Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim directeur Volwassenenzorg

Zoetermeer

31-08-2023

Interim directeur Volwassenenzorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Richtinggevende en samenwerkingsgerichte zorgdirecteur die bedrijfsmatig sterk is

Organisatie

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een verstandelijke beperking. Ipse de Bruggen is gespecialiseerd in complexe zorgvragen en biedt op 370 zorglocaties met ruim 5.500 medewerkers en 2.200 vrijwilligers aan bijna 5.700 cliënten zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. De omzet in 2022 was 375 miljoen euro. De missie van Ipse de Bruggen is: 'Zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.'

De zorgorganisatie is onderverdeeld in een directie Volwassenenzorg en een directie Kind & Jeugd. De directie Volwassenenzorg kent drie directeuren die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning van ruim 3.700 volwassen cliënten. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een eigen regio in Zuid-Holland: Zuid West, Midden en Noord Oost. De directie Kind & Jeugd heeft twee directeuren. Alle ondersteunende diensten zijn ondergebracht in de directie Services, aangestuurd door twee directeuren. Ipse de Bruggen wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Door het vertrek van de directeur Volwassenenzorg regio Zuid West ontstaat er een vacature per 1 september. Het is de wens om deze vacature in te vullen op interim basis ter overbrugging van de periode die nodig is om een nieuwe vaste directeur Volwassenenzorg te werven, tot tenminste eind 2023 en indien nodig langer.

Opdracht

'Zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is', dit is de belofte van Ipse de Bruggen aan haar cliënten. Dit is uitgewerkt in de strategische agenda 2023-2025 aan de hand van acht thema's. De meer praktische invulling gebeurt in de jaarplannen. De Jaarverantwoording 2022 is in dit kader interessant om door te lezen.

Je geeft direct leiding aan circa 30 zorgmanagers en een beleidsstaf en indirect aan circa 1.500 medewerkers in de regio Zuid West. Deze regio omvat Nootdorp, Zoetermeer, Delft, Naaldwijk, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Oostvoorne, Brielle en omstreken. Op basis van de strategische agenda geef je vanuit een gezamenlijke visie en aanpak binnen de directie Volwassenenzorg sturing aan bedrijfsvoering, beleidsontwikkeling en implementatie. In de koers voor de komende tijd zijn er drie prioriteiten gesteld:

  • Bouwen aan een manier van zorg verlenen die toekomstbestendig is;
  • Bouwen aan een manier van werken die zorgt voor stabiele teams;
  • Bouwen aan een positief leef- en werkklimaat.

Je ondersteunt de zorgmanagers in hun rol om kwalitatief goede zorg te behouden binnen de gestelde bedrijfsmatige kaders. Daarbij stimuleer je het methodisch werken vanuit een professionele standaard. Dit vraagt om een gedifferentieerde en soms ook pragmatische aanpak waarbij je managers ondersteunt om te kunnen sturen op kwaliteit van zorg, productiviteit en kosten. Je biedt managers nabijheid om hun taak richting de teams te kunnen vervullen. Je staat samen met je collega’s borg voor passende en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening in de regio Zuid West.

Beleid wordt Volwassenenzorg breed ingezet in nauwe samenwerking met de directeuren Volwassenenzorg en in onderling overleg naar de eigen regio gebracht. Naast de samenwerking met je collega directeuren Volwassenenzorg participeer je met de overige directeuren in het directieoverleg waar gezamenlijk de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de doorontwikkeling van de totale organisatie. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren en bedrijfsmatig sterke (interim) directeur. Verbinding en samenwerking zijn jouw kernkwaliteiten. Je hebt ervaring met langdurige zorg, bij voorkeur in de gehandicaptenzorg, en je heb vaker in grote organisaties gewerkt. De opdracht past je als een jas. Je staat er direct, bent benaderbaar en verbindt je gemakkelijk. Je hoeft niet zelf in het middelpunt te staan. Tegelijkertijd ben je wel zichtbaar, vooruitziend en een boegbeeld die met gezag spreekt.

De gezamenlijke sturing binnen de directie Volwassenzorg is een belangrijk gegeven en vraagt van jou een samenwerkingsgerichte houding, bijna als een tweede natuur. Een samenwerking waarin het gezamenlijke resultaat voorop staat. Dit vraagt om verder kijken dan je eigen belang en anderen in het licht zetten en succesvol laten zijn. Jij wilt vooral van betekenis zijn voor je cliënten en voor je collega's om zo de best mogelijke zorg te geven. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid geven werkt alleen door elkaar aan te spreken op gedrag en resultaat, dit begrijp jij als geen ander.

Kernwoorden: mensenmens, betrouwbaar, authentiek, gezaghebbend, teamspeler, innovatief, wendbaar, trekkracht, situationeel leiderschap, strategisch, tactisch, relativeringsvermogen en een gezond gevoel voor humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie overbruggingsopdracht voor 4 maanden (met een optie tot verlenging), een inzet van 32 tot 36 uur per week en start medio september.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (per wanneer en voor hoeveel uur per week) en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

David maakt graag eerst kennis via videobellen, voordat hij de best passende kandidaten uitnodigt voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken bij Ipse de Bruggen in Zoetermeer zijn gepland op maandag 11 september 2023. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.