Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager Behandeling

Heeswijk-Dinther en omgeving, Schijndel, Uden en Wijbosch

02-04-2021

Teammanager Behandeling

Als energieke en ondernemende teammanager faciliteer jij innovatie van behandeling van ouderen in het hart van Brabant, voortbouwend op een stevig financieel, personeel en kwalitatief fundament.

Organisatie

Laverhof is een waarde gedreven zorgorganisatie in Brabant (Heeswijk-Dinther en omgeving, Schijndel, Uden en Wijbosch), die verpleging, verzorging, revalidatie en ondersteuning thuis biedt. De ontstaansgeschiedenis, mede vanuit verschillende kloostergemeenschappen, is nog dagelijks voelbaar en zichtbaar aanwezig door de respect- en liefdevolle manier waarop medewerkers met bewoners en met elkaar omgaan. Laverhof wil zorg leveren die nabij is, persoonlijk, afgestemd op de cliënt en uitgevoerd met hoofd en hart. In de kern gaat het om goede zorg met aandacht leveren. Daar is Laverhof echt goed in.

Familiezorg is daarbij onmisbaar en zie je overal terug binnen Laverhof. Door de zorgbehoefte centraal te stellen en de familie en naasten intensief te betrekken bij het maken van keuzes, waarbij dat wat thuis gewoon was, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd.

Laverhof is ontstaan uit drie fusies en is geworteld in een lange Brabantse traditie. Er is een hoge betrokkenheid, met warmte en zorg voor elkaar. Jarenlang is er een stabiel bestuur geweest met oog voor de mens en voor de bedrijfsvoering. De organisatie heeft een stevig fundament, de kwaliteit van zorg en de financiën zijn goed op orde. Iets om trots op te zijn en te koesteren. Laverhof staat bekend om haar goede multidisciplinaire behandeling. Het is een kracht van Laverhof om met het brede zorgaanbod op de zich ontwikkelende zorgvraag van mensen in te kunnen spelen. De komende jaren is niets doen geen optie voor Laverhof. Dat volgt uit intrinsieke motivatie: het past niet bij Laverhof om stil te zitten en af te wachten. De ‘droom’ van Laverhof is door te groeien van een zorggemeenschap naar een leefgemeenschap voor haar cliënten.

Binnen de portefeuille Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis (BROT), is Laverhof op zoek naar een teammanager Behandeling. In totaal werken ca. 600 medewerkers binnen de zorggebieden van BROT, waarvan 50 binnen Behandeling. Begin 2021 startte een nieuwe directeur BROT en is een visie op verdere extramuralisering van de zorg ontwikkeld. Naast de teammanager Behandeling, vallen ook de teammanager Geriatrische Revalidatie Zorg, de teammanagers Zorg en de teammanagers Ondersteuning Thuis onder de directeur BROT. Het directieteam heeft onlangs het strategisch beleidsplan vertaald naar een strategisch actie plan 2021-2025. Van de teammanagers wordt verwacht dat ze hun teams informeren over het nieuwe beleid, hen meenemen en uitnodigen om mee te (blijven) denken en doen.

Functie

Als teammanager Behandeling ben je verantwoordelijk voor het resultaat van de reguliere multidisciplinaire behandeling, financieel en kwalitatief, als ook voor de innovatie daarvan.

Je geeft leiding aan de 50 hoogopgeleide professionals van het team behandeling (35 FTE), bestaande uit de medische vakgroep (specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, basisartsen en medisch secretaressen), fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en geestelijk verzorgers.

De opgave voor de teammanager is het dagelijks aansturen van de behandelaren in de verschillende behandelteams en vakgroepen. De teams bestaan uit hoogopgeleide professionals die constructief mee denken met de strategische vraagstukken van de organisatie. Ze weten wat hun rol is in de teams en zorgen ervoor dat commissies en werkgroepen de inhoud meekrijgen vanuit hun vakgebied. Als teammanager faciliteer je pro-actief de verbinding tussen beleidsvorming en de dagelijkse praktijk.

