Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsadviseur Ambulancezorg (24-32 uur) - Ingevuld

Nijmegen

13-09-2022

Beleidsadviseur Ambulancezorg (24-32 uur)


Op tactisch en strategisch niveau bijdragen aan uitstekende ambulancezorg

Organisatie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In de regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de veertien gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

In een veranderende omgeving wil VRGZ zich als partner in het veiligheidsdomein stevig positioneren als verbinder. Als onderdeel van een groter geheel van organisaties die actief zijn binnen het veiligheidsdomein staan de hulpverleners van VRGZ als geen ander midden in de samenleving en signaleren veel. Deze signalen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale veiligheid. VRGZ is daarmee dé partner op het gebied van fysieke veiligheid met oog voor sociale veiligheid.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid kent de sectoren brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Binnen de sector Ambulancezorg (circa 250 mensen) is nu een vacature voor Beleidsadviseur Ambulancezorg ontstaan. VOOR is gevraagd op zoek te gaan naar een stevige, enthousiaste adviseur die op tactisch en strategisch niveau een belangrijke bijdrage kan leveren aan ambulancezorg in deze regio.

Functie

De inrichting van de acute zorg staat hoog op de agenda bij veranderingen in de zorgsector. Als Beleidsadviseur Ambulancezorg signaleer je ontwikkelingen en trends in de maatschappij op het gebied van (acute) zorg, veranderingen in wet- en regelgeving, financiering van de zorg en vertaalt deze ontwikkelingen naar de praktijk binnen de ambulancezorg en de meldkamer. Je richt je daarbij op een veelheid aan dossiers en werkzaamheden. Naast ‘ongoing’ beleidsonderwerpen zul je je tanden zetten in actuele dossiers als het Integraal Zorgakkoord (IZA), de ontwikkeling van de Zorg Coördinatie Centra (ZCC’s) en de nieuwe urgentieclassificatie voor ambulancezorg.

Als Beleidsadviseur coördineer je de beleidscyclus, de besluitvorming eromheen en draag je zorg voor de interne en externe verantwoording. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren en projectmatig uitvoeren van beleid – soms als projectleider en soms als lid van het projectteam.

Naast dat je op alle niveaus in de organisatie je contacten opbouwt, onderhoudt en informatie uitwisselt, doe je ditzelfde in regionale en landelijke netwerken. Je neemt standaard deel aan het MT Ambulancezorg als adviseur en sparringpartner. Je werkt daarnaast samen met je directe collega’s van de afdeling Kwaliteit en Informatie (kwaliteitsmedewerker, kwaliteitsfunctionaris, BI medewerker) en met het Medisch Team (artsen SEH en PA’s). Je legt daarbij verantwoording af aan de Manager Support.

Wie wij zoeken

Jij haalt veel energie uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het MT. Ervaring heb je mogelijk opgedaan in de (acute) zorg, maar belangrijker vinden we het dat je een adviseur pur sang bent.

Je bent analytisch sterk, pro-actief en een zelfstarter. Je combineert daadkracht en pragmatisme met een gedegen kennis van de inhoud. Je kunt snel en gemakkelijk schakelen en tegelijkertijd vertragen en meebewegen als de situatie daarom vraagt. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden, overtuig je op basis van inhoudelijke argumenten en durf je op basis van de bestaande kaders stelling te nemen. In discussies weet je de goede toon te vinden en je blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op de opgave en het resultaat.

Uiteraard draai je je hand niet om voor het schrijven van een beleidsstuk. Je sociale en communicatieve vaardigheden zijn sterk ontwikkeld en je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je weet je weg te vinden in soms complexe omgevingen en houd daarin ook stand. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te verbinden om samen de beste resultaten te behalen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie in de acute zorg op een maatschappelijk actueel en relevant onderwerp. Je maakt deel uit van een prettige, informele organisatie waar ruimte is om te groeien en jezelf te ontwikkelen en waarin je ook echt het verschil kunt maken. Het betreft een vacature voor 24 - 32 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO Ambulancezorg en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij ons op de website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de opdrachtgever worden nader bepaald.

Referenties maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.