Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim projectmanager Sociaal Preventieteam Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

24-06-2022

Interim projectmanager Sociaal Preventieteam Krimpenerwaard

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Energieke bouwer en verbinder tussen organisaties

Organisatie

Het Sociaal Preventieteam is een netwerksamenwerking bestaande uit Kwadraad, Welzijn Krimpenerwaard, MEE-Vivenz, Gro-Up en HECHT/JG in de gemeente Krimpenerwaard. Het Sociaal Preventieteam heeft een spilfunctie in het voorliggend veld, met informatie/advies, ondersteuning en doorgeleiding als belangrijke kerntaak en daarnaast het organiseren van vraaggericht preventief en collectief aanbod. Die synergie moet leiden tot meerwaarde voor de inwoners, tot optimale inzet van de beschikbare voorzieningen in het voorliggend veld, tot een verschuiving van zware zorg naar basisvoorzieningen en het moet leiden tot een doelmatiger inzet van de organisaties van de samenwerkende partners.

Het Sociaal Preventieteam is onderdeel van een bredere Maatschappelijke Agenda van de gemeente Krimpenerwaard en betrokken partijen. De ingrediënten van deze Maatschappelijke Agenda zijn:

- Werken volgens de principes van positieve gezondheid

- Het zoveel mogelijk normaliseren van de leefsituatie en versterken van het gewone leven, stimuleren van ontmoeting en het zoeken van onderlinge samenwerking

- Bij het werk hanteert men de waarden: vertrouwen, (eigen) verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, verbinding en respect.

Het Sociaal Preventieteam werkt onder aansturing van een stuurgroep waarin alle betrokken partijen deelnemen. Hiervan maakt de gemeente ook onderdeel uit. Daarnaast vindt periodiek bestuurlijk overleg plaats met de gemeente over de voortgang van de opdracht.

Opdracht

Na de kwartiermakers fase waarin doel, samenwerking en richting werden bepaald is het nu de opdracht om de organisatie een stap verder in de ontwikkeling te brengen. Het Sociaal Preventieteam zoekt een interim projectmanager die de organisatie van het Sociaal Preventieteam naar een volgende fase brengt. Hij /zij doet dat in nauwe verbinding met het gemeentelijke loket en met lokale ketenpartners. De interim projectmanager zorgt i.s.m. de projectleiders van de deelprojecten voor een succesvolle uitvoering van de diverse deelprojecten en geeft leiding aan de projectorganisatie. Je opdrachtgever is de Stuurgroep en daar leg je verantwoording aan af.

Resultaatgebieden binnen de opdracht:

- De deelprojecten (waaronder in ieder geval de deelprojecten Casuistiekoverleg, welzijn op recept, doorontwikkeling welzijnspunten, geldloket) zijn voorzien van een projectplan, projectorganisatie en worden uitgevoerd.

- Advies en realisatie ten aanzien van algemene vraagstukken zoals rondom communicatiestrategie (het Sociaal Preventieteam ‘in de markt te zetten)’, huisvestingsvraagstukken gerelateerd aan de deelprojecten en de komst van een nieuw gemeentekantoor Krimpenerwaard.

- Realisatie van het (subsidie)werkplan 2022 en 2023 e.v. van de deelnemende partners in het Sociaal Preventieteam.

- Verbinding met de gemeentelijke toegang met als resultaat sneller de best passende hulp voor inwoners, waardoor problemen niet onnodig groot worden en de vraag naar maatwerkvoorzieningen afneemt.

- Intern en extern gezicht geven aan het Sociaal Preventieteam: aanspreekpunt voor uitvoering deelnemende partners, netwerk en ketenpartners, managers en bestuurders.

Wie wij zoeken

Een ervaren interim projectmanager die zowel voor het Sociaal Preventieteam als voor de stakeholders het aanspreekpunt wil zijn. Je bent thuis in de wereld van het projectmanagement en combineert dat met kennis en inzicht in de wereld van het sociale domein van gemeenten.

  • Je weet wanneer je snel stappen kunt maken en wanneer het voor het draagvlak zinvol is eerst te schakelen met de stakeholders voordat je stappen zet.
  • Je hebt ervaring met het uitbouwen van een projectorganisatie na de pioniersfase. Met energie en enthousiasme weet je partners te binden en verbinden om in gezamenlijkheid resultaten te behalen. Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en je bent voldoende handson.
  • Je bent proactief waardoor je tijdig de juiste onderwerpen op de juiste agenda’s krijgt.
  • Je bent voldoende thuis in het sociale domein om een goede gesprekspartner te zijn.
  • Je bent in staat om de belangen van de inwoners van Krimpenerwaard en het sociaal preventieteam passend naar de verschillende partijen te verwoorden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een kans om van betekenis te kunnen zijn met een maatschappelijke missie in het sociaal domein van een gemeente. Waar veel over preventiebeleid gesproken wordt, wordt in deze gemeente door samenwerking preventie stap voor stap vormgegeven.

De interim opdracht start bij voorkeur z.s.m. maar uiterlijk per 1 september 2022. Je gevraagde capaciteit is gemiddeld tussen de 28 tot 30 uur uur, verdeeld over meerdere dagen per week. De opdracht duurt ongeveer een jaar.  Je standplaats is Krimpenerwaard. Je bent aanwezig daar waar je nodig bent in de diverse kernen en soms op locatie bij een van de partners.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd de werving en de voorselectie voor deze opdracht uit te voeren.

Heb je interesse in deze uitdagende opdracht en ben je beschikbaar dan ontvangen we graag je reactie voorzien van een motivatie, cv, beschikbaarheid en tariefindicatie (en rekening houdend met de looptijd) via het reactieformulier. Een (tijdelijk) dienstverband is bespreekbaar. (https://voor.nl/vacatures/1008/interim-projectmanager-sociaal-preventieteam-krimpenerwaard). VOOR- selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 30 juni middags in Zoetermeer De selectiegesprekken vinden de week erop plaats. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met partner van VOOR, Tim de Jong via Tim@voor.nl, mobiel 06-40297285.