperatie daar waar voorheen de meeste vakgroepen als maatschap georganiseerd waren. Ongeveer 20 procent van de leden zijn werkzaam in loondienstverband. De Coöperatie wordt bestuurd door een door de ledenraad aangesteld en gemandateerd Coöperatiebestuur bestaande uit 3 interne leden en een arts in loondienst, tevens vertegenwoordiger van de medisch specialisten in loondienst (MSD). Het bestuur is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en is op grond van een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis mede verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke werkzaamheden en resultaten binnen het ziekenhuis. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het ziekenhuis.

Naast de aangesloten specialisten heeft de Coöperatie inmiddels ongeveer 40 medewerkers in dienst: artsen en arts-assistenten en ondersteunend personeel. De operationele aansturing van het MSB is in handen van een directeur die tevens het coöperatiebestuur ondersteunt bij hun bestuurlijke activiteiten.

Het MSB is thans aanbeland in de fase van doorgroei en verdere professionalisering. Om die fase een vliegende start te kunnen geven en de toegenomen complexiteit van alle vraagstukken waar het bestuur voor staat te kunnen stroomlijnen, is er behoefte aan verdere financiële professionalisering en modernisering van de besturing van de Coöperatie.

In verband met het recente vertrek van het bestuurslid met de financiële portefeuille en in het licht van bovengenoemde doorgroei heeft het coöperatiebestuur met volledige instemming van de ledenraad ervoor gekozen om nu een interim bestuurder en op termijn wellicht ook een interim controller aan te trekken om de Coöperatie te ondersteunen bij het verder professionaliseren van de aansturing en besturing van de Coöperatie.

Opdracht

Als interim bestuurder geef je (samen met de huidige voorzitter (medisch specialist)) sturing aan de Coöperatie. Je opdracht is de huidige werkwijze en aansturing te evalueren en te professionaliseren. Je kijkt hierbij zowel naar governance vraagstukken als naar de inrichting van de dagelijkse activiteiten. Samen met bestuur en leden ontwikkel je een bestuursvisie en schets je de contouren voor een toekomstbestendige koers. Dit betreft zowel de financiële huishouding als de besturing. Je creëert een klimaat waarin kwaliteit, inhoud en innovatie de boventoon voeren. Tegen het einde van je opdracht adviseer je over de toekomstige aansturing van de Coöperatie en jouw opvolging. Een goede afstemming binnen het ziekenhuis is in al je werkzaamheden leidend.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim bestuurder met ervaring als directeur of bestuurder binnen de ziekenhuiswereld en met kennis van de doorgroei van een medisch specialistisch bedrijf in het bijzonder. Ervaring met Logex is een pré.

Je hebt ervaring met het samenwerken met medisch specialisten. Je hebt gezag op basis van je persoonlijkheid en expertise. Je formele positie is hierbij minder belangrijk. Je bent een natuurlijke aanvoerder en samenwerkingsgericht.

Je hebt ruime ervaring met (her-inrichting van) complexe besturings- en governance vraagstukken. Je beschikt zowel over duidelijkheid en daadkracht als over geduld en goed ontwikkelde adviesvaardigheden.

Je hebt oog voor verschillende (soms strijdige) belangen waarbij het organisatiebelang voor jou leidend is. Je bent integer en koersvast. Humor en creativiteit helpen je bij het vinden van oplossingen. Je bent relatiegericht en weet verschillen te overbruggen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een bestuurlijk uitdagende opdracht in een krachtenveld met hoogopgeleide en bevlogen professionals met een gezamenlijke inhoudelijke drive . Het is een opdracht voor 9 tot 12 maanden voor gemiddeld 2 tot 3 dagen per week. Start opdracht is medio februari 2019.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie van deze interim opdracht uit te voeren. Philip Backx en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 4 en 5 februari a.s.

De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij de Coöperatie vinden plaats op woensdag 13 februari in de middag. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht en volledig aan het geschetse profiel voldoet, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief, een actueel CV en je tariefsindicatie gericht aan philip@voor.nl