De zorgvraag wordt complexer en vraagt om meer samenwerking. Je staat voor het team behandeling en creëert van daar uit verbinding tussen vakgroepen onderling, met de zorgteams en met verwijzers. Ook werk je samen met de andere teammanagers aan goede multidisciplinaire zorg.

Laverhof focust de komende jaren op het vroeg in beeld krijgen van zorgbehoefte van kwetsbare mensen en het benutten van de mogelijkheden voor intensieve zorg thuis, om maximaal bij te dragen aan kwaliteit van leven en een betekenisvol onderdeel van de leefgemeenschap te zijn. De toekomst van Laverhof ligt voor een groot deel achter de voordeuren. Eén van de ambities is om een 1e lijns polikliniek voor ouderenzorg te starten. Van de teammanager wordt verwacht dat deze het team enthousiasmeert, aanstuurt en faciliteert in het meedenken over en het realiseren van vernieuwing en van het (extramuraliseren van) behandelen waarbij kwaliteit en betaalbaarheid geborgd zijn.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren teammanager met affiniteit voor multidisciplinaire behandeling en bij voorkeur ervaring in de ouderenzorg en/of de eerste lijn.

Je hebt ervaring in het aansturen van hoog opgeleide professionals en weet hen intrinsiek te motiveren en te faciliteren in hun ontwikkeling als professional en als team.

Je brengt enthousiasme en energie om te vernieuwen van waar uit beweging en veranderbereidheid ontstaan. Jouw analytische blik maakt dat je daarbij het geheel overziet en vanuit jouw creativiteit weet welke stappen nodig zijn om een resultaat te behalen. Voor jou is het enerzijds aansturen van de dagelijkse werkzaamheden en anderzijds aansturen van nieuwe werkwijzen en werkgebieden geen tegenstrijdigheid.

De diverse financieringsstromen zijn voor jou een uitdaging en boren jouw ondernemerschap en creativiteit aan om het team behandelaren op innovatieve wijze multidisciplinaire behandeling te laten bieden intramuraal, poliklinisch of thuis.

Je neemt op dynamische en creatieve wijze het team behandelaren mee in wat dat ondernemerschap concreet betekent voor de werkprocessen, de samenwerking en de financiële vertaling daarvan. Je weet op welk moment je het team kunt vragen om zelf met een oplossing te komen en hoe je hen daarin kunt faciliteren. En je weet wanneer je hen aanstuurt met behulp van duidelijke kaders voor een door het management gekozen oplossing.

Je werkt samen in een stabiel team van teammanagers die de samenwerking opzoeken en elkaar goed aanvullen qua ervaring en persoonlijkheden. Je weet innovaties zelf vorm- en inhoud te geven en waardeert de ruimte die je daarvoor krijgt van je leidinggevende.

Je hebt gevoel voor en voelt je thuis bij de (Brabantse) dorpscultuur en begrijpt wat deze inhoudt voor (de extramuralisering van) multidisciplinaire behandeling.

Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding in bijvoorbeeld zorg- en/of verandermanagement, bij voorkeur aangevuld met een bedrijfskundige opleiding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De combinatie van innovatie en aansturing van behandeling met een behapbare span of control, waarbij je kunt voortbouwen op een stevig personeel, kwalitatief en financieel fundament, maakt deze functie uniek.

Het is een functie voor 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden.

De functie van teammanager wordt gewaardeerd in de cao VVT FWG 60 (max. € 4.744 bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur) exclusief vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%). Daarnaast zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. fiets- en mobiel device plan en korting op een bedrijfsfitnessabonnement.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Kyra Cools zijn hier voor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag z.s.m. je motivatie en een actueel CV maar in ieder geval voor 30 april via het reactieformulier bij deze vacature op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen.

Een ontwikkelassessement en referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Laverhof draagt de kosten van de aanvraag. We volgen tijdens deze procedure uiteraard de RIVM richtlijnen.