Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider a.i. - Ingevuld

's-Gravenhage

05-04-2022

Teamleider a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Bevlogen en breed inzetbare teamleider a.i. die met verve rust, regelmaat en structuur brengt voor het therapeutenteam/overhead

Organisatie

Rudolf Steiner Zorg is een maatschappelijk verantwoorde en duurzame zorgaanbieder die gebaseerd is op de inzichten van de Antroposofie en maakt deel uit van de Raphael stichting (www.Raphaëlstichting.nl), een antroposofische zorgaanbieder in Noord- en Zuid- Holland. 

Zorg van mens tot mens is het typerende motto van Rudolf Steiner Zorg (RSZ)

Rudolf Steiner Zorg (RSZ) is een kleinschalige organisatie (85 plaatsen) met een bijzondere combinatie van ouderenzorg enerzijds en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking anderzijds. RSZ werkt vanuit vier locaties in Den Haag. In twee locaties wordt ouderenzorg geboden aan bewoners met respectievelijk een psychogeriatrische zorgvraag of een somatische zorgvraag. 

De gehandicaptenzorg wordt eveneens op 2 locaties geboden. De samenstelling van de bewoners is verticaal. Eén locatie richt zich op oudere mensen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ouderdomsziektes. De tweede locatie wordt zorg geboden aan bewoners van verschillende leeftijden, die volop actief zijn en hier een thuis hebben gevonden. 

Er is daarnaast ook een royaal aanbod aan dagactiviteiten (voor ouderen) en werkplaatsen (voor bewoners met een verstandelijke beperking) die ook toegankelijk zijn voor cliënten die niet in de Rudolf Steiner Zorglocaties wonen. 

De zorg die RSZ biedt is warm en kleinschalig met veel ruimte voor kunst en cultuur.

RSZ bevindt zich op een keerpunt in haar geschiedenis. Niet alleen zijn er de nodige bedrijfsvoeringsvraagstukken, die veel tijd vragen van het management, waardoor extra ondersteuning noodzakelijk is. RSZ zal in de nabije toekomst worden overgenomen door een andere zorgorganisatie, waarvoor de gesprekken op dit moment gaande zijn. Ook deze ontwikkeling vraagt de nodige tijd en aandacht. Het maakt dat RSZ op dit moment ondersteuning behoeft om aan alle lopende en nieuwe ontwikkelingen een goed vervolg te geven.

Opdracht

Rudolf Steiner Zorg werkt met een directeur en een managementteam, bestaande uit vier teamleiders.

De directiesecretaresse ondersteunt voornamelijk de directeur.


De directeur stuurt de teamleiders aan, de therapeuten van het therapeutenteam, het roosterteam en de medewerkers administratie. Gegeven de vele ontwikkelingen van dit moment is een extra teamleider a.i. gewenst, opdat alle aandacht die nodig is voor de eigen organisatie op een goede manier uit de verf blijven komen, ook tijdens de aanstaande overnamebesprekingen.

De teamleider a.i. gaat tijdelijk de aansturing overnemen van de therapeuten, het roosterteam en de medewerkers administratie en zal zodoende een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie die volop in ontwikkeling is. De teamleider a.i. kijkt analytisch maar werkt vanuit het hart en draagt bij aan het uitgangspunt van een organisatie: ‘het zoeken van de verbinding met de ander’. Om hier betekenis aan te geven schakel je bij uitstek makkelijk van strategie naar operatie en vica versa. En deins je er niet voor terug de zaken zelf ter hand te nemen. Mensen inspireren gaat je van nature goed af en daarmee breng je overzicht en structuur die als fundament dienen voor de toekomst van de organisatie.

De kernpunten van de functie laten zich samenvatten in een sterk analytische basis, organisatorisch sterk, open en het breed kunnen leggen van de verbinding.

Samenwerken met alle lagen van de organisatie hoort daar per definitie bij. Evenals mouwen opstropen en zaken oppakken die anders blijven liggen. Maar ook met mandaat om – waar nodig in afstemming met de directie – knopen door te hakken en besluiten te nemen.

Wie wij zoeken

Als teamleider a.i. heb je een bewezen staat van dienst in het succesvol en vooral pragmatisch vertalen van ambities naar de grilligheid van de alledaagse praktijk. 

Je kunt goed luisteren, je bent toegankelijk en altijd bereid, letterlijk en figuurlijk, je handen uit de mouwen te steken. Bij voorkeur heb je ervaring als teamleider in het aansturen van deze onderdelen van een zorgorganisatie en ben je thuis in de zorg sector en de ouderenzorg/VG-zorg in het bijzonder.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een dynamische opdracht binnen een zorgorganisatie met een bijzondere signatuur. Het is ook een stevige opdracht waar je echt van betekenis kan zijn om de veelheid van taken dan wel op te pakken dan wel in goede banen te leiden. Als rechterhand van de directeur loods je de organisatie stap voor stap naar een rustiger vaarwater.

De opdracht is naar verwachting voor ongeveer vier maanden voor gemiddeld 3 tot 4 dagen per week.

Reactie & informatie

Ben je per direct beschikbaar en heb je interesse in deze uitdagende opdracht dan ontvangen we graag je reactie voorzien van een motivatie, cv, beschikbaarheid en tariefindicatie via het onderstaand reactieformulier 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Faridah Azimullah +31 6 53 58 17 20 of via Faridah@voor.nl