Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim projectleider 'Herijking acute keten'

Dordrecht

20-02-2024

Interim projectleider 'Herijking acute keten'

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaren projectleider met affiniteit met GGZ

Wij zijn op zoek naar een ervaren interim projectleider die per direct beschikbaar is voor een uitdagend project bij Yulius in de acute keten van de volwassenenzorg, 16 tot 24 uur per week, tot in ieder geval eind 2024.

Organisatie

Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Bij de cliënt thuis, bij de huisarts, in een (poli)kliniek of in een beschermde woonomgeving. Yulius beschikt over ongeveer 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem waaronder 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Met ruim 2100 medewerkers is Yulius één van de grootste aanbieders van gespecialiseerde en generalistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio’s Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond. De koers voor de komende jaren ligt op het ontwikkelen van een toekomstbestendig en onderscheidend Yulius. De vier leidende principes (samen het verschil, luisteren, doen en ontplooien) zijn gericht op maximale aandacht voor de cliënt waarbij Yulius samen met de cliënt en zijn/haar omgeving kijkt naar wat nodig is.

Achtergrond project 'Herijking acute keten'
De werking van de crisisdienst voor volwassenen staat onder druk, voornamelijk door arbeidsmarktkrapte. Yulius heeft een implementatieplan opgesteld voor een toekomstbestendige crisisdienst met een aantal aanbevelingen over schaarste binnen de hele keten. Het crisis-aanbod van Yulius is een keten-aanbod waarin de klinische afdelingen, intensive home treatment (IHT) en de crisisdienst een sterke onderlinge afhankelijkheid hebben. Een toekomstbestendige crisisdienst vraagt om een toekomstbestendige inrichting van de acute keten. Daar horen vraagstukken bij zoals de optimale inrichting van het aanbod in het licht van de toenemende druk op de zorgplicht binnen de acute keten (capaciteitsmanagement) en de uitdaging om afspraken met financiers waar te maken.

Opdracht

Als interim projectleider ben je de trekker en aanjager van het project 'Herijking acute keten'. Het project is nog niet afgebakend. Dit betekent dat je begint met het finaliseren van de projectopdracht, daarna een projectplan schrijft en vervolgens bezig gaat met het realiseren van de mijlpalen. Jouw planning zou er als volgt uit kunnen zien:

  • 1e kwartaal: gezamenlijke beeldvorming. Je organiseert een dialoog met de (in)formele leiders (directie, teammanagers en regiebehandelaars). Het doel is om draagvlak op te bouwen, spelregels te bepalen en de te realiseren (deel)producten te definiëren.
  • 2e kwartaal: concretiseren. Je stelt resultaatgebieden en tussendoelen op en vertaalt deze naar een mijlpalenplanning. Van praat naar plaat met een duidelijke tijdslijn. Hier haakt ook een capaciteitsmanager aan.
  • 2e en 3e kwartaal: implementeren. Uitwerken van de mijlpalen.
  • 4e kwartaal: effectueren en evalueren.

In het project zullen 6 of 7 psychiaters en 3 teammanagers participeren. Aan jou de uitdaging om ze aan boord te krijgen en te houden. Je richt je op de keteninrichting en -samenwerking en brengt regiebehandelaars en inhoudelijk leiders in positie. Hierbij zet je in op geborgde ketenverantwoordelijkheid en maak je afspraken over mandaat, regie en verantwoordelijkheid. De cliënt komt meer centraal te staan en de customer journey binnen de keten wordt steeds belangrijker. Je stemt het capaciteitsbeleid af op de zorgprocessen en richt deze in. Het duidelijk beleggen van mandaten zal cruciaal zijn. Jij bent de linking pin en borgt de voortgang van het project. Je rapporteert aan Sonja Kusters, algemeen directeur Volwassenenzorg.

Wie wij zoeken

Je bent een stevige ervaren projectleider met uitstekende schriftelijke vaardigheden die goed planmatig/ projectmatig kan werken. Je weet goed hoe je hoogopgeleide professionals meeneemt in een project. Je hebt affiniteit heeft met de acute tak van de GGZ en je hebt een groot gevoel voor complexe dynamiek (parallel met de acute keten). Je bent organisatiesensitief en in staat om complexe vraagstukken terug te brengen naar gedragen operationele activiteiten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een uitdagende en maatschappelijk relevante opdracht. Te starten zo snel als mogelijk (maart 2024) met een inzet van 16 tot 24 uur per week tot aan het einde van het jaar, met een optie tot verlenging.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten zijn gepland op 29 februari 2024 bij Yulius in Dordrecht. Een referentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet voor aanvang van de opdracht aangevraagd worden.