Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris

Utrecht

11-07-2022

Bestuurssecretaris

"Een warm hart en een koel hoofd"

Organisatie

Umah-hai betekent in het Dajaks ‘Groot familiehuis’, in de volksmond ook wel ‘longhouse’ genoemd. Je vindt dergelijke huizen in de Aziatische en Indiaanse culturen. Families of groepen mensen leven er met elkaar, werken op het land en staan dicht bij de natuur. Verbonden zijn met mens en samenleving heeft een belangrijke plaats in deze gemeenschappen. Umah-hai wil op eigen wijze aansluiten bij deze traditie.

Umah-hai is een organisatie opgericht vanuit een cliënteninitiatief. Drie bevriende cliënten hadden meerdere malen meegemaakt dat na de terugkeer naar huis na een opname, toch weer een terugval kwam. Simpelweg doordat voldoende structuur, ondersteuning, contacten en omzien naar elkaar ontbraken. Zij dachten: dit kan anders. Henny Zee besloot met twee medecliënten in 2004 de woonwerkgemeenschap Umah-hai op te richten met als doel om mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en werkgerichte dagbestedingsprojecten te bieden. Begeleiding is gericht op zelfstandig wonen en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Umah-hai werkt op een unieke wijze: een groot deel van de medewerkers heeft zelf ervaring binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg, of naaste(n) met deze ervaring. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben sommigen ook geleerd hun ervaringskennis als deskundigheid in te zetten waardoor er nog beter herstelgericht gewerkt kan worden.

Umah-hai onderscheidt zich door een persoonlijke, gelijkwaardige en laagdrempelige benadering van haar deelnemers. Alles wat de organisatie doet, doet ze vanuit de deelnemers. ‘We dragen met elkaar de organisatie, je hebt elkaar nodig. Als je hier komt werken is dat iets extra’s wat je naast je competenties en kwaliteiten meeneem’, aldus een medewerker bij Umah – hai. Er is regelmatig een deelnemersoverleg waarbij deelnemers rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.

Mensen die bij Umah-hai wonen en/of werken, merken vaak op dat ze ‘gezien’ en ‘gehoord’ worden en ‘zichzelf kunnen zijn’. Enkele deelnemers vertellen over hun ervaring, zoals David: ‘Umah-hai ontzorgt me in de basale zaken waardoor ik me volledig kan focussen op mijn herstel, het contact met mijn gezin en re- intergratie in werk. Bovendien is er altijd ‘een luisterend oor’. Patrick geeft aan dat Umah – hai hem zowel fysiek als mentaal mogelijkheden biedt om te werken aan zijn herstel; het werken in de tuin of de workshops die worden georganiseerd zijn uniek voor Umah-hai’. ‘We merken dat we bij veel zaken betrokken worden, dat er inspraak mogelijk is. Dat is heel prettig omdat je inbreng ertoe doet’, vult Sander aan. De meeste deelnemers van Umah-hai wonen in (kleine) groepen in een huis. De organisatie beschikt in Doorn en Driebergen over vijf woonhuizen en een kantoor en heeft in Utrecht het Hersteltrainingcentrum.

De organisatie is een erkende zorgaanbieder in de regio Utrecht en heeft contracten met het Zorgkantoor en de Gemeenten. Umah-hai heeft het Prezo keurmerk. Met elkaar maken ze hun kernwaarden (gelijkwaardigheid, wederkerigheid, saamhorigheid en vertrouwen) waar.

De directeur - bestuurder van Umah-hai is Denise Veldhuis. Zij wordt ondersteund door een medewerker p&o, een zorgcoördinator, een senior beleidsmedewerker, een medewerker organisatie & beleid en een financieel medewerker. Er wonen rond de 60 deelnemers en er zijn zo’n 35 medewerkers werkzaam. Umah-hai heeft een Raad van Toezicht die zich kenmerkt door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid.

De functie van Bestuurssecretaris is een positie die is aangescherpt en daarmee in deze vorm nieuw is in de organisatie.

Functie

Umah-hai wil haar organisatie verstevigen en professionaliseren met behoud van de zo unieke ‘ziel’ van de organisatie. Doorontwikkelen op kwaliteit, kennis en processen maar ook vergroten van de zichtbaarheid naar belangrijke stakeholders van Umah-hai. Onder leiding van de directeur - bestuurder en de RVT heeft Umah-hai een aantal belangrijke eerste stappen gezet in de ontwikkeling van visie en strategie. Dat geeft ruimte voor focus op de kwaliteit van dienstverlening, het ontwikkelen van medewerkers en het professionaliseren van processen. De functie van Bestuurssecretaris is aangescherpt op een manier die past bij deze ontwikkeling.

De Bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor een vloeiend verloop van alle (bestuurlijke) processen, zodat koersvorming en sturing kwalitatief, transparant en efficiënt plaatsvindt. Hij/ zij heeft oog voor de geschiedenis en de cultuur van Umah-hai en draagt bij aan de professionalisering van de organisatie met behoud van identiteit.

Zichtbaar en in samenwerking zet je processen in gang die je blijft volgen en begeleiden. Je draagt bij aan een heldere en open communicatie in de organisatie. Je luistert goed naar wat er in de organisatie leeft. Je gaat in gesprek met betrokkenen om gevoel te houden bij de voortgang, kwaliteit en bij de tijdige en adequate uitvoering van (strategische) processen en de PDCA-cyclus.

Je biedt strategisch advies aan de directeur - bestuurder en aan de Raad van Toezicht. Je fungeert ook als vertrouwenspersoon en kritisch sparringpartner van de directeur - bestuurder. Daarnaast ondersteun je de Raad van Toezicht.

De Bestuurssecretaris wordt aangestuurd door de directeur - bestuurder. De verhoudingen tussen de medewerkers in de organisatie zijn goed. De wens en de intentie is er om meer met elkaar samen te werken en af te stemmen. Als regievoerder van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming ben je hierin een belangrijke spil en verbinder.

Tot slot vertaal je landelijk beleid en ontwikkelingen naar de organisatie. Je neemt in samenspraak met de directeur-bestuurder de vrijheid om deel te nemen aan externe netwerken om de in- en externe wereld te verbinden en (de unieke aanpak van) Umah-hai op de kaart te zetten.

Wie wij zoeken

Je bent authentiek, zelfbewust en creatief. Vanuit zelfkennis en een sterk moreel kompas ben je de regisseur van de bestuurlijke processen. Je hebt een dienstverlenende instelling en je hebt er plezier in als je kunt bijdragen aan soepel lopende (besluitvormings)processen. Je stelt het deelnemers- en organisatiebelang boven het eigenbelang en je hebt oog voor de eigenheid van Umah-hai en de successen die er zijn.

Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je de directeur - bestuurder en de Raad van Toezicht kunt adviseren. Dat vermogen heb je omdat je succesvol (landelijke) ontwikkelingen naar beleid en uitvoering hebt vertaald. Je hebt affiniteit met compliance en governance. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk).

Je bent sparringpartner en toetssteen voor de directeur - bestuurder. Je bent gewend te functioneren in een complex en bestuurlijk krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Je houdt het doel voor ogen, bewaakt de agenda en processen, prioriteert en legt verbindingen waar nodig. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.

Je bent intelligent en een krachtige gesprekspartner binnen en buiten de organisatie vanuit de kernwaarden van Umah-hai. Je bent pragmatisch, je durft buiten de lijntjes te kleuren en je geeft organische vorm aan processen. Het lukt je om het (verander-) tempo van de organisatie en haar mensen te volgen én met zachte hand te leiden.

Je hebt bij voorkeur ervaring en in ieder geval affiniteit met ‘herstel’ in jouw nabije omgeving en hebt binding met de deelnemersgroep van Umah-hai. Je bent benaderbaar en sociaal, je bezit een zekere nuchterheid en straalt rust uit. Je neemt echt de tijd om de deelnemers en de medewerkers goed te leren kennen, je hebt oog voor de relatie en je kunt spiegelen en feedback geven.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau aangevuld met ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je hebt kennis van bedrijfsvoering en kent de beleids- en bestuurscyclus. Je bent veranderkundig intelligent en organisatiesensitief. Ervaring met situationeel leidinggeven en kennis- en ervaring in de Zorg zijn beide een belangrijke pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een nieuwe functie in een visie- en waardengedreven organisatie waar de deelnemer centraal staat. Een betekenisvolle positie waarin je het verschil kan maken in het verder professionaliseren van Umah-hai. Een afwisselende en veelzijdige baan met ruimte om het deels naar eigen inzicht vorm te geven. Je ziet letterlijk van heel dichtbij de impact van je werk, aangezien het kantoor in Driebergen zich in één van de woningen van Umah-hai begeeft en waar je medewerkers en deelnemers ook met regelmaat zult ontmoeten. Dat maakt dit een hele bijzondere plek voor een Bestuurssecretaris.

De functie is voor 32 uur per week en ingedeeld in FWG 65 van de CAO GGZ. Als aanvullende arbeidsvoorwaarden geldt binnen deze CAO een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,33%, een Levensfasebudget en deelname aan pensioenfonds PFZW.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Esther Mouwe en Jan Willem zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Die gesprekken vinden in juli plaats. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden eind juli en eind augustus plaats. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats vanaf begin september. De exacte data maken wij zo snel mogelijk bekend. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.