Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsmedewerkers (Senior / Medior)

Den Haag / Hybride

28-04-2022

Beleidsmedewerkers (Senior / Medior)

Bijdragen aan complexe beleidsterreinen met als primaire aandachtsgebied de gezonde bedrijfsvoering van apotheken

Organisatie

KNMP vereniging
De wereld van de farmacie is volop in beweging. Tegen de achtergrond van de toegenomen en complexere zorgvraag van patiënten richt de apotheker zich op zorgverlening.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis, in de (farmaceutische) industrie of bij verzekeraars of overheden (Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

KNMP-bureau
De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Een wendbare, financieel stevige en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers. Binnen het bureau werken ongeveer 180 medewerkers, waaronder een aantal (openbaar) apothekers.

Het cluster Beleid & Ontwikkeling van de KNMP behartigt onder meer de belangen van apothekers en apotheken richting de stakeholders en beleidsmakers in de eerste- en tweedelijnszorg. Voor de afdeling Farmacie & Markt, onderdeel van dit cluster, zoeken wij nu meerdere senior en medior beleidsmedewerkers. Samen met apothekers, andere zorgverleners en -organisaties, zorgverzekeraars en beleidsmakers ontwikkel je plannen en help je daarmee apothekers hun vak goed te kunnen uitoefenen.

Functie

Farmacie & Markt is een dynamische afdeling binnen de KNMP die de sector ondersteunt op het gebied van juridische zaken, arbeidszaken, bekostiging, contractering en informatiebeleid. Je werkt intensief samen met collega’s op je dossiers, zowel binnen als buiten het cluster en daarnaast heb je intensief contact met de belangrijkste stakeholders. Denk hierbij aan overleg met het Ministerie van VWS, verzekeraars, het Zorginstituut, de NZa en de leden over nieuwe regelgeving en bekostiging voor apothekers. Hierbij is de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 leidend. Door jouw inhoudelijke regie op het proces, van voorbereiding tot uitvoering van beleid en inhoudelijke voorbereiding van de communicatie, behartig je de belangen van de leden van de KNMP.

Jouw primaire aandachtsgebied is de gezonde bedrijfsvoering van apotheken. Van jou wordt verwacht dat je adviezen en standpunten ontwikkelt. Deze weet je zowel in woord als schrift helder over te brengen, zowel binnen als buiten de KNMP. Waar nodig onderbouw je jouw adviezen met cijfermatige analyses. Je voelt haarfijn aan wie je in jouw netwerk kunt benutten om het verschil te maken. Je bent een goede luisteraar die stevig in zijn of haar schoenen staat. Belangrijk in deze rol is dat je in staat bent zelfstandig ‘hoog over’ te acteren, gecombineerd met een stevige dosis pragmatisme.

Je levert een belangrijke bijdrage aan één of meerdere complexe beleidsterreinen, waarbij de effecten vaak meerjarig zijn en beperkt voorspelbaar. Je creëert draagvlak, draagt beleid uit en verdedigt dit intern en extern. Je voert tactisch en strategisch overleg met diverse in- en externe gremia, waaronder stakeholders, belangenorganisaties, koepels en leden. Je fungeert daarnaast als secretaris van een commissie en/of bestuur.

Wie wij zoeken

Wij zoeken kandidaten (WO werk- en denkniveau) die ervaring hebben met (complexe) beleidsprogramma’s of -projecten. Collega’s met een goede pen, analytisch vermogen en een uitstekend ontwikkelde antenne binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Mensen die kunnen samenwerken en die het leuk vinden om veel binnenshuis en buitenshuis te schakelen. De juiste kandidaten beschikken over een brede, conceptuele blik gecombineerd met een pragmatische hands-on mentaliteit.

Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen. Je bent een netwerker die op een natuurlijke wijze participeert in diverse interne en externe overleggen. Je bent creatief en stressbestendig. Daarnaast ben je betrokken geweest bij ontwikkel- of implementatietrajecten.

Belangrijk is dat je over een grote mate van organisatiesensitiviteit beschikt: je begrijpt de dynamiek van de omgeving waarin de KNMP acteert en weet ‘hoe de hazen lopen’.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als senior / medior beleidsmedewerker binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. De diverse teams staan in nauw contact met elkaar. Ervaren krachten en jonge talenten werken op de vele boeiende dossiers binnen de farmacie in een goede sfeer samen voor de vereniging van apothekers.

Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week. Het salaris is marktconform en in overeenstemming met de zwaarte van de functie en werkervaring. De KNMP kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een fietsplan, vitaliteitsregeling, arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering, en een uitstekende pensioenregeling.

Alle KNMP-medewerkers hebben de mogelijkheid om hybride te werken vanuit kantoor en huis met bijbehorende faciliteiten, zoals een thuiswerkplek en een gecombineerde reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacatures uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de KNMP worden nader bepaald. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via onderstaande reactieformulier. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.