Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Leidinggevenden 24-uurszorg

Joure en Heerenveen

11-06-2019

Leidinggevenden 24-uurszorg

Twee daadkrachtige leidinggevenden met coachende vaardigheden en ervaring in de ouderenzorg


Organisatie

Zorggroep Sint Maarten is een regionaal bekende en lokaal ingebedde ouderenzorgorganisatie in Noordoost-Nederland. Met 2350 medewerkers en 1900 vrijwilligers wordt dagelijks zorg geleverd aan 3300 cliënten (WLZ, ZvW en WMO) vanuit 17 locaties. Op elke locatie biedt Zorggroep Sint Maarten wonen, zorg en services volgens haar kernwaarden: zijn, ontplooiend, vitaal en dorps. 

Missie

Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is en recht heeft op zorg, liefde en aandacht. Genoemd naar de beschermheilige die zijn mantel deelde met een verkleumde bedelaar, helpt Zorggroep Sint Maarten met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Een betekenisvol leven, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. 

“Deel je leven” vormt het uitgangspunt voor de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten, het is de sleutel om te kunnen werken vanuit het hart. Zij kiezen er bewust voor hun leven te delen met anderen omdat ze beseffen en ervaren hoe waardevol dat is. Een gedeeld leven is een gelukkiger leven. Juist in tijden waarin het leven voor velen individueel en eenzaam is. Meer informatie over de missie, visie en kernwaarden is te lezen op de website van Zorggroep Sint Maarten.

De missie van Zorggroep Sint Maarten gaat verder dan zorg alleen: Zorggroep Sint Maarten is een sociaal innovatieve organisatie. Bewoners, cliënten, familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers maken deel uit van de vitale “leefwerkgemeenschap” rondom de locaties. Binnen de vijf leefwerkgemeenschappen trekken alle locaties en ambulante bedrijfsonderdelen samen op en staan in nauw contact met hun omgeving. 

Structuur

De organisatie van de Zorggroep kent een matrix structuur, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen organisatiebrede processen en lokale aangelegenheden. Iedere gemeenschap heeft een manager die zorgdraagt voor het laten floreren van de gemeenschap. De organisatie kent vervolgens procesmanagers die de kwaliteit van zorg bewaken: 24-uurszorg, ambulant, wonen en behandeling. Iedere procesmanager stuurt een aantal leidinggevenden/teamcoaches aan binnen zijn proces. De leidinggevenden/teamcoaches helpen de teams om meer eigenaarschap te tonen op de locaties binnen hun eigen leefwerkgemeenschap. Op de website van Zorggroep Sint Maarten is dit alles overzichtelijk gevisualiseerd in een organogram.

Binnen de leefwerkgemeenschap Friesland wordt 24-uurszorg en wonen geboden vanuit de locaties Sint Theresia in Joure en Mariënbosch in Heerenveen. Daarnaast wordt er ambulante zorg geboden aan thuiswonende cliënten: thuiszorg en dagbesteding. Behandeling wordt zowel aan bewoners van de locaties als aan thuiswonende cliënten geboden.


Functie

Binnen de leefwerkgemeenschap Friesland zijn er twee vacatures voor de functie van leidinggevende 24-uurszorg, één in Joure en één in Heerenveen.

Als leidinggevende 24-uurszorg draag je bij aan het resultaat van de gemeenschap, door het coachend leidinggeven aan je teams. Daarbij staan kwaliteit en verbetering van dienstverlening en een efficiënte organisatie van processen voorop. Je stuurt een aantal teams aan binnen de gemeenschap, behorend bij het proces 24-uurszorg. In de HBO verpleegkundige verbonden aan de locatie vind je een inhoudelijk sparringpartner over de kwaliteit van zorg. Daarnaast lever je een bijdrage aan het jaarplan, het meerjaren gemeenschapsplan en de begroting in samenspraak met de gemeenschapsmanager en de andere teamcoaches. Ook ben je lid van het lokale crisisteam (LCT), volg je daarvoor de benodigde trainingen en heb je periodiek een bereikbaarheidsdienst. 

Je directe collega’s op managementniveau zijn de teamcoach Ambulant, de teamcoach Wonen, de gemeenschapsmanager Friesland en de teamcoach 24-uurszorg van de andere locatie. Vanuit de matrix organisatie word je aangestuurd en gecoacht door de procesmanager. 

