Wij zijn VOOR.

Integraal Schoolleider Freinetschool Delft

Delft

22-04-2024

Integraal Schoolleider Freinetschool Delft

Voor de Freinetschool in Delft zoeken wij een integraal schoolleider die met rust, transparantie, vertrouwen en organisatiekracht de school helpt te bouwen aan een stabiele toekomst. De school verzorgt voor ruim 500 leerlingen, rond het centrum van de stad Delft, onderwijs waarbij de belevingswereld, de leerbehoeften, de autonomie en het talent van het kind uitgangspunt zijn. Voor het enthousiaste en gedreven team zoeken wij een schoolleider die gelooft in ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs, in onderzoekend en ontdekkend leren en die deze principes ook hanteert in de coaching en aansturing van het team.


Organisatie

Vijftien basisscholen voor primair openbaar onderwijs in Delft & Rijswijk. Dat is Librijn. Met een open blik staan zij midden in de samenleving. Ieder kind doet ertoe. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap geven zij samen vorm aan hun onderwijs.

Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijft Librijn zich ontwikkelen. Met kennis en vakmanschap maken de scholen het verschil.

Bij Librijn zijn de integraal schoolleiders verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering én praktische en operationele taken binnen hun eigen school. Daarbij worden ze door de senior beleidsadviseurs gevraagd en ongevraagd geadviseerd op de domeinen financiën, huisvesting, onderwijs & kwaliteit en p&o. De schoolleiders en bestuurder voeren inhoudelijk overleg en beslissen met elkaar in het schoolleidersoverleg over uitgaven, bedrijfsvoering en beleid.

Freinetschool Delft
Missie
Wij zijn de Freinetschool Delft. Met een open blik staan wij midden in de wereld en willen wij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. Onze openbare Freinet identiteit verbindt, versterkt en is gericht op samenwerking. Het geeft richting en betekenis aan wat we willen betekenen voor onze leerlingen in de samenleving; Kinderen opvoeden door middel van onderwijs tot kritische, zelfstandige en democratische burgers.

Voor ruim 500 leerlingen verzorgt Freinetschool Delft, rond het centrum van de stad Delft, onderwijs waarbij de belevingswereld, de leerbehoeften en het talent van het kind uitgangspunt zijn. Zij worden in staat gesteld om ervaringen op te doen via het werken vanuit zinvolle leercontexten. De school heeft ruim 50 personeelsleden en vier locaties. De school ontwikkelt zich naar een professionele leergemeenschap en maakt daarbij gebruik van de werkwijze van stichting LeerKRACHT. Belangrijk hierbij is het neerzetten van een cultuur van verbeteren en het leren van en met elkaar door leerkrachten en leerlingen.

Ouders kiezen voor de school omdat het onderwijs gericht is op de intrinsieke motivatie en de individuele ontwikkeling van het kind en ‘omdat er een superfijne sfeer is op school’. Ze ervaren leerkrachten als ‘bovengemiddeld gemotiveerd en bovengemiddeld betrokken’. (Oudergeleding MR).

De school bevindt zich in een turbulente periode en is op zoek naar een schoolleider die vanuit rust en transparantie en met vertrouwen en organisatiekracht de school helpt te bouwen aan een stabiele toekomst.

Functie

De integraal schoolleider is de belangrijke verbinder van alle betrokkenen bij het onderwijs op de school (leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuur en bestuurskantoor, gemeente en samenwerkingspartners). Heeft samen met de adjunct-directeur de dagelijkse operationele leiding en is eindverantwoordelijk voor onderwijs en kwaliteit, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering binnen de school. Zorgt dat de school na een lastige periode zich weer kan verbinden aan de ambities, en met kracht en in samenwerking de stappen zet ‘om die prachtige school te blijven die het is voor de kinderen’ (teamlid).

De schoolleider organiseert deze grote school en zorgt voor een heldere taakverdeling en taakbeleid (passend bij taakomschrijving, expertise en mogelijkheden van personeelsleden) op de vier locaties. Benut daarbij de aanwezige expertise in het team. Werkt aan een transparante overlegstructuur en zorgt voor duidelijke communicatie. Hij/zij bouwt aan rust en vertrouwen in het team.

