Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris medische staf

Gouda

16-04-2020

Secretaris medische staf


’Integere en verbindende sparringpartner vertrouwd met de medische sector’Organisatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend algemeen ziekenhuis van en voor de inwoners uit Midden Holland. ‘Vertrouwde zorg, dichtbij huis’ is het motto van het ziekenhuis dat het GHZ waarmaakt vanuit de vier locaties: Gouda, Zuidplan (Nieuwerkerk aan den IJssel), Bodegraven en Schoonhoven. Het GHZ beschikt over zo'n 350 bedden. Er werken 178 medisch specialisten, 2.000 medewerkers en 159 vrijwilligers. Het ziekenhuis kent een omzet van 225 mio en heeft 2019 met een positief resultaat afgesloten. 

Het GHZ is een zelfstandig ziekenhuis. Het ziekenhuis is groot genoeg om alle specialismen aan te bieden, en klein genoeg om effectieve en laagdrempelige zorg te organiseren, met korte lijnen. Daarmee is het ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals: de menselijk maat in een professionele omgeving. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders zoals de huisartsen in de regio en thuiszorg- en verpleegorganisaties. Daarnaast wordt kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen gebundeld in samenwerkingsverbanden zoals Samen+ (met Alrijne Ziekenhuis) en voor opleidingen met de OOR (LUMC). 

De Raad van Bestuur en Co-bestuur vormen de besluitvormende bestuursvergadering die elke twee weken plaatsvindt. Voorgenomen besluiten door de bestuursvergadering worden waar van toepassing voorgelegd aan de diverse adviesorganen ter advisering en/of instemming dan wel ter informatie.

De Medische Staf participeert door middel van een tweehoofdig Co-bestuur in het bestuur van het GHZ. Het Co-bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische Staf (VMS). Alle medisch specialisten die werkzaam zijn in het GHZ zijn lid van de VMS. Verder kent het ziekenhuis de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMS-D), het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda (ruim 100 medisch specialisten) en de Vereniging Verpleegkundige Beroepsgroep (VVB) waar alle verpleegkundigen lid van zijn.


Functie

De Raad van Bestuur wil een kwaliteitsimpuls geven aan de ondersteuning van de processen in het ziekenhuis. Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, ziekenhuis brede projecten, kwaliteit en veiligheid), P&C-cyclus en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarop het ziekenhuis bestuurlijk draait. Er komen drie cruciale functies vrij in dit verband: de secretaris Raad van Bestuur, de secretaris Medische Staf en de manager Projectbureau. Een unieke kans voor het ziekenhuis om in samenhang te werven en een goed team samen te stellen. 

De secretaris Medische Staf zorgt voor de link met het medische domein in de bestuurlijke ondersteuning. Je ondersteunt en adviseert het bestuur van de Vereniging Medische Staf, in het bijzonder de twee co-bestuurders in het bestuur van het ziekenhuis. Dat doe je samen met het secretariaat Medische Staf vanuit een onafhankelijke positie binnen het Bestuurssecretariaat. Je valt functioneel onder de voorzitter van de VMS en hiërarchisch onder de voorzitter Raad van Bestuur. 

Je bent sparringpartner van het bestuur VMS en de co-bestuurders, je initieert beleidsontwikkeling op verschillende terreinen. Je bewaakt dat de juiste procedures tijdig gevolgd worden. Je signaleert (mogelijke) knelpunten en adviseert over de aanpak- en oplossingsmogelijkheden. Je neemt deel aan de commissies van de medische staf zoals IFMS en Peer Support en initiatieven vanuit of ten behoeve van de medisch specialisten. Je schrijft mee aan het medisch deel van het Strategisch Beleidsplan van het ziekenhuis. Je vertegenwoordigt het bestuur VMS in ziekenhuisbrede projectgroepen en overleggen. Je participeert in verschillende management overleggen, zoals het maandelijkse RVE-beraad.  

