Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsadviseur Projectmanager Sociaal Domein

Zoetermeer

22-12-2021

Beleidsadviseur Projectmanager Sociaal Domein

VOOR een hands-on, allround professional die met ons het verschil gaat maken in het sociaal domein.

Organisatie

inZet is dé nieuwe organisatie voor welzijn en zorg in de Gemeente Zoetermeer. Negen organisaties op het gebied van ondersteuning, welzijn en preventieve (jeugd)hulp hebben per 1 mei jl. inZet opgericht in de vorm van een coöperatie. De ambitie is om een loket te zijn voor burgers in Zoetermeer die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. InZet heeft de ambitie om dat op een effectieve, innovatieve en klantgerichte wijze vorm te geven. Een integrale en wijkgerichte aanpak is leidend.

inZet is het samenwerkingsverband van Fonteynenburg, impegno, Kwadraad Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. De organisatie werkt als algemene voorziening met een integraal budget van ruim 10 miljoen euro per jaar. De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor goed ingebed in de Zoetermeerse samenleving. inZet heeft ook samenwerkingsafspraken met een aantal onderaannemers met elk een eigen specialisme.

inZet verbindt inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en professionals in de wijk met elkaar. Met de komst van inZet komt de kennis en jarenlange ervaring in ondersteuning vanuit welzijn en zorg bijeen in één centrale organisatie voor inwoners met een hulpvraag:

• Voor inwoners is er één centrale en laagdrempelige ingang voor elke hulp-, ontwikkel- of ondersteuningsvraag zonder eerst te moeten uitzoeken waar je met een (vaak meerledige) vraag terecht kunt;

• Een medewerker van inZet denkt en werkt als centraal aanspreekpunt mee aan de oplossingen op maat die voor de inwoner of het gezin passend is;

• Een medewerker van inZet denkt met de inwoners mee over het ontwikkelen van basis- en gezondheidsvaardigheden en passende invulling van hun dag;

• Hoofddoel is naast een efficiëntere ook een effectievere werkwijze te realiseren waarbij inwoners makkelijker, sneller en preciezer de hulp en (specialistische) ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben om de regie over hun leven weer terug te krijgen of achteruitgang waar mogelijk te voorkomen.

De ondersteuners van inZet zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de wijken en via één centrale website en één centraal telefoonnummer.

De Coöperatie

De negen organisaties hebben als alliantiepartners met elkaar afgesproken hoe ze inhoud en vorm willen geven aan de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke inhoudelijke opgave. Hiervoor is de coöperatie InZet Zoetermeer op gericht: een samenwerkingsverband waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

De coöperatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder (Bertine Spijkers) die ondersteund wordt door een directiesecretaresse (Ilse de Vries) en bijgestaan wordt door een compacte Raad van Commissarissen (de voorzitter Ben Pluijmers, het lid audit Esmee Nunninga en het lid kwaliteit en innovatie, Roel de Bruijn). Het hoogste orgaan van de coöperatie is de Algemene Leden Vergadering (ALV), die gevormd wordt door de directeuren en bestuurders van de alliantiepartners, aangevuld met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die tevens voorzitter van de ALV is, en met de Directeur-bestuurder.

inZet is lean en mean ingericht met een bescheiden bestuursbureau: de bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij een van de alliantiepartners. De 150 medewerkers en talloze bevlogen vrijwilligers van inZet blijven in dienst bij hun eigen organisaties (die een dienstverleningsovereenkomst hebben met inZet).

InZet is verantwoordelijk voor 3 ontwikkellijnen:

- Uitvoering wijkanalyses en op basis daarvan ontwikkelen van het vraaggericht aanbod van inZet. Resultaat: Op 1 mei 2024 werken we per wijk met een basisaanbod met een pluspakket dat programmatisch wordt aangeboden.

- Onderzoeken en ontwikkelen van de relatie tussen arbeidsmatige dagbesteding en trajecten voor mensen met en grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit in samenwerking met de Binnenbaan (nieuwe organisatie waarin het voormalig SW-bedrijf van de gemeente, een deel van het Werkgeversservicepunt en het reïntegratiebedrijf van de gemeente zijn ondergebracht).

