Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Kwaliteitsadviseur (senior)

Schiedam / Zuid-Hollandse eilanden

09-08-2021

Interim Kwaliteitsadviseur (senior)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ter overbrugging tot de start van de nieuwe collega zoeken wij per direct, en uiterlijk per 1 september, voor 3-6 maanden een ervaren interim kwaliteitsadviseur voor het district Zuid-Hollandse eilanden.

Organisatie

Careyn is met circa 6.000 medewerkers en een omzet van 330 miljoen euro één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan kwetsbaren die, al dan niet tijdelijk, het vermogen niet hebben helemaal voor zichzelf te zorgen. Daarbij streeft de organisatie naar een optimale kwaliteit van leven, waarbij Careyn het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ omarmt.

De VVT is ingedeeld in vier districten (Utrecht Stad, Utrecht West, DWO/NWN en Zuid-Hollandse eilanden), waarbij de meeste stafafdelingen (behalve ICT en administratie) gedecentraliseerd zijn naar de vier districten met daarbinnen meerdere regio’s. Ieder district wordt geleid door een directeur. Deze geeft leiding aan het MT van het district dat bestaat uit managers (intramuraal, extramuraal en behandeling), een business partner HR, een districtscontroller, een kwaliteitsadviseur en een districtssecretaris.

Het district Zuid-Hollandse eilanden is met ruim 1.750 medewerkers, werkzaam in 13 (verpleeg)huizen en 45 thuiszorgteams, het grootste district binnen Careyn. Binnen de intramurale locaties zijn kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam, die de collega’s in de dagelijkse praktijk ondersteunen, trainen en coachen bij de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In de thuiszorgteams zijn wijkverpleegkundigen verantwoordelijk voor de inhoud van de kwaliteit van zorg. De kwaliteitsadviseur werkt nauw samen met de managers zorg (intramuraal, extramuraal en behandeling) en stuurt de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen aan binnen het district. Daarnaast schakel hij/zij veel met collega’s op centraal niveau en in de districten die eveneens verantwoordelijk zijn voor kwaliteit.

Vanwege interne doorstroom start VOOR binnenkort de werving voor een ervaren, vaste kwaliteitsadviseur/manager kwaliteit. Ter overbrugging tot aan de de start van deze collega zijn wij op zoek naar een ervaren interim kwaliteitsadviseur die per direct, en uiterlijk 1 september aanstaande, aan de slag kan voor 3 tot 5 dagen per week tot de vaste vacature is ingevuld (inclusief opzegtermijn rekenen we op 3 tot 5 maanden).

Opdracht

Je opdracht is de dagelijkse rol van kwaliteitsadviseur in te vullen en het fundament te verstevigen, waarop de vaste kwaliteitsadviseur/manager kwaliteit verder kan bouwen.

De (interim) kwaliteitsadviseur is lid van het districts MT en sparringpartner voor het MT, zorgmanagers, kwaliteits- en wijkverpleegkundigen. Je beheert de portefeuille kwaliteit voor het district en levert een belangrijke bijdrage aan kwaliteit op centraal niveau binnen Careyn.

Je bent allround inzetbaar (generalist) en in staat boven de materie uit te stijgen. Je ‘bewaakt’ de kwaliteitsorganisatie door ervoor te zorgen dat de juiste onderwerpen op het juiste moment geagendeerd, en met de juiste verantwoordelijken besproken worden. Je beschikt over de capaciteiten en vaardigheden om met alle kwaliteitsinstrumenten te werken (voorbereiden, uitvoeren en analyseren van interne audits én hierover adviseren, incidentanalyses, calamiteitenonderzoek, prospectieve risico-inventarisaties en -analyses, tevredenheidsonderzoek, etc.). Je begeleidt collega’s en leidt hen op in de uitvoering van de genoemde kwaliteitsinstrumenten. Je kan – in overleg – ingezet worden als projectleider van (Careyn-brede) kwaliteitsprojecten.

Je stuurt de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen aan in hun dagelijkse praktijk, coacht en begeleidt hen. Je ondersteunt hen om vanuit de inhoud van zorg, die je bij voorkeur zelf goed kent, in actie te komen (DO) en zorgt ervoor dat ook PLAN, CHECK en ACT structureel geborgd zijn. Je trekt de kar bij het structureel op een hoger plan brengen van kwaliteit van zorg. Je bevordert op alle niveaus in de organisatie het kwaliteitsbewustzijn en zorgt ervoor dat men voldoet aan de verschillende normen – inclusief (externe) verantwoording.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren interim kwaliteitsadviseur die zijn/haar sporen verdiend heeft in de zorg. Je bent bekend met de volle breedte van moderne kwaliteitsvraagstukken in de zorg. Je houdt overzicht en focus in een grote en dynamische portefeuille. Je bent flexibel en weet dagelijks je prioriteiten te stellen.

Je communiceert helder en werkt samen met MT en medewerkers aan dagelijkse en structurele oplossingen. Je kan goed schakelen tussen de dagelijkse praktijk en je bent uiteraard op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg.

Je bent een teamspeler en hebt natuurlijk overwicht. Je bent adviseur en sparringpartner van de zorgmanagers en districtsdirecteur en ook weet je makkelijk verbinding te maken met de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht per uiterlijk 1 september voor 3 tot 5 dagen per week tot vermoedelijk het einde van het jaar. Je standplaats is Schiedam, waarbij je ook de verschillende locaties binnen het district bezoekt. Je dient daarom over eigen vervoer en rijbewijs te beschikken.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze leuke opdracht te selecteren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in week 33 en 34, waarna kennismaking bij Careyn kan plaatsvinden. De opdracht vangt uiterlijk 1 september aan.