Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Kwaliteitsadviseurs V&V - Ingevuld

Leusden

27-11-2020

Kwaliteitsadviseurs V&V

Sparringpartners en experts op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit van ouderenzorg in de regio’s West en Midden 

Organisatie

Sinds 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Zilveren Kruis Zorgkantoor is vanuit de Wlz aangewezen als uitvoerder in 11 van de 32 zorgkantoorregio’s. Wij zijn voor Zilveren Kruis Zorgkantoor op zoek naar twee kwaliteitsadviseurs V&V die samen met zorgaanbieders en andere stakeholders een zinvolle bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en toegankelijkheid van ouderenzorg in de regio’s Midden Zuid (Utrecht en Apeldoorn-Zutphen) en West (Rotterdam, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en ’t Gooi).

Over Zilveren Kruis Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis is sinds 1995 onderdeel van de Achmea groep. Binnen de Achmea groep is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken. Dit wordt gerealiseerd met 4500 medewerkers waarvan zo’n 400 medewerkers dagelijks invulling geven aan de inkoop van hoogwaardige zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Over Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zilveren Kruis Zorgkantoor is met 11 regio’s de grootste uitvoerder van Wlz zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt zorg in, binnen een verzorgingsgebied van 6 miljoen inwoners, voor ongeveer 100.000 cliënten. Jaarlijks contracteert Zilveren Kruis Zorgkantoor ruim 7 miljard euro aan langdurige zorg. Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft als missie om ervoor te zorgen dat haar cliënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Met de beschikbare middelen wordt naar de beste oplossing gezocht voor cliënten binnen de ouderenzorg (V&V), de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de Wlz stijgt de komende jaren en het aantal mensen met een complexe zorgvraag ook. Er is sprake van toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en schaarste aan geschikte woon- en/of zorgaccommodaties. Er ligt een grote uitdaging om langdurige zorg voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk en betaalbaar te houden. De ambitie van Zilveren Kruis Zorgkantoor is om een regionaal zorglandschap te realiseren dat past bij de huidige en toekomstige zorgvraag.

Regionale zorginkoop V&V
Er werken 200 mensen bij het zorgkantoor waarvan ruim 70 medewerkers binnen de afdeling Zorginkoop verdeeld over drie teams: Inkoop, Strategie & Analyse en Naleving & Controle. Om nog beter in te spelen op de geschetste ontwikkelingen heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor per 1 augustus 2020 twee nieuwe multidisciplinaire inkoopteams gerealiseerd: V&V en GZ/GGZ. 

In het V&V team werken de kwaliteitsadviseurs verdeeld over vier brede regio’s (Zuid West, Noord West, Midden Zuid en Noord) nauw samen met zorginkopers (waarvan enkelen gespecialiseerd in extramurale zorginkoop) en een aantal ondersteunende experts. Kwaliteit van leven voor de cliënten in combinatie met toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg in de regio zijn de belangrijkste thema’s. Het inkoopteam is zeer gemotiveerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan goede zorg in samenwerking met de zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en overige stakeholders in de vier regio’s.

Functie

We zoeken twee kwaliteitsadviseurs V&V, één voor de regio Midden Zuid (Apeldoorn-Zutphen en Utrecht) en één voor de regio West (Rotterdam, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en ’t Gooi). Door de ontwikkelingen in de ouderenzorg (grote arbeidstekorten en een groeiende zorgvraag) wordt naast kwaliteit en doelmatigheid van zorg het thema toegankelijkheid een belangrijk speerpunt. Hierdoor verschuift de aandacht van individuele zorgaanbieders naar regionale en/of landelijke knelpunten en oplossingen.

Je bent verantwoordelijk voor het, in dialoog met de aanbieders en regionale partners, continu verbeteren en innoveren van de toegankelijkheid en kwaliteit van het in te kopen zorgaanbod in jouw regio. Als kwaliteitsadviseur ben je expert op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van ouderenzorg, jouw visie en inzichten worden verwerkt in de regionale ontwikkelopgave. Je ondersteunt key accounts en partners in jouw regio bij het sturen op toegankelijkheid en kwaliteit.

De naam kwaliteitsadviseur dekt de lading niet helemaal, je bent meer een proactieve en ondernemende sparringpartner en expert. Je bent bij uitstek de verbindende schakel op de thema’s toegankelijkheid en kwaliteit tussen cliënten, zorgaanbieders, regionale partners, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. Met enige regelmaat ga je samen met je collega zorginkoper op locatiebezoek en voer je een ‘kwaliteitsdialoog’ met Raad van Bestuur, MT, medewerkers en cliëntenvertegenwoordigers. Daarnaast onderhoudt je zelfstandig contacten met een select aantal aanbieders en partners in jouw regio. Je draagt bij aan regionale ontwikkelafspraken, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen en arbeidsmarkt.

