Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Bedrijfsvoering - Ingevuld

Rotterdam

14-01-2024

Directeur Bedrijfsvoering

Resultaatgericht, analytisch en verbindend

Voor de directie primair onderwijs van stichting BOOR zijn we op zoek naar een directeur bedrijfsvoering die zich lenig kan bewegen tussen onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en uitvoering. Je gaat werken in een ambitieuze en betekenisvolle omgeving. Het is een nieuwe functie op een eindverantwoordelijke sleutelpositie met veel ruimte om deze zelf vorm te geven.

Organisatie

“We richten ons op de kinderen. De impact die je kunt maken op de organisatie, de kinderen en de stad is groot”

Context

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.  Primair onderwijs (PO) is de overkoepelende sector voor regulier basisonderwijs (bao) en speciaal basisonderwijs (sbao).

Midden in de Rotterdamse omgeving – de meest diverse plek van Nederland – heeft BOOR een bijzondere positie. Als openbaar onderwijs is BOOR er voor iedereen. BOOR streeft naar het best denkbare onderwijs van Rotterdam. Iedere dag zetten de leerkrachten en medewerkers zich in om de volgende generatie een goede start te geven, om hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hun talenten te ontwikkelen. Zodat er maximale kansen zijn voor ieder kind, ook in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is.

De scholen kunnen verschillende onderwijsmethoden en -benaderingen hanteren, afhankelijk van hun pedagogisch beleid en visie op onderwijs. De scholen van BOOR zijn scholen waar je open staat voor elkaar en waar verschillen worden gezien als kracht.

De koers van BOOR voor 2022-2026 is vastgelegd in “Sta Open”. Meer over BOOR op: www.boorbestuur.nl

Organisatie

Het bestuur van BOOR bestaat uit een College van Bestuur en een Algemeen Bestuur (toezichthoudend). Het primair onderwijs omvat regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De sector PO wordt aangestuurd door een algemene directie bestaande uit drie directieleden die gezamenlijk 61 scholen aansturen, verdeeld over drie sectorgroepen. De scholen worden aangestuurd door schoolleiders. BOOR heeft een shared serviceorganisatie, BOOR services. Deze serviceorganisatie ondersteunt de drie sectoren (PO, VO en (V)SO) op de expertisegebieden financiën, HR, juridisch, communicatie, huisvesting, inkoop, ICT en onderwijskwaliteit.

Functie

“Bij BOOR is de sfeer informeel. We zijn bezig met de toekomst. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling”

Je werkt in opdracht van de algemene directie PO en levert een actieve bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de sector PO. Je hebt een functioneel inhoudelijke relatie met de schoolleiders van de scholen. Als directeur bedrijfsvoering ben je onderdeel van de algemene directie primair onderwijs (PO), ben je regisseur en geef je, met een brede blik op de bedrijfsvoering, leiding aan de bijbehorende processen voor het PO met hart voor het onderwijs. Hierbij ben je een toegankelijke gesprekspartner van alle interne- en externe stakeholders en vaardig om verschillende rollen aan te nemen passend bij de opgave.

In afstemming met de algemene directie en overige stakeholders (o.a. de sectoren VO, (V)SO) en BOOR services) maak je de afweging waar generiek beleid kan en waar specifiek beleid voor het primair onderwijs nodig is. Binnen de sector brede bedrijfsvoering vertegenwoordig je de sector PO zowel intern als extern en stuur je mogelijke programma’s, projecten en/of processen aan. Namens de algemene directie lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van BOOR en neem je in dat kader actief deel in diverse (stuur-)groepen.

Voor het primair onderwijs ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een agenda en planning voor de brede bedrijfsvoering (PIOFACH). Je werkt school- en sector overstijgende (bedrijfsvoerings-) thema’s uit. Je draagt zorg voor juiste stuurinformatie en ondersteunt de algemene directie bij de (begrotings-) gesprekken met de schoolleiders.

