Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager(s) Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Utrecht

17-09-2018

Regiomanager(s) Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Strategische, faciliterende en enthousiaste regiomanagers gezocht!

Organisatie

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen en heeft ruim 3.700 leden. Zij streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind vanuit een visie die een natuurlijk verloop van de zwangerschap en geboorte ondersteunt. De KNOV ondersteunt verloskundigen, verbindt hen en behartigt hun belangen. De ondersteuning is gericht op de deskundigheid en positionering van verloskundigen en stimuleert haar leden tot innovatie en leiderschap.


Als gevolg van maatschappelijke, demografische en politieke ontwikkelingen staat de geboortezorg voor nieuwe uitdagingen. Om daar op te anticiperen ontwikkelt de KNOV zich van een belangenorganisatie in de richting van een netwerkorganisatie waarin kennis, visie en ervaring op alle niveaus worden gedeeld. Slechts door samenwerking en uitwisseling van kennis, ervaring en expertise op zowel landelijk, regionaal en lokaal niveau kan de KNOV een nog krachtiger partner worden in de geboortezorg. Om die (regionale) samenwerking verder vorm te geven, zoekt de KNOV op korte termijn drie Regiomanagers.

Functie

De regiomanager is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van de relaties tussen de verloskundigen in de regio en met de KNOV. De regiomanager ondersteunt en adviseert verloskundigen in een regio bij samenwerkingsvraagstukken, positioneringsvraagstukken en regionaal stakeholdermanagement. Voor het werk heeft hij/zij kennis van en inzicht in landelijke beleidsontwikkelingen en visie en standpunten binnen de KNOV. De regiomanager heeft een proactieve signalerende functie waarbij de opgepikte en geanalyseerde signalen vertaald kunnen worden naar beleidsvoornemens en –interventies vanuit het landelijke bureau.


De regiomanager:


• Is aanspreekpunt voor de leden en weet wat er in de regio speelt en luistert naar wat er leeft.

• Is adviseur op het gebied van stakeholdermanagement voor verloskundigen.

• Is in staat om krachten te bundelen, verbanden te leggen en mensen met elkaar te verbinden.

• Is procesmanager in regionale verloskundige projecten en transities.

• Legt uit en vertelt over waar de geboortezorg naar toe beweegt.

• Is projectmanager en beleidsontwikkelaar op beleids- en productontwikkeling in samenwerking met leden en specialisten, zowel op het bureau als in de regio.

• Levert input voor proactief KNOV-beleid.

• Enthousiasmeert zodat leden zich betrokken voelen bij de vereniging.

• Werkt in de regio samen en stemt af met KNOV coaches wat betreft de ondersteuning en advisering van de regio’s en verloskundige organisatievormen.


De regiomanager rapporteert aan de manager. De regiomanager werkt samen met de andere regiomanagers, de betrokken beleidsadviseurs en secretariële ondersteuning.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een actieve teamplayer, die in samenwerking met de collega’s op het landelijk bureau de kwaliteit van de dienstverlening in de regio vraaggericht vormgeeft. De regiomanager is een stevige sparringpartner en adviseert verloskundigen over ontwikkelingen integrale geboortezorg met passende bekostiging.


Je bent een ervaren strategisch adviseur op het gebied van samenwerkingsvraagstukken en stakeholdermanagement in de gezondheidszorg. Je veranderkundige visie en ervaring zijn toepasbaar voor verloskundigen in de regio. Landelijke beleidsontwikkelingen kun je vertalen naar de regionale ontwikkelingen en vice versa. Je bent gewend te werken in een politiek sensitieve, bestuurlijke omgeving.


Je bent een aantoonbare verbinder, gericht op samenwerken en co-creëren met leden in de regio’s, maar ook gericht op samenwerking met beleidsmedewerkers en projectmanagers bij de KNOV. Je bent flexibel in denken en doen, weet van doorpakken en bent resultaatgericht. Een gezond relativeringsvermogen en krachtige communicatievaardigheden helpen je hierbij. Je bent een innovator en “speelt”graag buiten. Je bent de netwerker die de buitenwereld naar binnen haalt. Je bent communicatief sterk en gaat veeleisende doelen met enthousiasme aan. Als het linksom niet gaat, ga je rechtsom.


Voor de uitoefening van de functie vragen we een aantoonbaar academische werk- en denkniveau en kennis van organisatiekunde, beleid & management, gezondheidszorg, eerstelijnszorg of geboortezorg. Je hebt een duidelijke visie op de keten- en netwerkorganisaties. Kennis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg is een must. Kennis van ontwikkelingen in de geboortezorg een pré. Je hebt een relevant netwerk in de regio of weet dit als netwerker pur sang snel op te bouwen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De kans om mee te werken aan de ontwikkeling naar de beste geboortezorg ter wereld!

Het gaat om een functie van 0,6 tot 0,8 FTE, ingeschaald in FWG 65 (vergelijkbaar met CAO Ziekenhuizen) afhankelijk van opleiding en ervaring. Er wordt gestart met een jaarcontract. De KNOV biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 8,33%. Flexibel en/of avondwerken komt regelmatig voor bij deze functie. Binnen KNOV is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en je werkt vanuit een dynamische organisatie. Je werkt vanuit het landelijk bureau van de KNOV in Utrecht, maar bent ook veelvuldig op pad in de regio.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Selma Koegler is verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.


De gesprekken bij KNOV vinden waarschijnlijk plaats in week 41. Een Assessment Center maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 8 oktober een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Selma Koegler, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype naam.