- Op de juiste manier leggen van de relatie met Schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

inZet schakelt met de gemeente op bovengenoemde onderwerpen en op programma’s binnen de gemeente zoals bv Zoetermeer 2040 of Zoetermeer 2025 samen voor een gezonde regio.

Functie

InZet is een nieuwe organisatie en je functie is ook nieuw. Dat vraagt vooropgesteld een avontuurlijke, ondernemende en flexibele instelling. Je zal een klein en slagvaardig team gaan vormen met de directeur-bestuurder en de management-assistente. Samen zullen jullie tot een zo goed mogelijke invulling komen van alle werkzaamheden om de doelstellingen van inZet te bereiken.

Er zal een mooie variatie aan werkzaamheden op je af komen, zoals het mede schrijven/opstellen jaarverslag en jaarplan, het schrijven van (subsidie)aanvragen voor inZet, begeleiden van de ISO-certificering voor inZet in relatie tot de ISO van de moederorganisaties, opstellen van het plan voor de SROI-verplichting (samen met de moederorganisaties), meedenken over inrichten van medezeggenschap (medewerkers en cliënten), ontwikkelen van een AVG-proof werkwijze van inZet, zorgen voor een goed opleidingsplan, etc. Bij het meerendeel van deze zaken heb je de rol van aanjager die samen met contactpersonen uit de moederorganisaties tot resultaten komt. De inhoudelijke expertise is voor meerdere onderwerpen in ruime mate bij de moederorganisaties aanwezig.

Je bent daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de directeur-bestuurder en management-assistent en je bereidt mede inhoudelijke stukken/memo’s voor voor RvC en/of ALV vergaderingen.

Wie wij zoeken

Je bent iemand die houdt van het avontuur, want dat gaat deze nieuwe positie in een nieuwe en unieke organisatie je vast en zeker brengen. Je snapt dat daar een flexibele, ondernemende en doortastende houding bij hoort om tot klinkende resultaten en plezier in je werk te komen. Je wordt blij van de gedachte van werken in een klein en slagvaardig team dat samen op een innovatieve wijze het verschil wil maken voor kwetsbare burgers (in Zoetermeer).

Je hebt gedegen kennis op het gebied van kwaliteit in het sociaal domein (zorg en/of welzijn), je hebt academisch werk- en denkniveau en ervaring met transities en projectmanagement. InZet werkt namelijk ook aan een transitie, je begrijpt dat daar soms een stap terug bij hoort om vervolgens weer twee stappen vooruit te kunnen zetten. Vanuit dat besef ben je vasthoudend en weet je dat tegenslag tijdelijk is. Je hebt een stevige, verbindende en sensitieve persoonlijkheid waarmee je mensen mee krijgt en zaken voor elkaar krijgt. Binnen en buiten de eigen organisatie.

Je hebt plezier in en je bent goed in het schakelen tussen operationeel en tactisch, tussen beleidsmatig en projectmatig en tussen de veelheid aan onderwerpen die bij de organisatie inZet horen. Je behoudt daarbij het overzicht of trekt tijdig aan de bel bij de directeur-bestuurder als je het overzicht even niet meer ziet. Je communicatie is mondelling en schriftelijk uitstekend.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een unieke functie die je voor een flink deel kan ontwikkelen naar wie je bent en waar je talent en ervaring ligt (zeker als je je in het profiel herkent!). De functie is ook uniek omdat je heel dicht bij de operatie en bij de directeur-bestuurder staat en je een enorme verscheidenheid aan activiteiten hebt. Je kunt je daardoor snel meters maken en resultaat boeken. inZet is een organisatie die een unieke en innovatieve werkwijze neerzet waardoor kwetsbare burgers in Zoetermeer nog beter ondersteund gaan worden. Aan die impact kan je een belangrijke bijdrage leveren. De droom is om met inZet een landelijk voorbeeld neer te zetten.

De functie is voor 24-32 uur en marktconform ingeschaald: neem daarover contact op met VOOR

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR: https://voor.nl/vacatures/903/beleidsadviseur-projectmanager-sociaal-domein

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. inZet draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.