Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid raad van commissarissen, profiel sociaal maatschappelijk - Ingevuld

Eindhoven

25-10-2023

Lid raad van commissarissen, profiel sociaal maatschappelijk

‘Energieke en vernieuwende sparringpartner met sociaal maatschappelijke betrokkenheid’

Organisatie

’thuis is een duurzame woningcorporatie die zo’n 11.000 woningen verhuurt in de regio Eindhoven. ‘thuis is actief in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, Waalre en Oirschot. Samen met onze klanten en andere partijen werken we dagelijks aan een goed leefklimaat in wijken en buurten. Klantwaarde is ons uitgangspunt. Dat maakt ‘thuis tot een bijzonder betrokken organisatie.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vijf leden. Gezamenlijk zijn de leden van de RvC verantwoordelijk voor het goed invullen van het toezicht. De RvC heeft een rol in de besluitvorming binnen de corporatie, is werkgever van de bestuurder en functioneert als sparring partner voor het bestuur. De RvC levert vanuit haar rol een bijdrage aan de missie, visie en de doelstellingen van ‘thuis.

De RvC is zodanig ingericht dat de continuïteit van de RvC wordt gewaarborgd en de leden verschillende deskundigen inbrengen. Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het nieuwe lid RvC met profiel ‘sociaal maatschappelijk’ wordt op bindende voordracht van de huurdersraad benoemd.

Functie

Voor deze specifieke vacature wordt gezocht naar iemand met sociaal maatschappelijke betrokkenheid.

Voor de commissaris met sociaal-maatschappelijk profiel is van belang:

 • maatschappelijke betrokkenheid door ervaring in, bijvoorbeeld, het sociaal maatschappelijk domein, welzijn of onderwijssector;
 • affiniteit met volkshuisvesting en met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van `thuis;
 • de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de Huurdersraad `thuis en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
 • binding met het werkgebied van `thuis.

De commissaris wordt benoemd op voordracht van de Huurdersraad.

Wie wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een energiek persoon die out of the box kan denken en nieuwe perspectieven kan inbrengen. Het moet iemand zijn met een sociaal maatschappelijke achtergrond. Wij zijn op zoek naar iemand die zich vanuit verschillende invalshoeken een beeld kan vormen van de actuele vraagstukken in de volkshuisvesting. 

Ervaring als lid RvC is niet vereist. Het volgen van een opleiding voor beginnende RvC-leden wordt verwacht binnen het eerste half jaar van het lidmaatschap van de RvC.

Je beschikt over de volgende eigenschappen die van belang zijn voor een lid RvC bij ’thuis:

 • Gezond boerenverstand: het bewaken dat het goed blijft gaan met de organisatie;
 • Invoelend vermogen: voor zowel de huurder, woningzoekende en de medewerker;
 • Samenwerken: we doen het samen en samen kom je verder;
 • Meedenken: er zijn als het nodig is en kennis en ervaring inbrengen;
 • Stevig: bewaken, signaleren en bijsturen als het nodig is.

Ieder lid van de RvC:

 • heeft kennis van of affiniteit met de volkshuisvesting en houdt de ontwikkelingen bij, onder andere door middel van scholing en vakliteratuur en is bereid de in de woningwet voorgeschreven PE-punten te halen;
 • is bereid qua tijdsbesteding en beschikbaarheid te kunnen waarborgen dat de RvC in staat is voortdurend toezicht uit te oefenen;
 • is bereid tot een minimale zittingsperiode van vier jaar en via herbenoeming(en) tot een maximale zittingsperiode van acht jaar;
 • onderschrijft en leeft de Governancecode Woningcorporaties na.

Je bent woonachtig in het werkgebied van ‘thuis en ervaringen als huurder is een pré. De complete profielschets RvC is hier in te zien.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

In 2023 is ’thuis voor de derde keer op rij uitgeroepen tot ‘beste werkgever’, daar zijn ze erg trots op. Ze werken effectief, efficiënt en hanteren korte lijnen. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Er is sprake van een gezonde werklust gekoppeld aan een informeel onderling contact. 

Het lidmaatschap van de RvC bij ‘thuis brengt je een mooie toezichtsfunctie in een organisatie die het net wat anders doet en met een sterke binding in de lokale samenleving. Je hebt met enige regelmaat contact met de medewerkers en huurders, waarbij je de enorme betrokkenheid gaat ervaren. Je maakt deel uit van een betrokken en positief-kritisch team met gevoel voor humor, relativeringsvermogen en met een groot hart voor de huurder. De functie wordt beloond passend binnen de beroepsregel bezoldiging commissarissen van de VTW.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. De RvC streeft naar gemengde en gebalanceerde samenstelling van de Raad en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te reageren. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactie formulier onder deze vacature op onze website. Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Stefan van den Oever op 06-51705362 of via stefan@voor.nl

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 15 november 2023. Het is de intentie van de RvC om de benoemingsprocedure voor 31 december 2023 af te ronden. Er zijn twee gespreksrondes. Deze vinden plaats bij ‘thuis op maandag 4 en woensdag 13 december. Voordat een definitieve benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform het beoordelingskader. Deze wordt in januari 2024 opgestart.