Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Mens en Organisatie

Roermond

26-11-2019

Manager Mens en Organisatie

Strategische, innovatieve manager met P&O skills

Organisatie

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Het is een woningcorporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt.


Wonen Limburg is actief in 29 gemeenten, beheert 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 250 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast vind je door heel het werkgebied de buurtwinkels. Ook dit zijn geen traditionele kantoren, maar ontmoetingsplekken voor bewoners en medewerkers. Een huiselijke omgeving waar bezoekers zich meteen thuis voelen. “Welkom Thuis”is dan ook het DNA van Wonen Limburg.


Wonen Limburg is een betrokken en ambitieuze woningcorporatie en staat midden in de maatschappij. De medewerkers proberen zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke opgaven zoals mensen met een zorgvraag die langer thuis blijven wonen en kwetsbare groepen waar elders geen plaats voor is. Ze luisteren naar de vraag en behoefte in de (lokale) samenleving en zoeken daarbij naar het best passende antwoord in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden in de regio en provincie.


Wonen Limburg kijkt niet alleen naar de individuele huizen van haar bewoners maar wil ook een actieve bijdrage leveren aan betere buurten. Door buurt voor buurt, samen met de bewoners creatieve woon- en leefoplossingen te realiseren. Door de expertise, daadkracht en het partnernetwerk van Wonen Limburg is zij in staat om een betaalbare en veilige woonomgeving te creëren.


Verdere informatie over Wonen Limburg is te vinden op www.wonenlimburg.nl.


Functie

Als manager kan je de strategische koers aanvoelen en vertalen in een P&O-opgave. Je bent in staat om via P&O de organisatie versneld te helpen in te worden wat zij wil zijn.

De Strategische Koers binnen Wonen Limburg gaat over mensen als doel, stenen als middel, over loslaten, over samenredzaamheid. De kunst is om binnen de organisatie een ondersteunend instrumentarium neer te zetten dat dezelfde toon heeft als de Strategisch Koers. Dit uit zich in de vorm van de organisatie, maar ook in de manier van samenwerken en het personeelsbeleid.

Gericht op ontwikkelen, innoveren en leren en experimenteren in plaats van (alleen) beheren. Voor een Manager Mens en Organisatie betekent het dat je instrumentarium en initiatieven blijft ontwikkelen die medewerkers zelf doen ervaren wat Wonen Limburg met de bewoners wil bereiken. Je helpt anderen verder vorm te geven aan kansrijke ideeën. Wat je in de maatschappij wilt bereiken, leef je binnen voor.

De Manager Mens en Organisatie is in staat ideeën aan te dragen die de bedoeling goed raken en kan hier, samen met het team en organisatie, vorm aan geven.


Het takenpakket van de Manager Mens en Organisatie bestaat verder uit de “traditionele”klussen zoals personeelsplanning en regie op de cyclus plannen-functioneren-beoordelen. Hij of zij is P&O adviseur voor het bestuur en adviseur en klankbord voor de DT-leden en het kernteam. Ook geeft hij of zij leiding aan een team van P&O professionals.


Verder staan zaken als verzuimaanpak, informeel overleg met interne stakeholders (waaronder de OR) en dergelijke taken die op de dagelijkse agenda.


Projecten waar de Manager Mens en Organisatie leidend danwel sturend in is zijn o.a. Cumulus (salaris- en personeelsadministratie naar de Cloud), Watch It (digitaal urenschrijven), Treams (digitaliseren P&O gesprekscyclus) en het nieuwe functiehuis.


Andere zaken waarmee de Manager Mens en Organisatie zich bezig zal gaan houden zijn o.a. leiderschapsontwikkeling, talent gericht werken, risicomanagement en integriteit.

Wie wij zoeken

Je hebt veel basiskilometers op de teller qua P en zeker wat betreft de O. Je bent een innovatief, strategisch denker en vervult met verve de rol van verbinder tussen het bestuur en de rest van de organisatie, als ook het team waar je leiding aan geeft. Je bent een stevige sparringpartner, proces- maar nog meer mensgericht. Je bent in staat indien nodig te versnellen, op te schakelen in deze organisatie waar veel ruimte voelbaar, maar prestatie niet vrijblijvend is. Je beschikt over sensitiviteit op mens- en organisatieniveau.


Je neemt in overleg van nature de lead, weet de kern van het verhaal vast te houden en indien nodig anderen te temperen.


Je bent in staat om draagvlak te creëren en schakelt naadloos tussen de verschillende niveaus. Je handelt vanuit de bedoeling, de behoefte van de organisatie. Je hebt een signaleringsfunctie richting bestuur en begrijpt ook dat het bestuur soms een andere koers gaat dan door jou geadviseerd. Je bent gewend te werken in een politiek sensitieve omgeving.


Je bent een aantoonbare verbinder, gericht op samenwerken en co-creëren met de medewerkers. Je bent toegankelijk, flexibel in denken en doen, weet van doorpakken en bent resultaatgericht. Je bent een beslisser en sterke communicator.

Voor de uitoefening van de functie vragen we een aantoonbaar HBO+ niveau, een praktische WO’er gaat ook prima passen. Je hebt een duidelijke visie op organische veranderprocessen en brengt ook “traditionele” P&O kennis met je mee. Werkzaam geweest zijn bij een woningcorporatie is geen must.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie met een mooie combinatie van strategisch management en P&O inhoudelijke taken bij een van de meest vooruitstrevende woningcorporaties van Nederland. Wonen Limburg is in de corporatiewereld koploper qua innovatie.

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor woondiensten. De functiewaardering is gebaseerd op schaal L (maximaal € 5.747,- bruto per maand exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Verder zijn eigentijdse arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals o.a. een pensioenregeling, cafetariamodel, flexibele werktijden en er is veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Selma Koegler is verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.


De eerste gesprekken met de advies- een selectiecommissie bij Wonen Limburg vinden plaats de tweede week van januari 2020. Een Assessment Center maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk voor 1 januari een motivatiebrief en actueel CV gericht aan Selma Koegler, via onderstaande link https://www.voor.nl/vacatures/607/manager-mens-en-organisatie. Vermeld in je CV ook je Skype naam.