Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurssecretaris

Zuid Holland

12-05-2022

Interim Bestuurssecretaris

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


‘Ervaren bestuurssecretaris a.i. die een soepele transitie mogelijk maakt naar de vaste invulling van de functie’

Organisatie

Zorgpartners Midden-Holland is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening is hierop ingesteld. Of de cliënt zelfstandig woont of in één van de centra; de behoefte van de cliënt staat centraal.

Zorgpartners Midden-Holland kent een tweehoofdige Raad van Bestuur: voorzitter Marianne Straks en Dick van Duijn. De functie van Bestuurssecretaris komt per 1 juni a.s. vacant: de werving voor de vaste invulling wordt tegelijkertijd opgestart.

Opdracht

Je hebt als bestuurssecretaris a.i. een onafhankelijke functie die in verbinding staat met alle onderdelen van de organisatie. Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, medezeggenschap, projecten, kwaliteit en veiligheid, P&C-cyclus, externe verantwoording, juridische vraagstukken en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarin de bestuurssecretaris faciliteert, coördineert en soms de regie heeft. In nauwe samenwerking met de directieleden breng je samenhang aan in de werkzaamheden en projecten binnen de Zorgpartners. Je bent de bewaker van de governance en organiseert de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Vervolgens draag je zorg voor de communicatie over- en voor de opvolging van de genomen besluiten.

Je vervult tevens de rol van secretaris voor de Raad van Commissarissen en je hebt korte lijnen met de ambtelijke secretarissen van de adviesorganen (Ondernemingsraad, VVAR, Cliëntenraad). Je geeft leiding aan een klein ondersteund bureau.

Er zijn een tweetal grote thema’s die voor de komende periode op de agenda staan:

• De kaderbrief en opzet jaarplan 2023 waarin jij een coördinerende rol speelt;

• Het strategietraject waar jij als bestuurssecretaris nauw bij aangesloten moet zijn.

Je weet collega’s hierin te betrekken en te attenderen op hun rol. Dit doe je met de nodige humor en relativeringsvermogen waardoor mensen zich meegenomen en eigenaar voelen en graag meedoen en ontwikkelen. Je creëert een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid, waar realisatie van de organisatiedoelen voorop staan.

Jouw opdracht is om een goede overbrugging te verzorgen naar de toekomstige bestuurssecretaris die binnenkort geworven gaat worden.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren bestuurssecretaris a.i. met een bewezen trackrecord, bij voorkeur in de VVT.

Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Je bent sensitief en intuitief en transparant en navolgbaar in je werk. De omgeving waar je in komt te werken is vriendelijk, ontspannen en laagdrempelig, waarbij er hard gewerkt wordt en uitgegaan van ieders vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid. Je bent vanuit je onafhankelijke rol een sparringpartner voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commisssarissen. Je geeft tegengas waar nodig en brengt discipline aan in de werkzaamheden. Je hebt uitstekende gespreksvaardigheden en een vlotte pen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is bij voorkeur 30 mei ivm de overdracht met de huidige bestuurssecretaris. De opdracht is voor 24 uur per week. De verwachte looptijd is 4 – 6 maanden.

Op 23 mei in de ochtend vinden selectiegesprekken bij de opdrachtgever plaats. Je wordt ook gevraagd de datum van 24 mei te reserveren in verband met een strategiedag waar jouw aanwezigheid bij gewenst is.

Reactie & informatie

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via onderstaand formulier. 

Ik maak graag eerst kennis met je via videobellen en houd daarna live gesprekken van een uur in de omgeving van Utrecht of Arnhem.