Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Jeugdbescherming

Harderwijk

23-12-2019

Teamleider Jeugdbescherming

Energieke verbinder met daadkracht

Organisatie

Bij ons kun je echt het verschil maken. Als je ziet welke betekenis jeugdbescherming kan hebben voor kwetsbare kinderen en hoe gedreven de jeugdbeschermers zijn, dan geeft het enorme voldoening daar als leidinggevende dagelijks facilitering en sturing aan te geven.” Femke Geleijnse, Manager Jeugdbescherming.

Elk kind blijvend veilig, dat is waar Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) voor staat. Dagelijks werken de jeugdbeschermers in gezinnen aan dit doel. Gezinnen waarin kinderen bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling, omdat ze verwaarloosd of mishandeld worden, (dreigen te) ontsporen en afglijden in criminaliteit, of te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of een complexe scheiding. Meestal speelt er van alles tegelijk.

JbGld streeft ernaar zoveel mogelijk preventieve zorg te bieden. Maar als het nodig is kan de kinderrechter deze ook verplicht stellen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel. JbGld is een professionele organisatie, die werkt met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen. Daarin is de eigen kracht van het gezin en het netwerk daar omheen het uitgangspunt. Er werken hoogopgeleide en ervaren jeugdzorgwerkers die allen SKJ geregistreerd zijn. Ook hebben ze ruime kennis van ondertoezichtstellings-, voogdij- en jeugdreclasseringsmaatregelen.Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de specifieke aanwezige expertises op gebied van multicultureel vakmanschap tot omgaan met schoolverzuim, seksueel misbruik of complexe scheidingen.

Jeugdbescherming Gelderland maakt een transitie waarin steeds meer volgens ‘de bedoeling’ wordt gewerkt. Voor de organisatie betekent dit een beweging van een hiërarchische organisatie naar een waarde gedreven organisatie. Een inrichting die past bij de complexe context waarin Jeugdbescherming werkt, een context die niet maakbaar is en onvoorspelbaar. De teams werken bij de gezinnen thuis en vanuit de kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem. We zoeken een teamleider in Arnhem. Ieder team bestaat uit ca. 8 jeugdbeschermers en een gedragsdeskundige. De teamleider valt onder de Manager Jeugdbescherming.

Functie

De uitdagende doelgroep, en het steeds weer balanceren en kijken wat er nodig is, maakt dit een unieke baan. Je zit vaak dicht op het werk van de jeugdbeschermer, en tegelijkertijd heb je een helicopterview en voer je de gesprekken met de gemeente”. Teamleider Jeugdbescherming.

Als teamleider inspireer je je team steeds weer vanuit het uiteindelijke doel, ieder kind blijvend veilig. Dit doe je door de jeugdbeschermers en gedragsdeskundige in jouw team te ondersteunen in hun werk met gezinnen. Je bent integraal verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van zorg als de bedrijfsvoering van het team. Je volgt de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de organisatie en weet die te vertalen naar je team.

Je geeft leiding aan het team dat bestaat uit hoogopgeleide professionals. Dit doe je op een coachende manier, met aandacht voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Medewerkers voelen zich bij jou gezien en gehoord. Je bent alert op het welzijn van je medewerkers en zorgt voor een evenwichtige caseload en een gezonde werkdruk. Je zorgt voor energieke teams en hebt oog voor wat het team nodig heeft. Je creëert een veilige omgeving waarin leren en reflecteren normaal zijn. Tegelijkertijd treed je sturend op, ben je duidelijk in wat je vindt, besluitvaardig en pak je door als dat nodig is. Waar de gedragsdeskundige de inhoudelijke coaching biedt aan de jeugdbeschermers, zorg jij voor de ontwikkeling van het team, een gezonde organisatie en goedlopende processen. Samen zorgen jullie dat het geheel goed functioneert.

Je bent sparring partner in complexe zaken, en als er klachten zijn ben je het eerste aanspreekpunt. Je bent één van de gezichten van de organisatie en versterkt de samenwerking met gemeenten en andere instanties. Je bent integraal verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en bedrijfsvoering, je wordt daarbij ondersteund door stafmedewerkers op het gebied van financiën, HR, kwaliteit & beleid, juridisch en secretarieel.

Wie wij zoeken

Je hebt leidinggevende ervaring en kennis van de jeugdzorg of affiniteit hiermee.

Je bent iemand die echt in staat is om te verbinden. Je maakt contact en kunt van daaruit mensen meenemen. Dit begint met luisteren en de werkelijke intenties van de ander te willen leren kennen. In je communicatie ben je vriendelijk en tactvol. Je kijkt goed wie tegenover je zit, je stemt je houding daarop af en zorgt er altijd voor dat je in contact blijft. Je hebt natuurlijk gezag. Je hoeft je nooit te beroepen op je machtspositie, je overtuigingskracht komt van binnenuit. Je werkt vanuit je missie (de bedoeling). Daarmee ben je voor je omgeving een voorbeeld en inspiratie. Je weet anderen te stimuleren met je positieve energie en enthousiasme.

Je bent een warm persoon, maar durft ook op te treden en besluiten te nemen als het moet. Je houdt van samenwerken. Je kan goed vanuit het collectief denken, en maakt je eigen belang daaraan ondergeschikt. Je bent zichtbaar en benaderbaar. Je bent humorvol, representatief en je hebt flair. Je bent authentiek en reflectief. Je bent mentaal weerbaar en blijft kalm in emotioneel beladen situaties en weet te de-escaleren. Je kunt omgaan met agressie en mensen met psychische problemen. Je overziet de verschillende belangen, kan daarin de balans zoeken.

Je bent analytisch sterk. Beleidslijnen kun je vertalen naar concrete operationele doelen. Je hebt een duidelijke visie over zaken, waarmee je in staat bent praktische beslissingen af te wegen tegen het hogere belang. Je denken, gevoel en reactie heb je op één lijn, dit maakt dat je heel goed in staat bent beslissingen te nemen die voor iedereen navolgbaar zijn; zowel vanuit de inhoudelijke, als ook bedrijfsmatige context. Je bent in alles betrouwbaar; in wat je doet en wat je zegt. Je begrijpt de bedrijfsvoering en weet formatie en productie in balans te brengen. Je hebt overzicht op je werk, bent planmatig en resultaatgericht.

Je hebt HBO werk- en denkniveau.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een dynamische en prachtige teamleidersrol, waarmee je een bijdrage levert voor kinderen in de knel en voor jeugdbeschermers. Fijne collega’s in een lerende en maatschappelijk zeer relevante organisatie. De functie is ingeschaald op schaal 11 conform CAO Jeugdzorg (max. € 4.900,- met afhankelijk van ervaring en achtergrond een mogelijkheid tot de uitloopschaal naar max. € 5.245,-). Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week, en een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar, met uitzicht op vast. 

Jeugdbescherming Gelderland streeft naar een samenstelling van het personeelsbestand welke aansluit bij de samenleving. Kandidaten met een migratie en/of niet-westerse achtergrond die voldoen aan het gestelde profiel worden daarom nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype/Facetime. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Een referentenonderzoek en een assessment maken onderdeel uit van de procedure.