Wij zijn VOOR.

Ingevuld

(project) Manager dagbehandeling oncologie a.i.

Tilburg

19-02-2019

(project) Manager dagbehandeling oncologie a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Ervaren (project)manager op gebied van harmonisatie en lateralisatie van Dagbesteding’

Organisatie

Het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis (ETZ) is ontstaan uit de fusie van het TweeSteden ziekenhuis en het bovenregionale St. Elisabeth ziekenhuis. Het ETZ kent drie locaties in Tilburg en Waalwijk en een polikliniek in Oisterwijk. Het ziekenhuis is hard op weg om ook operationeel tot 1 ziekenhuis te komen.


Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en heeft als algemeen ziekenhuis alle gangbare specialismen in huis. De verschillende behandelingen worden elk op een andere locatie geconcentreerd, waarbij aan stijgende volume- en kwaliteitsnormen wordt voldaan terwijl elk ziekenhuis een deel van de zorg behoudt.


Belangrijke contextuele ontwikkelingen zijn de NIAZ accreditatie van het ETZ medio september dit jaar en de recente overgang naar Epic (en Beacon specifiek voor de oncologie).

Opdracht

De afdeling Interne Geneeskunde en Oncologie (vakgroep van 25 specialisten) is op zoek naar een manager a.i. voor de volgende opdracht.

In het kader van de concentratie van zorg is besloten de Dagbehandeling van de oncologische zorg te concentreren op één locatie van ETZ. Daarmee wordt de Dagbehandeling van locatie TweeSteden verschoven naar de locatie Elisabeth. De manager a.i. heeft als primaire taak het begeleiden van het harmonisatie en lateralisatie proces van de Dagbehandeling oncologie.

Daarbij is de verwachting dat de harmonisatie van werkprocessen de doelmatigheid aanzienlijk verhoogt: op die manier wordt meerwaarde voor de patient èn voor de organisatie gecreeerd.


Het proces van harmonisatie en lateralisatie van de zorg gaat grote impact hebben op de huidige werkprocessen, zowel medisch, verpleegkundig als administratief. Voor alle betrokkenen gaat dit direct impact hebben op hun werkwijze, de planning, de teamsamenstellingen en soms ook de locatie waar het werk wordt uitgevoerd. Goede communicatie, laagdrempelig bereikbaar, goed draagvlak creeeren en ondertussen besluitvaardig zijn en resultaat boeken is noodzakelijk om dit proces vlot te trekken.

Met de werkgroep Lateralisatie kom je tot de standaardisatie van werkprocessen en de uitwisseling van best practices. Je bent daarbij in staat om zelf goede procesbeschrijvingen vanuit patient perspectief te maken. Je krijgt daarbij ondersteuning van de zorgadviseur.


Een mogelijk tweede deel van de opdracht is de aansturing van de poli op locatie Elisabeth en TweeSteden. Dat komt terug in de verkennende gesprekken. De span of control zou daarmee 32 fte zijn.

Voor deze opdrachten is de Organisatorisch Manager Interne Geneeskunde en Oncologie je directe opdrachtgever. Je werkt in nauwe afstemming met de medisch manager van de vakgroep en de teamleiders van de eenheid.

Wie wij zoeken

Je hebt aantoonbare ervaring met lateralisatie en harmonisatie processen in de ziekenhuiszorg. Ervaring met Dagbehandeling en/of oncologie is een pré.


Je hebt ervaring met procesbeschrijvingen en methodieken voor doelmatigheidsverbeteringen, bijvoorbeeld Lean. Je kunt de nieuwe processen ontwerpen en daar een capaciteitsplanning op doorrekenen en een planning mee ontwerpen. Je hebt zo dicht op het primaire proces gezeten dat je procesbeschrijvingen tot op uitvoerend niveau kunt opstellen.


Je vindt het leuk om teams en medewerkers in hun kracht te zetten (verpleegkundig leiderschap!) en te ondersteunen naar meer zelfstandigheid. Je hebt een aanstekelijk optimisme en ben overtuigd van het nut en de noodzaak voor lateralisatie en weet dat met overtuiging over te brengen.


Je beschikt over een stevige persoonlijkheid, neemt de te verwachten initiele weerstand op de veranderingen niet persoonlijk en gaat daar effectief mee om. Je bent in staat goed te luisteren en begrip te tonen, maar dat maakt je niet minder daadkrachtig: zonder de nuances en de relaties uit het oog te verliezen werk je slagvaardig en daadkrachtig naar het resultaat toe.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De startdatum is z.s.m. De opdracht is voor een periode van 4 tot 6 maanden voor 24 uur per week.

De selectiegesprekken met VOOR zijn op 21 (middag) en 24 (ochtend) februari a.s.. De kennismakingsgesprekken voor maximaal twee potentiele kandidaten bij STE zijn op dinsdag 25 februari a.s. aan het einde van de middag in Tilburg.Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en tarief per onderstaand formulier.