Je bent hoeder/ regisseur van het financieel beleid van de algemene directie. Hieronder vallen o.a.:

 • Regisseren van de sector brede P&C-cyclus;
 • Het bewaken en sturing geven aan de (meerjarige-) begrotings-/ financiële uitgangspunten van de sector binnen de (begroting-) kaders van het BOOR beleid en kaderbrief;
 • Tijdig en proactief voorstellen doen ten aanzien van het alloceren van middelen aan scholen binnen de sectorbegroting;
 • Je bent actief betrokken bij sector brede huisvestingsprocessen en stroomlijnt deze;
 • Je vertegenwoordigt de algemene directie bij aanbestedingen;
 • Levert waar nodig zelf ondersteuning bij externe contractonderhandelingen.

Wie wij zoeken

“Je bent zichtbaar, initiatiefrijk, weet waar nodig de randen op te zoeken en stelt vragen voordat je oordeelt”

Als directeur bedrijfsvoering PO ben je elke dag bezig met de vraag wat scholen nodig hebben. Je hebt een sterke affiniteit met het onderwijs en je bent een volwaardige, koersvaste en besluitvaardige sparringpartner voor de algemene directie en bestuur. Voortdurend blijf je in verbinding met je collega’s. Je bent scherp op de vraag van de scholen hoe jij kan faciliteren en regisseren op wat prioriteit heeft. Je stuurt op kwaliteitsverbetering, hebt overzicht, ziet dwarsverbanden en je bent in staat om vanuit een integrale visie sturing te geven aan de sector brede bedrijfsvoering.

Je bent een open en toegankelijk persoon, bent daadkrachtig, hebt gevoel voor humor en tegengestelde belangen staan jou niet in de weg. Je bent duidelijk over wat je van anderen verwacht en spreekt hen daar ook op aan. Van nature ben je gericht op continu verbeteren en dit uit zich in een proactieve houding en in innovatief denken. Je stelt jezelf continu de vraag hoe de bedrijfsvoering dienend kan zijn aan het onderwijs. Je bent inhoudelijk sterk, maar minstens zo sterk op het proces én de relatie. Je bent bekend met de wet- en regelgeving van de brede bedrijfsvoering, maar verliest jezelf niet in regels en procedures.

Verder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een organisatie in de publieke sector of een maatschappelijke organisatie;
 • Relevante expertise in de brede bedrijfsvoering;
 • Werkervaring bij een onderwijsorganisatie en ervaring met medezeggenschap in een complex speelveld is een pré;
 • Soepel kunnen bewegen in de politiek-bestuurlijke context van een complexe organisatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

“Als je graag wordt uitgedaagd dan is dit een interessante functie over de volle breedte van bedrijfsvoering”

BOOR is een van de grotere onderwijsinstellingen en actief in een grootstedelijke omgeving met alle uitdagingen die daarbij horen. Je werkt op strategisch niveau. Intern is veel beschikbare kennis en kwaliteit aanwezig waar een beroep op kan worden gedaan. Het betreft een nieuwe rol met veel ruimte om dit samen met je collega’s vorm te geven en je verder te ontwikkelen.

Het aanbod is een contract voor onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime functie. Naast een pakket van uitstekende primaire (minimum € 5.939 - maximaal € 7.936, - bruto per maand, CAO PO OOP salarisschaal 14) en secundaire arbeidsvoorwaarden, krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een grote professionele organisatie. Het kantoor van BOOR aan de Schiekade in Rotterdam is jouw uitvalsbasis en is zeer goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de fiets of de auto.

Reactie & informatie

VOOR is door BOOR gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie te doen. Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie via het reactieformulier onder deze vacature op onze site. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een gesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook gelegenheid om jouw vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie.

 • De VOORselectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 14 en 15 februari in Zoetermeer.
 • De selectiegesprekken bij BOOR vinden in twee ronden plaats op 27 en 28 februari 's ochtends in Rotterdam.
 • Aansluitend vindt een arbeidsvoorwaarden gesprek plaats en een klikgesprek met de bestuurder van BOOR.
 • De beoogde afronding van de procedure is voor 1 maart.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment of casusbespreking kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. Voor nadere toelichting op het wervingsprofiel en het proces, kun je contact opnemen met: Tim de Jong, Tim@voor.nl, 06-40297285.