Van de nieuwe schoolleider wordt gevraagd om met het team het Freinet onderwijs verder te versterken en in lijn te brengen met de (financiële) kaders. Meer aandacht mag uitgaan naar de doorgaande lijnen binnen het onderwijs. Het is daarbij belangrijk om met het team terug te gaan naar de basis van het Freinetonderwijs, dat opnieuw te definiëren en met elkaar keuzes te maken, de opgebouwde inhoudelijke expertise te gebruiken en te werken aan de ontwikkeling van het onderwijs.

De nieuwe schoolleider kan het team helpen om gezamenlijk ambities te bepalen, keuzes te maken, besluiten uit te voeren en te evalueren. Het onderwijsbeleid zal daarbij op verschillende terreinen aangepast en geactualiseerd moeten worden. Geeft vernieuwde aandacht aan ouderparticipatie. Toegewerkt wordt naar een toekomstbestendige school, met gedragen plannen, een duidelijke structuur en heldere werkafspraken.

De schoolleider staat en gaat voor de school. Is zichtbaar, transparant en benaderbaar voor de medewerkers, de kinderen, de ouders van de school en de wijk en werkt intensief met hen samen. Je bent samen met het bestuur gesprekspartner voor de gemeente en partners in de wijk en zoekt actief contact. Voor de MR ben jij het eerste aanspreekpunt en je neemt hen mee in de ontwikkelingen.

Met je collega schoolleiders draag je actief bij aan de ontwikkelingen van de stichting als geheel en het handelen vanuit de kernwaarden (vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap). Ook vraagt het om met focus en professionaliteit te werken aan de ambities van de stichting. Je hebt een belangrijke rol in één van de domeingroepen waarin beleidsvoorstellen worden voorbereid en uitgewerkt. Je draagt actief het openbaar onderwijs van Librijn uit en wilt daarmee bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Wie wij zoeken

‘De school zien wij als een samenleving. De schoolleider is onderdeel van die samenleving.’ (waarnemend directeur Parkschool Delft (Freinetschool))
Wij zoeken een ervaren schoolleider (geregistreerd en HBO+ werk- en denkniveau) met kennis van vernieuwend onderwijs. Iemand met ‘verstand van zaken’, een passende visie en een dienende leiderschapsstijl, iemand die uitgaat van ‘wij’ en anderen kan laten stralen. Je bent in staat om de energie en ontwikkelkracht van het team te benutten.

Je bent een bewezen ‘empathische en democratische’ schoolleider die luistert, open communiceert en transparant en met betrokkenheid van het team besluit, ‘sensitief en responsief’. Bent bedrijfsmatig sterk en kwaliteitsbewust. Je kunt planmatig het Freinet onderwijs samen met het team verder ontwikkelen, zodat het past bij de toekomst en de kaders. Je bent duidelijk en consistent ook in moeilijke situaties. Met een open houding maak je op een natuurlijke manier verbinding zowel in de school als daarbuiten.

Je gelooft in ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs, in onderzoekend en ontdekkend leren en hanteert deze principes in de coaching en aansturing van je team. Je bent vooruitziend, anticipeert tijdig op nieuwe ontwikkelingen en agendeert belangrijke bespreekpunten. Je neemt verantwoordelijkheid en legt verantwoording aan de bestuurder af.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie voor een betrokken, verbindende en verantwoordelijke schoolleider. De functie is gewaardeerd in schaal D13 van de CAO voor Primair Onderwijs. De aanstellingsomvang is 0,8 tot 1,0 fte.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

Jouw voorselectiegesprek wordt gepland op 11 juni of op 17 juni 2024 waarna de VOORdracht van kandidaten plaatsvindt. De gesprekken bij Librijn vinden plaats op donderdag 20 juni (1e ronde) en op maandag 24 juni (2e ronde). Een referentenonderzoek en een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.