Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris en kwaliteitsadviseur a.i. in de VVT sector

Arnhem

01-04-2019

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Autonome en diplomatieke bestuurssecretaris als hoeder van de governance in een VVT-instelling’

Organisatie

Voor een middelgrote ouderenzorgorganisatie in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een bestuurssecretaris a.i.. De organisatie is volop in beweging met een jong MT en een ambitieuze bestuurder. Naast de interne verbeter- en ontwikkelslagen die de organisatie thans doormaakt zal de komende tijd naar verwachting in het teken staan van de verkenning van samenwerking met een collega VVT organisatie. Voor deze ontwikkelingen zoekt de bestuurder extra ondersteuning in de vorm van een Bestuurssecretaris die tevens de kwaliteitsportefeuille op tactisch en strategisch niveau vorm geeft.

Opdracht

De primaire taak is het ondersteunen van de bestuurder van de organisatie bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken. De bestuurssecretaris bereidt de bestuurlijke overleggen voor (MT, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht), houdt overzicht over de gehele P&C cyclus van de organisatie en zorgt dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Je bent de sparringpartner van de bestuurder, als ook zijn geheugen en zijn geweten. Waar nodig vertegenwoordig je de organisatie extern als gedelegeerd bestuurder.

Als secundaire taak beheer je de portefeuille Kwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het tactisch en strategisch niveau: het kwaliteitsbeleid en de rapportages die op basis van de data uit de bedrijfsvoering worden opgesteld (analyses en verbetervoorstellen). Je bent in deze hoedanigheid ook de linking-pin met de commissie Kwaliteit en Veiligheid uit de Raad van Toezicht.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren bestuurssecretaris op het gebied van Kwaliteit, de PDCA en de P&C cyclus met kennis van het vigerende kwaliteitskader. Juridische kennis van de (mede) zeggenschap is noodzakelijk: kennis van de financiële stromen in de ouderenzorg en/of ervaring met fusie trajecten is een pré.

Je schrijftalent komt tot uiting in het schrijven van adviesaanvragen, bestuursverslagen en het jaarverslag.

Als persoon ben je onafhankelijk en conscientieus, dat wil zeggen zeer zorgvuldig, gestructureerd en punctueel. Kritisch, formeel en feitelijk, maar mèt humor en teamspirit.

Je weet goed om te gaan tussen de verschillende belanghebbenden in de organisatie en je bent in staat om verbinding te maken tussen partijen. Verder ben je in staat om mensen in mee te krijgen in ontwikkelingen van de organisatie.

Je bent de hoeder van de governance: met voelsprieten binnen de organisatie weet je hoe je discreet en vertrouwlijk met informatie om moet gaan. Binnen het MT en richting bestuurder stel je je als kritische sparringpartner op: autonoom en altijd redenerend vanuit organisatiebelang. Extern zet je je diplomatieke vaardigheden in om de organisatie goed te vertegenwoordigen en verder te helpen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zsm. De opdracht is voor 3 tot 4 dagen per week. Beschikbaarheid op de donderdagen is een vereiste.

Reactie & informatie

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via onderstaand formulier.