Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiebeheerder Futura Zorg Oud-Beijerland Nieuw inschaling FWG65

Hendrik-Ido Ambacht

18-05-2019

Locatiebeheerder Futura Zorg Oud-Beijerland Nieuw inschaling FWG65

Stevige,ondernemende en zorgzame beheerder gezocht!

Organisatie

Wat biedt Futura Zorg?

Futura Zorg speelt in op de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen en zorg waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Zij richten zich daarbij in beginsel op alle ouderen met een (toenemende) fysieke beperking en/of (afnemende) fysieke/geestelijke kracht. Deze groep ouderen kan nog veel zelf maar tegelijkertijd is er sprake van een zodanige situatie dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Zij hebben behoefte gekregen aan beschut/beschermend wonen met dagelijkse begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging, daar waar nodig.


Hoe ziet een Futurahuis er uit?

Futura Zorg heeft op dit moment vijf Futurahuizen verspreid over de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant, namelijk in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Oud-Beijerland en Boskoop. Het is de nadrukkelijke ambitie van Futura om te groeien in de komende jaren, middels de bouw van meerdere nieuwe Futurahuizen in Nederland. Binnen een Futurahuis biedt Futura Zorg ouderen een veilige en comfortabele woonomgeving in een kleinschalige en huiselijke setting met maximaal 17 tot 21 bewoners, waaronder ook echtparen. Bewoners beschikken over een eigen appartement, naast verschillende algemene ruimtes en voorzieningen. Naast de verzorging, begeleiding en verpleging, die dag en nacht op locatie beschikbaar is, wordt er dagelijks vers gekookt, wordt de was en de strijk voor en met de bewoners gedaan, vinden er allerlei activiteiten plaats, maar is er ook de nodige rust voor de bewoners in het Futurahuis, indien gewenst.


Het vierde Futurahuis in Oud-Beijerland is begin 2017 geopend. Dit Futurahuis biedt plaats aan 17 bewoners. Voor deze locatie is Futura op zoek naar een locatiebeheerder.Hij/zij is verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en optimale dienstverlening aan (kwetsbare) ouderen op de locatie.Functie

Wat houdt de functie van locatiebeheerder in?

De locatiebeheerder geeft leiding aan het zorgteam van het Futurahuis en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van wonen, zorg en leven. De locatiebeheerder en medewerkers geven samen invulling aan de zorg die dag en nacht beschikbaar is. Deze zorg wordt in overleg met de bewoner en naasten vormgegeven, waarbij wordt ingespeeld op de veranderende zorgvragen. Daarbij staat een zo lang mogelijke instandhouding van de zelfstandigheid hoog in het vaandel. De locatiebeheerder is functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, financieel beleid en zorgbeleid binnen de door Futura Zorg afgegeven kaders. De locatiebeheerder heeft bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen deze kaders.


Denk aan:


Kwaliteit van woonklimaat

Kwaliteit van zorgverlening

Begeleiding van medewerkers

Goede communicatie binnen de locatie, tussen medewerkers, met bewoners en diens familie

Beheer van de locatie en toegewezen middelen

Samen met het zorgteam reageren op de zorgvraag van de bewoners

Uiting geven aan het vraaggericht werken zoals Futura Zorg dat ambieert: klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, zowel naar bewoners als diens familie en mantelzorgers

Zorgdragen voor continuïteit in de dagelijkse voortgang van werkzaamheden

Zorgdragen voor de administratieve zaken

Zorgdragen voor goede externe contacten binnen de gemeenschap waar het Futurahuis is gevestigd

Zorgdragen voor een algehele deugdelijke bedrijfsvoering zowel kwalitatief als ook financieel.

Wie wij zoeken

De locatiebeheerder, die wij zoeken, is een stevige manager, die gewend is leiding te geven aan teams (zowel zorg als facilitair). Ook kennis van de bedrijfskundige kant van het runnen van een locatie is een must. Van de locatiebeheerder wordt verwacht dat hij/zij zo’n 8 tot 12 uur meewerkt in de zorg, de overige 24 uur zijn voor managementtaken. Het is verder van belang dat de nieuwe locatiebeheerder fulltime beschikbaar is, passie heeft voor de oudere medemens met een hulpvraag en zeer flexibel is. Je kunt goed omgaan met feedback en kan de juiste hulpvragen stellen. Het is een pré als je uit de regio Oud-Beijerland komt of de cultuur kent.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Deze functie biedt de unieke kans om je eigen verzorgingshuis/verpleeghuis te kunnen runnen,met een ruime vrijheid van eigen handelen binnen de kaders die door Futura Zorg worden gehanteerd. Als Locatiebeheerder draag je binnen de context van Futura een grote verantwoordelijkheid voor de locatie, je ontvangt leiding van de directeur en je geeft zelf leiding aan ongeveer 25 medewerkers. Deze fulltime functie is ingeschaald op FWG65.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren in de persoon van Selma Koegler (selma@voor.nl). Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.


Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag z.s.m. je motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulier Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.