Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Bedrijfsvoering

Rijswijk (ZH)

13-05-2019

Directeur Bedrijfsvoering

Koersvaste directeur met hart voor Jeugdzorg, scherp op proces èn resultaat.

In verband met vertrek van de huidige Interim-directeur Bedrijfsvoering zoeken wij een nieuwe Directeur Bedrijfsvoering voor Jeugdformaat die integraal verantwoordelijk is voor bedrijfsvoering (financiën en control, administraties, ICT, facilitair, inkoop, marketing & communicatie en HRM). Een ervaren directeur die samen met de Bestuurder en de Zorgdirectie als slagvaardig directieteam verder vormgeeft aan de transitie van Jeugdformaat. Het betreft een nieuwe, brede en dynamische functie met zowel aandacht voor de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van integrale bedrijfsvoering en organisatieverandering.  

Organisatie

Niet iedereen staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht (even) niet uitkomen bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. 

Jeugdformaat bestaat ruim 15 jaar en levert met meer dan 1000 gepassioneerde professionals, vrijwilligers en pleeggezinnen jaarlijks aan 10.000 jongeren en hun ouders specialistische jeugd- en opvoedhulp. Vanuit ruim 30 gezinshuizen en 25 kleinschalige voorzieningen in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) levert Jeugdformaat diverse vormen van Jeugdhulp zoals: ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen,  daghulp, pleegzorg en (gespecialiseerde) begeleiding op school. Altijd op maat voor die ene specifieke situatie. In Joint Venture met collega organisaties Ipse De Bruggen en Youz (Parnassiagroep)  wordt gesloten Jeugdzorg georganiseerd.  Jeugdformaat is een gewaardeerde partij bij zowel haar klanten, opdrachtgevers (gemeenten) als bij de samenwerkingspartners. 

De maatschappelijke context waarbinnen jeugdzorg resultaat moet leveren is sterk in ontwikkeling. Complexiteit van en diversiteit in de hulpvragen neemt sterk toe. Dat vraagt om toegankelijke en wendbare jeugdzorg organisaties.  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van Jeugdhulp. Veel gemeenten gebruiken een aanbesteding als instrument om enerzijds de kosten te beheersen, anderzijds snelheid, efficiency en effectiviteit van Jeugdhulp te bevorderen. Ook Jeugdformaat staat voor een nieuwe aanbesteding voor 2020. De recente ontwikkeling geïnitieerd door de opdrachtgevers van product gestuurde- naar resultaat gedreven financiering van de Jeugdzorg  heeft  consequenties voor de inrichting van zowel de zorg- als de bedrijfsvoeringprocessen bij Jeugdformaat. Transitie van Jeugdformaat van een product - naar een resultaat gefinancierde en georganiseerde organisatie is een van de uitdagingen voor de komende periode. Dit geldt zowel voor de inrichting en aansturing van de zorgprocessen als voor de bedrijfsvoering. Jeugdformaat wordt aangestuurd door één Bestuurder. Het directieteam bestaat, naast de Bestuurder, uit de Zorgdirectie, een Directeur Bedrijfsvoering en de Bestuurssecretaris. Vanwege het afronden van haar opdracht zoeken wij een nieuwe Directeur Bedrijfsvoering om de door de interim directeur ingezette transitie te continueren. 

Over bedrijfsvoering

De hulpverleners van Jeugdformaat zijn betrokken professionals. Ze organiseren hun werk met kwetsbare jongeren eenvoudig waar mogelijk en grensverleggend waar nodig. Om dat zo goed mogelijk te doen en om soepel mee te kunnen bewegen met alle externe ontwikkelingen zijn goed functionerende en flexibele processen die het primair proces ondersteunen essentieel.  Tot en met 2018 werd bedrijfsvoering geleid door zeven afdelingsmanagers.  Hierdoor werden de secundaire processen vaak ervaren als te gefragmenteerd en onvoldoende op elkaar afgestemd. In september 2018 is een interim Directeur Bedrijfsvoering aangesteld met de (transitie)opdracht om een consequente, wendbare en daarmee toekomstgerichte bedrijfsvoering te realiseren. De interim directeur heeft een transitie- en herinrichtingsplan geschreven en recent (per 1 mei 2019) zijn managers benoemd op drie nieuwe functies : manager HR en services (inclusief facilitair, kennisacademie),  manager Marketing en Business Development (inclusief aanbestedingen en innovatie lab) en manager Financiën, Control en Data. Zij vormen samen met de Directeur Bedrijfsvoering het MT bedrijfsvoering dat  voor de uitdaging  staat om het transitieplan verder te implementeren.  Met aandacht voor duidelijke taak- en verantwoordingslijnen, transparante en efficiënte werkprocessen en een betrouwbare en actuele P&C cyclus.


