Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectmanager Procesoptimalisatie a.i.

Amersfoort

27-02-2019

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Stevige en analytische procesexpert

Organisatie

Voor een organisatie in de Gehandicaptensector (helaas kunnen we organisatienaam pas in een later stadium van deze procedure prijsgeven) zijn wij op zoek naar een Projectmanager Procesoptimalisatie. Het gaat om een behandel locatie in Zuid-Holland Zuid voor (hoofdzakelijk) jeugd. De organisatie wil binnen deze locatie goed onder de loep nemen hoe de verantwoordingsprocessen lopen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Sinds de transitie in de zorg wordt de zorg binnen deze locatie hoofdzakelijk vanuit Gemeente gefinancierd. Verder is sinds de transitie sprake van onder- en hoofdaannemerschap met andere dienstverleners in de keten. Een en ander heeft de verantwoordingsprocessen complex gemaakt. Daarnaast is het beeld op deze locatie dat de kwaliteit van zorg naar cliënten op orde is maar de verantwoording/afstemming naar de financier nog onvoldoende.

Opdracht

Als Projectmanager Procesoptimalisatie a.i. krijg je de opdracht om een scherp beeld te krijgen van de huidige processen door interviews, meelopen, documentatie bestuderen, etc. Op basis daarvan zal je een advies op leveren aan de opdrachtgever. Op basis van dat advies zal je een implementatieplan opstellen en uitvoeren. In dit proces neem je voortdurend de direct betrokken mensen in de organisatie mee en kom je tot duidelijke afspraken. De opdracht is afgerond als de nieuwe gewenste processen geïmplementeerd zijn. Binnen de scope van de opdracht valt niet alleen de ‘blauwe’ kant van de processen maar juist ook culturele en samenwerkingsaspecten. De opdracht is afgerond als de nieuwe processen en werkwijze geïmplementeerd zijn.

Wie wij zoeken

Je bent een expert pur sang op het gebied van processen en bij grote voorkeur van verantwoordingsprocessen in de zorg (idealiter binnen sociaal domein). Je hebt een gedegen aanpak bij het in kaart brengen en het verbeteren van processen. Je kan feiten en gevoel goed onderscheiden en benoemt zaken zoals ze zijn vanuit een (positief) kritische grondhouding. Door je ruime kennis en ervaring met het optimaliseren van processen (bij grote voorkeur gecombineerd met je kennis van de zorgfinanciering) weet je goed hoe de gewenste situatie eruit moet komen te zien en ben je goed in staat om de organisatie mee te nemen in de weg ernaartoe. Je bent sterk in het managen van projecten en in het halen van deadlines. Je bent een aanjager die inspireert, enthousiasmeert en confronteert waar nodig.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een opdracht voor een mooie organisatie met een kwetsbare doelgroep waarvoor je flink resultaat kan boeken. De opdracht is voor vermoedelijk gemiddeld 3 dagen per week voor 6 maanden.

Reactie & informatie

De gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op 8 maart in de ochtend.

Bij interesse ontvangen we graag je reactie via het reactieformulier op https://www.voor.nl/vacatures/510/projectmanager-porcesoptimalisatie.