Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg - Ingevuld

Sint Nicolaasga

28-07-2023

Manager Zorg


Ervaren en verbindende manager, met warme zakelijkheid. Wijs en positief mens met gevoel voor menselijke maat en kleinschalige, professionele zorg.


In verband met wijziging in het Managementteam zijn wij op zoek naar een manager zorg voor Maeykehiem. We zoeken een ervaren leidinggevende die overzicht houdt, koersvast is en samen met teamleiders, orthopedagogen, (para)medici en alle (zorg) medewerkers meebouwt aan de toekomst van ’t Hiem.

Organisatie

Maeykehiem is een gevoel. Een gevoel van kleinschaligheid, van menselijke maat, van echt samen, van weten waar het écht om gaat: kwaliteit van leven van de cliënten. Je voelt het direct als je het terrein opkomt: het draait hier om de bewoners -en jij mag daartussen een werkplek hebben.


Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso. Maaike Meu zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Deze kernwaarden zijn binnen Maeykehiem tot op de dag van vandaag voelbaar. Ook in de samen vastgestelde kernwaarden: ‘vanuit het hart’, ‘echt samen doen’, ‘vakkundig met lef’. Het motto ”wij zien jou” wordt daadwerkelijk in de praktijk gebracht.


Ruim 300 betrokken medewerkers verzorgen en ondersteunen dagelijks, samen met vele betrokken vrijwilligers, ongeveer 150 cliënten van Maeykehiem. De organisatie staat bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg (van ZZP3VG t/m ZZP8VG) aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. De kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke benadering van cliënten wordt door cliënten, hun verwanten en door de medewerkers zeer gewaardeerd. Maeykehiem heeft de menselijke maat weten te behouden. De ondersteuning en zorg wordt geboden vanuit ’t Hiem in Sint Nicolaasga (Sint Nyk) en enkele kleinere locaties in het dorp en in Sneek en Langweer. ’t Hiem ligt aan de rand van het dorp Sint Nyk, in een prachtige groene omgeving.


Maeykehiem wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur samen met een klein en betrokken MT (Zorg, Bedrijfsvoering, HR en de Bestuurssecretaris) die de bestuurder integraal adviseren. De zorg (woningen en dagbesteding) wordt geleid door de (nieuw aan te stellen) manager Zorg met vijf teamleiders die vanuit een gezamenlijke orthopedagogische visie nauw samenwerken met vijf orthopedagogen in een duo-constructie per woning/locatie dagbesteding.


De organisatie heeft een intensieve periode achter de rug waarin zowel bedrijfsvoering, financiën als interne relaties onder druk stonden. Er is hard gewerkt op alle lagen van de organisatie met als resultaat een vitale gemeenschap en een financieel gezonde organisatie. Er is geïnvesteerd in de professionaliteit en kennis van de medewerkers (Triple C en LACCS) en verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie belegd. Recent is een samenwerking met collega zorgorganisatie De Zijlen aangegaan om de kwaliteit en continuïteit van de backoffice te garanderen.


Maeykehiem (omzet 19 mio) kent de voordelen van een kleine, zelfstandige zorgaanbieder (korte lijnen, snel impact maken, persoonlijk contact met collega’s en cliënten, snel schakelen, ruimte voor ondernemerschap) en ook de nadelen (kwetsbare bezetting, het moeten voldoen aan alle kwaliteits- en verantwoordingsvereisten van de sector). Vakmanschap, creativiteit en werken op het scherpst van de snede kenmerkt de medewerker van Maeykehiem.


In de fase waarin Maeykehiem zich bevindt past ook een nieuwe vorm van besturing. Het kleine MT van de afgelopen jaren van ingrijpen en centrale sturing maakt ruimte voor een iets breder MT dat meer gaat coachen en bestendigen vanuit het principe van verbindend en toekomstgericht organiseren. De manager zorg die wij zoeken completeert het nieuw samengestelde MT van Maeykehiem.


“We zijn echt een MKB-organisatie: we zijn aanpakkers die hun schouders eronder zetten en aan het werk gaan”.

Functie

De essentie van de nieuwe rol van de manager Zorg is het gezamenlijk met alle (zorg)medewerkers realiseren van maximale kwaliteit van leven voor de cliënten van Maeykehiem. Door het stimuleren van verbinding, vrijheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

De zorgteams vormen het hart en de handen van Maeykehiem. De teams (MBO en HBO opgeleide begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen) worden ondersteund door een duo van een teamleider en een orthopedagoog , met ondersteuning van een team van (para)medici. Het coachen en versterken van deze duo’s is een belangrijk onderdeel van jouw functie. Een kleine en wendbare organisatie vraagt om slim en efficiënt plannen en organiseren. Je ondersteunt teamleiders en orthopedagogen om kritisch te kijken naar goede afstemming tussen clientvraag en samenstelling (contracten, planning en expertise) van de zorgteams. De sfeer bij Maeykehiem is goed: medewerkers voelen veel verantwoordelijkheid en eigenaarschap en werken samen rondom de client. Het is aan jou, als nieuwe manager zorg, om een klimaat te faciliteren waarin de uitdagingen en kansen binnen de organisatie en de sector echt samen opgepakt worden.