Functie

De Directeur Bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Jeugdformaat. Bedrijfsvoering en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat zowel binnen het Directieteam als binnen het Bedrijfsvoerings MT de samenhang tussen zorg en bedrijfsvoering continu centraal staat. Als Directeur Bedrijfsvoering stel je steeds de vraag: ‘wat betekent dit voor onze klanten’ en ‘hoe kunnen wij het zorgproces optimaal en faciliteren’. 

De uitdaging voor de nieuwe directeur bestaat op hoofdlijnen uit:

Samen met het MT Bedrijfsvoering  implementeren van het transitieplan

Het opzetten en borgen van een consequent, betrouwbaar en transparant PDCA proces in bedrijfsvoering

 Aanbrengen van synergie tussen de diverse delen en afdelingen van Jeugdformaat

Als deelnemer bijdragen aan een koersvast en flexibel Directieteam

Vertalen van inhoud van zorg naar betaalbare en efficiënte bedrijfsvoering

Bijdragen aan het vergroten van de implementatie en veranderkracht van Jeugdformaat. 

Wie wij zoeken

Wij zoeken een directeur (academisch werk- en denkniveau) met brede bedrijfsvoering ervaring. Je hebt gevoel voor financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken en beschikt bij voorkeur over een brede bedrijfskundige opleiding en expertise. Een directeur die zowel intern als extern mensen, belangen en kansen weet te realiseren en te verbinden.  Ervaring in de Jeugdzorg  is niet noodzakelijk, een hart voor kwetsbare jongeren wel. Je bent zeer gemotiveerd om het verschil te willen maken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.Je bent een directeur die luistert en eerst vragen stelt alvorens een eigen mening te geven. Je faciliteert, bent flexibel en dienstbaar, je weet de afgesproken koers vast te houden. Je bent een inspirerend leider voor je medewerkers, een strategisch sparring partner voor je collega directeuren en de bestuurder en een betrouwbare samenwerkingspartner voor externen.  Je bent besluitvaardig , creatief en conceptueel. Je stuurt op hoofdlijnen en begrijpt de details van bedrijfsvoering ook als geen ander.Je (her)kent de processen die voor zorgorganisaties essentieel zijn.  Je begrijpt hoe in een organisatie van (zorg-)professionals de focus gericht is op het mogelijk maken van inhoudelijk discours. Tegelijk weet je de zorgprofessionals te overtuigen van de noodzaak van een heldere bedrijfsvoering. Je bent zichtbaar in de organisatie, en staat open voor de inbreng van medewerkers, leidinggevenden en klanten bij de transitie. Je hebt aantoonbaar ervaring met het managen van grote verandertrajecten in (zorg-)organisaties. Gezien de opgave waar Jeugdformaat voor staat, het herinrichten,  inhoud geven en op elkaar afstemmen van het primaire en secundaire proces, heb je in elk geval kennis van en ervaring met complexe  financieringsvraagstukken . Als procesmanager denk je in (keten-) processen/cliëntreizen en projectsturing. Je bent bekend met de actuele en moderne IT mogelijkheden om zowel zorg- als facilitaire/administratieve processen slim te ondersteunen. Naast brede bedrijfskundige proceservaring ben je ook thuis in het leiden van grote en complexe projecten.Je bent een betrouwbare en verbindende teamspeler, staat stevig in je schoenen, bent duidelijk in je communicatie en stuurt op basis van gezag. Je delegeert, schenkt vertrouwen en laat jouw managers excelleren. Je wordt niet gehinderd door een groot ego, stelt het belang van de klanten van Jeugdformaat altijd voorop.  Je inspireert anderen om het beste uit zichzelf te halen en gezamenlijk een topprestatie te leveren.  Je geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.  


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en dynamische functie als Directeur Bedrijfsvoering bij een maatschappelijke organisatie die er toe doet. Het betreft een fulltime functie.  Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site: https://www.voor.nl/vacatures/529/directeur-bedrijfsvoering Skype en selectiegesprekken met VOOR vinden plaats 2e helft mei en 1e helft juni. De eerste ronde selectiegesprekken bij Jeugdformaat staan gepland op 19 juni 2019 met selectie- en adviescommissies. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning. Een referentenonderzoek en een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.