Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Kwartiermaker Revalidatie a.i. - Ingevuld

Arnhem

26-05-2023

Kwartiermaker Revalidatie a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Ervaren manager Revalidatie a.i. met affiniteit voor bedrijfsvoering die het team Neurologische Revalidatie ondersteunt en de weg voorbereidt voor de vaste manager.


Organisatie

Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. De gerenommeerde instelling stelt zich ten doel patiënten (revalidanten) zo min mogelijk beperking te laten ondervinden van een aandoening. Behalve medische behandeling wordt hiertoe ook paramedische zorg ingezet, zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Bij Klimmendaal is zowel opname als poliklinische behandeling mogelijk.

Klimmendaal staat voor een stevige opgave: een ombuiging om de productiviteit en efficientie te verbeteren. Er is een reorganisatie ingezet die naar verwachting op 1 oktober a.s. zijn beslag vindt. Om de huidige lijnorganisatie te verbeteren worden er kwartiermakers ingezet. Voor een van de teams van de Neurologische Revalidatie in Arnhem wordt een interim kwartiermaker gezocht.

Het team Neuro 1 levert zorg aan patienten met een aandoening aan hersenen, zenuwen of spieren als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, een dwarslaesie, een beroerte, MS, Parkinson of ALS. Het multidisciplinaire behandelteam van 18 fte bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, GZ-psychologen, dietisten, logopedisten, het medisch secretariaat en de planners. Het team heeft de patientenzorg hoog in het vaandel: medewerkers zijn vanuit hun zorghart betrokken en kritisch. Een stevig team voor een stevige manager.

Als kwartiermaker van de Neuro 1 werk je nauw samen met de de kwartiersmakers van de teams Neuro 2 en Orthopedie en met de regionaal medisch manager die de medici aanstuurt. Je legt direct verantwoording af aan de manager Bedrijfsvoering.

Opdracht

De opdracht is overbruggingsmanagement tot de vaststelling van de nieuwe management visie en het bijbehorende functiegebouw verwacht in derde kwartaal 2023. Dan volgt de werving voor de vaste teammanager.

Je bent als kwartiermaker a.i. integraal verantwoordelijk voor zorg en bedrijfsvoering van het team Neuro 1. Je rapporteert in het managementteam over de voortgang van je activiteiten, de (financiële) resultaten en prognoses van het team. Je werkt nauw samen met de andere twee kwartiermakers op locatie, kijkt dus over het eigen team heen en helpt, coacht, spart en ondersteunt elkaar als kwartiersmakers.

Het team Neuro 1 heeft roerige tijden achter de rug met een recent doorgevoerde reorganisatie. Er zijn relatief veel nieuwe collega’s en het team bevindt zich in een opbouwfase. Aandacht in de vorm van luisteren, coachen, waarderen en inspireren is wat het team nu goed kan gebruiken.

Je onderhoudt nauwe banden met diverse ziekenhuizen en collega instellingen. Ook participeer je in en initieer je netwerken rondom de revalidatie ketenzorg.

Specieke aandachtspunten binnen deze opdracht zijn:

  • Werken aan de groepsdynamiek binnen het team en tussen team en management;
  • Werken aan een optimale bedrijfsvoering afgestemd op de zorgverlening;
  • Het vormen van een team met je collega kwartiermakers: die zijn beiden relatief kort als manager werkzaam en vinden in jou een ervaren en coachende sparringpartner.

Wie wij zoeken

We zoeken voor Klimmendaal een ervaren manager a.i. in de zorg, bij voorkeur met ervaring in (neurologische) revalidatie.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals. Je bent uitstekend onderlegd in de bedrijfsvoering en meer specifiek de (revalidatie) DBC-structuur, BI tools en zorgpaden. Je hebt ervaring met het onderhouden van relaties met ziekenhuizen, collega instellingen en huisartsen. Je beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden en weet collega’s te stimuleren en enthousiasmeren voor de visie van Klimmendaal.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De VOOR selectiegesprekken zijn in week 22 en begin week 23 in Arnhem: de selectiegesprekken bij Klimmendaal zijn op woensdagochtend 7 juni a.s. in de ochtend.

Startdatum is, in verband met de overdracht vanuit de vertrekkende kwartiermaker, donderdag 8 juni a.s.

De opdracht is voor 32 – 36 uur per week: minimaal vier dagen fysieke aanwezigheid is noodzakelijk. De verwachte looptijd is minimaal 6 maanden.

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het formulier op onze website: https://www.voor.nl/vacatures/1210/kwartiermaker-revalidatie-a-i 

Ik maak graag eerst kennis met je via beeldbellen en houd daarna live gesprekken in de omgeving van Arnhem.

Reactie & informatie