Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg

Wageningen

10-06-2022

Manager Zorg

Stuurt op gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid van zorg waar kwaliteit en mensgerichtheid zeer hoog in het vaandel staan.

Vilente gaat voor haar veranderopgaves werken met gecombineerd leiderschap van Teamleiders en Managers zorg. Vanwege het vertrek van een teamleider is Vilente voor de locatie Pieter Pauw in Wageningen op zoek naar een Manager Zorg voor 28-36 uur per week.

Organisatie

“Wij hebben het mooiste werk dat er is. Het faciliteren van medewerkers om goede zorg te leveren met alle uitdagingen die daarbij horen, geeft iedere dag voldoening en betekenis.” Jobke Bekkers, Regiomanager Vilente.

Vilente biedt wonen, zorg en behandeling in Ede, Renkum en Wageningen. Naast wonen en het bieden van een gezellig thuis, is de dienstverlening ook gericht op preventieve zorg en behandeling in de thuissituatie. Als Vilente de dienstverlening niet zelf kan leveren, wordt samengewerkt met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente kiest daarbij voor een sterke wijkgerichte en plaatselijke verankering.

“Waar iedereen zichzelf kan blijven”, dat is waar Vilente voor staat. Bewoners en cliënten die zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers die een gezond (werk)klimaat vinden, met voldoende mogelijkheden om te ontplooien en te vernieuwen. Vilente gebruikt de mensgerichte zorgvisie Planetree om de kwaliteit van de zorg continu te verhogen.

Recent heeft Vilente ervoor gekozen de rol van teamcoach te verbreden naar de rol van teamleider en het leiderschap aan te vullen met een manager Zorg. Dat vraagt ontwikkeling van de teamleiders in samenwerking met de Manager Zorg.


Over Pieter Pauw
Pieter Pauw is een verpleeghuis aan de rand van de binnenstad van Wageningen. Een kleurrijk gebouw waar dagelijks iets te beleven is. Niet voor niets zijn de bewoners over het algemeen heel tevreden (8,4 op Zorgkaart Nederland) en enthousiast over de zorg op Pieter Pauw en is er een actief meedenkende cliëntenraad.

Er werken 15 teams, die zowel somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg en kortdurend herstelgerichte zorg (inclusief dagbehandeling, nachtteam en flexpool).

Elk team bestaat uit helpenden, verzorgenden en MBO-verpleegkundigen (locatie breed inzetbaar voor complexere zorg). Er zijn twee HBO-verpleegkundigen die locatie breed worden ingezet op Kwaliteit en Innovatie (VKI) en meedenken op thema’s Vilente-breed.

In een team werken ongeveer 10 medewerkers (7,5 fte). Ook zijn er ondersteuners Zorg en Welzijn in de huiskamer, is er dagbesteding en zijn er veel vrijwilligers die bijvoorbeeld koken, wandelen en spelletjes doen met de bewoners. Het verzuim en verloop onder medewerkers vraagt (blijvend) aandacht. Hierin zijn goede stappen gezet de afgelopen periode. Er is gestaag gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit met behulp van mensgerichte zorg op basis van Planetree. En is er in mei 2022 een leerafdeling geopend.

Pieter Pauw is een bijzondere locatie die voorop loopt in de ontwikkeling in de ouderenzorg: Er is een grote turnover van cliënten met complexe problematiek. Zij vinden in de kleinschaligheid, geborgenheid voor hun laatste levensfase, wachten op hun woonzorgplek naar keuze of werken toe naar weer thuis gaan wonen. Dat vraagt flexibiliteit in de verdeling van de formatie op de locatie. De teams zijn gebaat bij een manager Zorg die hen daarin meeneemt.

Vilente gaat voor haar veranderopgaves werken met gecombineerd leiderschap van Teamleiders en Managers zorg. Recent is op de locatie Pieter Pauw een teamleider vertrokken. Vilente is voor de locatie Pieter Pauw in Wageningen op zoek naar een Manager Zorg voor 28-32 uur per week die stuurt op toekomstbestendigheid van zorg waar kwaliteit en mensgerichtheid zeer hoog in het vaandel staan’

Functie

Manager Zorg ben jij een dragende kracht binnen de locatie, geef je operationeel/tactische sturing aan 5 teams (40 fte) voor psychogeriatrische zorg, mogelijk ook de leerafdeling. Je bent verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Het doel is altijd dat bewoners zichzelf kunnen blijven en zich thuis voelen. De mensgerichte zorgvisie op basis van Planetree, waar niet het systeem maar juist de mens centraal staat, is jouw kompas hierbij.

Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het verzuim en de bezetting. Je ziet toe op een zo adequaat mogelijke formatieverdeling van de (leer-)teams over de locatie. Het boeien en binden van zittende medewerkers is daarbij belangrijk. Samen met de regiomanager stuur je op de begroting.

Je vormt samen met de regiomanager en de collega’s Teamleiders het management van de locatie en de regio. Je bent sparring partner voor je collega Teamleider Zorg binnen Pieter Pauw en coacht waar nodig.

Je wordt in je werk ondersteund door een P&O adviseur, een verzuimdeskundige, een planner, een business controller en een coördinator wonen en services.

Jouw opgave bestaat uit het overzicht hebben en houden in de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid. En daardoor in een gezonde bedrijfsvoering. Je brengt vertrouwen en energie op weg naar toekomstbestendige zorg op en om de locatie.

Jij analyseert snel, ziet verbanden en maakt daardoor realistische stappen in wat er voor de bewoners en de medewerkers van Pieter Pauw nodig is om de kwaliteit van zorg telkens te verbeteren in samenhang met een gezond werkklimaat en een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Als leidinggevende ben je er echt voor je medewerkers en zorg je voor teams met energie en werkplezier. Je behoudt de verworven zelfstandigheid en het eigenaarschap. Je weet wat er leeft en als een medewerker er niet uitkomt, ben je ook aanspreekbaar voor bewoners en familie.

Je haalt het optimale uit de sterk opgebouwde teams met de verschillende deskundigheden. Je ziet toe op de dagelijkse invulling van deze rollen, maakt gebruik van eenieders talent en stimuleert de samenwerking.

Je hebt een locatie-overstijgende organisatorische betrokkenheid. Op thema’s denk je in werkgroepen mee Vilentebreed. Bijvoorbeeld op het gebied van leren en ontwikkelen, zorgkwaliteit of bedrijfsvoering.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een operationeel Manager Zorg met veranderkundige expertise en ervaring in de ouderenzorg. Ervaring met verandertrajecten heb je bij voorkeur zowel in de praktijk als in opleiding opgedaan.

Je bent warm van hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en hebt een koele geest (analytisch, duidelijk, stevig en doorpakken).

Met al je kennis en ervaring ben je in de basis in eerste instantie dienstbaar aan het welzijn van de bewoners. Je beschikt over coachende vaardigheden die je teams en collega’s helpen om continuïteit en kwaliteit van zorg te blijven bieden en te verbeteren.

Je bent mensgericht, zichtbaar aanwezig, benaderbaar, betrokken en staat open voor feedback en suggesties. Je hebt aandacht en oprechte interesse in je medewerkers en biedt een luisterend oor. Je betrekt de teams, bent sensitief en kunt ook ‘achter de regels lezen’. Tegelijkertijd ben je duidelijk, afspraak is afspraak, en zet je lijnen samen met de regiomanager, de teamleiders en de VKI’s uit.

Je gaat het gesprek aan en schakelt gemakkelijk tussen de vele dingen die op een dag jouw aandacht vragen. Je communiceert open en duidelijk, je bent authentiek en stressbestendig. Je bent een samenwerker en weet op alle niveaus relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een leidinggevende rol waarin je dagelijks het verschil kunt maken voor je teams en de bewoners. Vilente is een stabiele ouderenzorgorganisatie die met Planetree de mens echt centraal stelt.

Het salaris is ingedeeld in FWG-schaal 60 (max. € 4.887 conform CAO VVT) aangevuld met 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals deelname meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden waarbij je o.a. kunt kiezen uit belastingvoordeel op een nieuwe fiets, ICT product, museumjaarkaart en/of op je sportabonnement. Je kunt deelnemen aan het vitaliteitsprogramma Vilente Vitaal! En er is volop ruimte voor persoonlijke groei en opleidingen. Het betreft een aanstelling van 28 tot 36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan ontvangt zij graag je reactie via het reactieformulier hieronder op onze website.

VOORselectie gesprekken met Kyra vinden plaats tot en met woensdag 13 juli. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever op dinsdag 19 juli in Wageningen.


Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.