Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Finance, Control & Data

Rijswijk

08-11-2019

Manager Finance, Control & Data

Daadkrachtige en samenwerkingsgerichte leider

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. 

Jeugdformaat bestaat bijna 17 jaar en levert jaarlijks jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders met meer dan 1000 gepassioneerde professionals, vrijwilligers en pleeggezinnen. Met zo’n 35 gezinshuizen en 25 kleinschalige voorzieningen in de regio Haaglanden. Ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school. Jeugdformaat heeft een uitstekende reputatie.

De maatschappelijke context van jeugdhulp is al jaren sterk in beweging. De financiering is in 2015 verschoven van het Rijk (subsidies) naar de gemeenten (aanbestedingen). De complexiteit en diversiteit van hulpvragen neemt toe. En er is een verschuiving van productgerichte naar resultaatgerichte financiering. Dit alles vraagt om volwaardige, toegankelijke en wendbare marktpartijen in de jeugdhulpverlening. 

Om mee te kunnen bewegen met deze ontwikkelingen zijn goed functionerende en flexibele processen die het primaire proces ondersteunen essentieel. Bedrijfsvoering binnen Jeugdformaat is in het afgelopen jaar omgevormd van 7 aparte afdelingen naar 3 domeinen met ieder een eigen manager: 

 • HR & Services (inclusief facilitaire zaken en de kennisacademie)
 • Marketing & Business Development (inclusief aanbestedingen en het innovatie lab)
 • Financiën, Control & Data (inclusief automatisering, cliëntadministratie en business intelligence)

De managers vormen samen met de nieuwe directeur Bedrijfsvoering het MT Bedrijfsvoering dat  voor de uitdaging staat om het transitieplan verder te implementeren. Met aandacht voor duidelijke taak- en verantwoordingslijnen, transparante en efficiënte werkprocessen en een betrouwbare en actuele planning & control cyclus. Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige en samenwerkingsgerichte manager Financiën, Control & Data die Jeugdformaat hierbij verder gaat helpen.

Functie

De transitie zorgt voor een nieuwe financiële werkelijkheid. De wijziging van geldstromen zorgt ervoor dat Jeugdformaat op financieel gebied (kennis en ervaring) de basis moet verstevigen en expertise moet toevoegen. Er is behoefte aan een manager Financiën, Control & Data die het financiële veld van binnen en buiten overziet. De manager heeft een nauwe band met de directeur Bedrijfsvoering, waarbij de focus ligt op de operationele aansturing van de teams en de interne veranderopdracht. 

De manager Financiën, Control & Data is integraal verantwoordelijk voor 30 medewerkers, verdeeld over 5 teams: financiële administratie, planning & control, cliëntadministratie, inkoop & contractmanagement en ICT. Ieder team heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en uitdagingen:

 • De financiële administratie moet goed ingericht worden en klaar zijn voor nieuwe taken die, als gevolg van nieuwe aanbestedingen, naar hen toekomen. Exact wordt in 2020 vervangen door Afas.
 • Planning & control moet kwalitatief gezien naar een hoger niveau met behulp van heldere architectuur en een goede rapportageomgeving. De verantwoordelijkheid van de controllers is het overzien van de productie in het primair proces. Ondersteuning van het directieteam om de productie goed te organiseren en inzicht te hebben in de diverse geldstromen. Proactieve ondersteuning van het directieteam en de bestuurder met forecasts en dashboards om bij te kunnen sturen als het nodig is.
 • De cliëntadministratie kent veel administratieve problemen in de keten die opgelost moeten worden, hier moet eerst de basis op orde worden gebracht.
 • Contractmanagement vormt de schakel tussen de cliënt, de financiële administratie van Jeugdformaat en de administratieve buitenwereld (inkoopcombinaties, gemeenten en andere relevante stakeholders). Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de contracten en de administratieve afspraken.
 • Je geeft operationeel leiding aan een klein uitvoerend ICT team en werkt daarin nauw samen met de strategisch adviseur ICT en Digitale Transformatie om de applicatie- en informatiearchitectuur verder te ontwikkelen. Het werkplekbeheer is uitbesteed, maar ICT regie, business intelligence en applicatiebeheer zijn wel in dit team ondergebracht.

Meer in algemene zin zijn dit je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft samen met het MT Bedrijfsvoering vorm en inhoud aan de implementatie van het transitieplan. Je geeft richting, neemt beslissingen en communiceert regelmatig en consequent op het terrein van Financiën, Control & Data.
 • Je brengt de basis op orde, optimaliseert de werkprocessen (met behoud van flexibiliteit en dynamiek als organisatie) en je draagt zorg voor een betrouwbare en transparante planning en control cyclus.
 • Je zorgt voor samenwerking en synergie, zowel binnen Financiën, Control & Data als met de andere afdeling binnen Bedrijfsvoering. Dit zit zowel in cultuur, structuur, processen als in digitale architectuur.
 • Je adviseert het directieteam ten aanzien van het financiële beleid en levert als sparringpartner een belangrijke bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

Wie wij zoeken

 • WO-opleiding in de richting Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Economie.
 • Ruime ervaring in een soortgelijke functie.
 • Kennis op het gebied van financiële administratie, control, cliëntadministratie, ICT en procesoptimalisatie.
 • Een sterk leider, met ervaring in coachend en situationeel leidinggeven. 
 • Organisatiesensitiviteit, flexibiliteit, besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen, verbeteringsgerichtheid en sterke communicatieve vaardigheden.
 • Veel ambitie en energie om verder vorm te geven aan het nieuwe organisatiemodel.
 • Kennis van de sector jeugdhulpverlening is fijn, maar niet noodzakelijk. Ervaring in de zorg (in de breedste zin van het woord) is wel een pré.
 • Een gezonde dosis humor, flair, authenticiteit en zelfverzekerdheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 • Samenwerken met een relatief nieuw team in een nieuwe functie waar je zelfstandig invulling aan kunt geven.
 • Een fantastische uitdaging in een veranderende organisatie, met ruimte voor een goede werk- en privébalans.
 • Je standplaats is Rijswijk.
 • Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV via het antwoordformulier onder de vacaturetekst op onze website. Vermeld in je reactie ook je eventuele vakantieplanning en je skypeadres.

Voordat we je uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in de tweede helft van november en de eerste helft van december. Gesprekken bij Jeugdformaat vinden plaats in week 51 in Rijswijk. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.