Elke kwaliteitsadviseur bij Zilveren Kruis Zorgkantoor neemt de lead op één of meer regio overstijgende dossiers, waardoor diep inhoudelijke kennis vanuit de vraag breed in de organisatie geborgd wordt. Denk aan dossiers als: Wet zorg en dwang (Wzd), laag volume hoog complex, groepsmeerzorg, de visie van Zilveren Kruis op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid, kennisdeling over innovatie, vastlegging kwaliteitsmonitoring (in overleg met andere zorgkantoren). Als je niet op pad bent, werk je thuis of in één van de moderne kantoren van Zilveren Kruis waar je overlegt met jouw collega’s of de kwaliteitsdocumenten van de zorgaanbieders leest. Goed om te weten dat er in normale omstandigheden (zonder Corona) wekelijks op kantoor in Leusden (vanaf half 2021 in Apeldoorn) overlegd wordt.

Wie wij zoeken

Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als je kennis en ervaring. Je bent sociaal, intelligent en hebt een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg. Wij zoeken kandidaten die beschikken over een positieve grondhouding. Je denkt en handelt vanuit perspectief en mogelijkheden. Je gaat met zorgaanbieders in gesprek over hun plannen. Samen zoek je naar het beste voor de cliënten en de regio. Je werkt op basis van vertrouwen, je geeft graag complimenten en streeft naar leren en verbeteren in plaats van perfectie. Je bent een verbinder en een netwerker. Zorgaanbieders zien in jou een partner die hen verder helpt.

Je bent een serieuze gesprekspartner op bestuurlijk niveau en kunt ook goed aansluiting vinden bij cliënten of professionals op de werkvloer. Je bent sterk op kwaliteitsvraagstukken en overziet ook de impact op bedrijfsvoering. Mensen waarderen je als persoon en als professional. Je geeft zorgaanbieders vertrouwen en creëert openheid, waardoor gesprekspartners bijvoorbeeld ook minder positieve zaken met jou delen. Je stelt positief kritische vragen en zet mensen aan het denken. Je overziet het speelveld met de verschillende belangen van alle betrokkenen. Je bent nieuwsgierig en creatief. Je denkt altijd in oplossingen vanuit het cliëntperspectief. Je bent stabiel en laat je niet snel uit je evenwicht brengen. Je voelt je thuis in een team en vindt het ook heerlijk om alleen op pad te gaan. Je begrijpt dat je vertrouwen op moet bouwen en dat transparantie daarbij helpt. Je bent in staat in de veelheid van vraagstukken prioriteiten te stellen en overzicht te behouden.

Je hebt ruime en actuele kennis van de ouderenzorg. Je kent zorgorganisaties van binnenuit en hebt functies vervuld als manager of adviseur op het gebied van zorg, kwaliteit of innovatie. Je hebt bijvoorbeeld gewerkt bij een zorgaanbieder, gemeente, woningcorporatie of een adviesbureau. Je weet hoe het in de zorgpraktijk werkt. Je beschikt over een relevant netwerk en je bent een makkelijke schrijver. Bij voorkeur heb je een veranderkundige opleiding gevolgd en heb je affiniteit met verandermanagement.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (HBO+-niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een fulltime functie voor 34 uur per week, de nieuwe standaard bij Achmea, flexibel en deels vanuit huis in te vullen. Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd en uitgedaagd je verder te ontwikkelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan jouw ontwikkeling binnen de organisatie.

Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 144 verlofuren per jaar en een keuzebudget voor je vakantietoeslag (8%), eindejaarsuitkering (8,33%) en bovenwettelijk verlof (3,85%). Jij kiest zelf wanneer en hoe je je keuzebudget laat uitbetalen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om extra verlofuren te kopen.

De functie is ingeschaald in schaal I met een maximum van 5.395 euro per maand. Een leaseauto maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast kent Zilveren Kruis een uitstekende pensioenvoorziening van 1,875% met een vaste jaarlijkse premie, korting op je zorgverzekering voor jou en je gezin bij Zilveren Kruis en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis. Je ontvangt ook nog een extraatje van 250 euro bruto per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier onder de vacatureomschrijving op onze website.

Het streven is om de procedure voor deze vacature op korte termijn af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren, in ieder geval vóór 31 december 2020. Vermeld in je motivatiebrief ook je eventuele vakantieplanning.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk en uitgebreid selectiegesprek maken wij graag eerst kort kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek, online assessment en een pre-employment screening zijn onderdeel van de selectieprocedure. Voor vragen of een nadere toelichting kun je bellen met David: 06-46003160.