Je werkt nauw samen met de secretaris Raad van Bestuur en de manager Projectbureau in het aanbrengen van samenhang in de bestuurs- en beleidsondersteuning vanuit jullie specifieke ondersteunende en adviserende rollen. De directeur MSB Gouda en de voorzitter van het Verpleegkundig Stafbestuur zijn voor jou belangrijke stakeholders. Je geeft direct leiding aan het secretariaat medische staf. Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: 

  • de gebruikelijke ziekenhuisthema’s als het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg en de financiering van de curatieve zorg;
  • en mede in dat licht: het belang van goede ketenzorg is in deze periode onmiskenbaar. Het ziekenhuis kan een leidende rol spelen in het afstemmen van de cure en care in de regio. Het gaat hier om samenwerking met de huisartsen, de VVT sector en andere zorgaanbieders in de regio in het belang van de inwoners waarbij belangrijke landelijke thema’s zijn ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en e-health;  
  • COVID-19 vraagt nu alle aandacht, en biedt op korte termijn ook kansen om versnelling aan te brengen op gebieden waar al ontwikkelingen in gang zijn gezet, zoals e-health, zorg op afstand (virtueel ziekenhuis), shared decision making en roosterbeleid;
  • andere belangrijke, actuele programma’s zijn: Integraal capaciteitsmanagement, programma’s rondom medicatieveiligheid en een goede en effectieve interne overlegstructuur binnen het ziekenhuis.


Wie wij zoeken

Als secretaris Medische Staf vervul je een verbindende rol tussen de verschillende bestuursgremia van de medische staf en tussen de medische staf en het bestuur van het ziekenhuis: een hoge mate van integriteit en verbindend vermogen zijn essentieel om deze rol goed te kunnen vervullen. Je primaire focus is de kwaliteit en veiligheid van de medisch specialistische zorg in het algemeen en het dienen van het medisch specialistisch belang binnen het ziekenhuis; tegelijkertijd ben je ook in staat om als dat nodig is een evenwichtige afweging te maken tussen het belang van de medische staf en het organisatiebelang en het bestuur van de VMS hierin te adviseren, gevraagd en ongevraagd.

Je brengt je expertise als adviseur en sparringpartner op een genuanceerde en evenwichtige manier over het voetlicht. Je bent een kundige en integere gesprekspartner met een goed gevoel voor verhoudingen. Je hebt respect voor de medische professie en staat tegelijkertijd voor jouw rol en functie in het ziekenhuis. Incasserings- en inlevingsvermogen, rust, structuur en een analytische blik zijn aspecten die we verwachten bij kandidaten. Een dienstverlenende instelling gericht op ontzorgen, met een open oog voor de belangen van de medische staf èn van de organisatie, je hebt bestuurlijk inzicht en staat met beide voeten in de klei. Dat betekent dat je processen weet te organiseren en in goede banen weet te leiden. Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk, evenals relativeringsvermogen en humor! Je bent hierbij inventief en kunt met weerstanden omgaan.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en bent daarmee bekend met de dynamiek tussen een ziekenhuisorganisatie en de zorg professionals. Je bent bekend met vigerend (financieel) beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je gaat werken in een  professionele, vriendelijke omgeving, met een ambitieuze, collegiale en vooruitstrevende medische staf. Het GHZ biedt een uitdagende omgeving die volop in ontwikkeling is. Medewerkers krijgen de kans om zich vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen. Het GHZ helpt je energiek te blijven: van mindfulness en yogalessen tot een fietsplan, korting op sportscholen en gratis voedings- en beweegadvies. 

De functie van Secretaris Medische Staf wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO Ziekenhuizen (max. € 5.504,- bruto per maand: daar komt nog bij vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (beiden 8,3%)). Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week. 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Eric de Macker en Philip Backx zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zsm je motivatie en een actueel CV, maar in ieder geval voor 08 mei 2020 a.s. via het formulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, ZOOM of WhatsApp). VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM. Hoe de selectiegesprekken worden gevoerd wordt later bepaald. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkel assessment plaats. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. GHZ draagt de kosten van de aanvraag.