Je bent lid van een klein en slagvaardig MT. Je rol is cruciaal en veelzijdig: je draagt bij aan de (strategische) beleidsontwikkeling en maakt samen met je MT-collega’s het meerjarenplan (inclusief begroting). Als manager zorg heb je een antenne voor innovatie en nieuwe zorgconcepten. Je weet deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden die passen bij het DNA en de omvang van Maeykehiem. De zorgmanager die wij zoeken heeft visie, vakmanschap en lef en is een professionele gesprekspartner voor relevante externe partijen zoals andere zorgaanbieders en samenwerkingspartners.

“We hebben veel geïnvesteerd in onze teamleiders, orthopedagogen en stafprofessionals. We zijn trots op onze mensen”

Belangrijke thema’s waar je binnen Maeykehiem de komende jaren aan werkt zijn:

 • Arbeidsmarktvraagstukken: een nieuw manier van kijken naar personele inzet en goed en verbindend werkgeverschap. Door creatief capaciteitsmanagement, anders roosteren, strategisch personeelsmanagement en het werven van zij-instromers voor de zorg;
 • Ver/nieuwbouw: delen van vastgoed op ’t Hiem zijn aan vernieuwing toe. Uitbreiding van de cliëntgroepen en nieuwe inzichten over wonen hebben consequenties voor de toekomstige huisvesting van cliënten. Ook is de wens de zorg vanuit Maeykehiem zoveel mogelijk op ‘t Hiem te concentreren door nieuwbouw te plegen;
 • Hogere ZZPVG indicaties en continue kortingen op zorgbudgetten: het onderbouwen, aanvragen en verantwoorden van meerzorg en specialistische zorg is een belangrijk onderdeel het werk van de teamleiders, ondersteund door de manager zorg en manager bedrijfsvoering;
 • Vitaliteit van cliënten en medewerkers: met gezonde voeding, bewegen en buitenlucht.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren (zorg)manager die de kunst verstaat om met zijn/haar komst korte lijnen en nabijheid te behouden. Iemand die werkt op basis van vertrouwen, iemand die toevoegt, die stimuleert, die voorbeeldgedrag laat zien en ‘niet in de weg loopt’. Iemand die de kunst verstaat op het juiste moment te schakelen tussen coachen en leiding nemen. Een nieuwe collega die zich op ’t Hiem helemaal thuis voelt en bij wie de cliënten en collega’s zich gezien en gehoord voelen. Je start je dag met een gevulde agenda, maar dan staat Janneke met haar knuffelhondje voor je deur en knoopt een gesprekje met je aan. Dat geeft kleur aan je dag -en je weet elke dag voor wie je het werk doet.


Je bent:

 • een zorgmanager die ruim ervaren is in het samenwerken met professionals (van MBO tot WO);
 • bij voorkeur ervaren in de VG of VVT-sector (moeilijk verstaanbaar gedrag);
 • bij voorkeur bekend met werken volgens methodieken zoals Triple C en LACCS;
 • een coachend leider die werkt op basis van vertrouwen en helder communiceert over verwachtingen;
 • een natuurlijke gesprekspartner voor medewerkers, cliënten en hun verwanten;
 • een beschouwend én besluitvaardig MT lid en het kritisch geweten van de organisatie;
 • een manager die flexibel en wendbaar is en makkelijk schakelt tussen grote en kleine zaken en verantwoordelijkheid neemt;
 • een manager die een beweging weet te realiseren van reactief reageren naar proactief organiseren;
 • een manager die rust en overzicht brengt vanuit natuurlijke wijsheid;
 • een belangstellende collega die vragen stelt en goed luistert;
 • een manager die vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benadert, teamleden stimuleert om met creatieve oplossingen te komen (of daar zelf mee komt als nodig);
 • een fijne collega met een positieve grondhouding die relativeert en humor meebrengt.


Een kleine, zelfstandige organisatie als Maeykehiem vraagt professionaliteit, ondernemerschap en creativiteit van haar medewerkers. Geen dag is hetzelfde, je werkzaamheden zijn niet strak afgebakend, en er gebeurt altijd wel iets waar vandaag nog geen pasklaar antwoord voor is. Dat zet jou aan, het vraagt het beste van je. Met humor en in nauwe samenwerking met je collega’s vind je de antwoorden -en kun je morgen al de resultaten zien van jullie inspanningen. Zo kort zijn de lijnen binnen Maeykehiem en zo groot is de betrokkenheid van alle collega’s bij de cliënten om je heen.


‘Wa wit praatsto Frysk’ -of vind je het leuk dat te leren.


“In een kleine organisatie als Maeykehiem hebben we MT leden met slagkracht nodig”

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg bij Maeykehiem is een cruciale en senior managementfunctie in een persoonlijke en vitale organisatie. Jouw bijdrage heeft direct impact op de kwaliteit van leven van de cliënten die je dagelijks tegenkomt. Jouw werk is elke dag van grote waarde. De functie wordt marktconform gewaardeerd in de CAO Gehandicaptenzorg: neem daar gerust contact met ons over op. Het betreft een functie voor 28-32 uur per week.


“We zijn klein van omvang, maar groots van daden, met soms niet-alledaagse oplossingen -en altijd vanuit het hart”

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1249/manager-zorg


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens graag kennis in een persoonlijk live gesprek. Deze live VOORgesprekken vinden plaats op 22, 28 en 29 augustus a.s. in het midden van het land.


De selectiegesprekken bij Maeykehiem vinden plaats op maandag 11 september.


Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Maeykehiem draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.


We kijken uit naar je reactie en verheugen ons op mooie gesprekken om voor Maeykehiem de beste manager Zorg te selecteren.