Woonzorgcentrum Sint Theresia in Joure

Sint Theresia is het middelpunt voor vriendschap. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, wonen, zorgen en leven. Kiezen voor Sint Theresia is kiezen voor meedoen. Niemand staat bij Sint Theresia ongewild aan de kant. Naast woonruimte biedt Sint Theresia ook alle zorg, die mensen met een chronische ziekte en/of beperking nodig hebben. Kenmerkend is de moderne, lichte en aangenaam persoonlijke huisvesting, die net als het personeel aanvoelt als een warme deken. Gezien het dorpse karakter van Joure en de centrale positie die Sint Theresia inneemt in de lokale gemeenschap, zou een collega van Friese afkomst mooi zijn. Enige beheersing van de Friese taal is een pré, met name verstaan is belangrijk. Als leidinggevende 24-uurszorg ben je met 60 tot 70 medewerkers verantwoordelijk voor de zorg aan 52 cliënten. Er heerst een collegiale sfeer en een betrokken en positieve cultuur binnen het team. Voor een indruk van Sint Theresia door de ogen van een vrijwilligster verwijzen we graag naar de prachtige video “&t=58s" href="&t=58s" title="Sint Theresia in Joure" target="_blank" style="">De fanatiekste vrijwilligster fan Fryslân”.

Woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen

Mariënbosch is veel meer dan een huis. Het is een plek waar mensen zich thuis voelen. Waar herinneringen ontstaan en worden gedeeld en die een blijvende indruk achterlaten. Waar mensen omzien naar elkaar en waar iedereen meetelt. Naast woonruimte biedt Mariënbosch ook alle zorg, die mensen met een chronische ziekte en/of beperking nodig hebben. De huisvesting is wat gedateerd en wordt de komende jaren wat opgefrist, maar de woningen zijn zeer ruim en ook zeer in trek vanwege de mooie centrale ligging op loopafstand van het centrum van Heerenveen. Ook hier zou enige beheersing van de Friese taal heel prettig zijn maar is minder noodzakelijk gezien het meer stadse karakter van Heerenveen. Als leidinggevende 24-uurszorg ben je met 80 medewerkers verantwoordelijk voor de zorg aan 80 cliënten. En ook hier geldt dat de cultuur binnen Mariënbosch en het team in de basis positief is, met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Medewerkers voelen zich sterk verbonden met Mariënbosch. Voor een indruk van Mariënbosch door de ogen van een dochter die op bezoek gaat bij haar moeder, verwijzen wij graag naar de hartverwarmende video “" href="" title="Niet achter maar VOOR de geraniums" target="_blank">Bij mijn moeder eet ik chips”.


Wie wij zoeken

De Zorggroep heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een plattere organisatie met teams die eigenaarschap tonen. In dat proces zijn veel lessen geleerd en de gevolgen zijn nog dagelijks merkbaar in de praktijk. Medewerkers krijgen ruimte voor professionele autonomie en persoonlijke ontwikkeling, maar er is ook behoefte aan deskundige en duidelijke leidinggevenden die een heldere lijn uitzetten. De balans tussen strakke kaders vanuit de visie en professionele ruimte voor de invulling en uitvoering is iets waar jij je als leidinggevende in herkent: je geeft ruimte en coacht waar het kan, en directief en besluitvaardig waar het moet. Heldere communicatie en dichtbij zijn vormen daarbij een sleutelrol om elkaar te blijven vinden en verstaan.

Ben jij een ervaren manager in de (ouderen)zorg, bij voorkeur met ervaring in het primaire proces? En in het bezit van een HBO diploma, bij voorkeur HBO-V, aangevuld met een opleiding in management of coaching? Ben jij iemand die de processen tot op de werkvloer doorgrond, maar ook inzicht heeft in teamdynamiek, het in- en externe krachtenveld en bedrijfsvoering? Heb jij zicht op en gevoel bij de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg, de dynamiek binnen de arbeidsmarkt en de impact daarvan op de planning en roostering? Ken jij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Wet Zorg en Dwang en het belang van MIC meldingen? Heb je daarnaast ook eigen ideeën over het welzijn van de cliënten en medewerkers? Hecht je aan bezieling, in je eigen werk en in je omgeving? Vind je het belangrijk om dagelijks in contact te zijn met medewerkers en cliënten, aanwezig en zichtbaar te zijn, je deur open te hebben staan? Dan gaan we graag het gesprek met je aan om je kandidatuur samen nader te verkennen. 

In het gesprek komt onder meer aan de orde: je ervaring met verandermanagement en hoe je mensen in hun kracht zet. Je visie op de ouderenzorg en hoe je invulling geeft aan je rol als coachend leidinggevende. De manier waarop je werkt en hoe je communiceert met je omgeving. 

Ook horen we graag wat je het meeste aanspreekt: de dorpse cultuur van Joure of juist de meer stadse cultuur van Heerenveen? De persoonlijke klik is belangrijk voor deze functie: je vormt met de teamcoaches en de gemeenschapsmanager de voorhoede, dus samenwerken, humor, transparantie en stevigheid zijn zeker net zo belangrijk als vakkennis. 

Gelet op de bereikbaarheidsdiensten is de maximale reisafstand woon-werk 1 uur.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je komt in dienst bij de Zorggroep Sint Maarten en haar leefwerkgemeenschappen. Je bent betrokken bij zorggroep brede processen vanuit je basis in een geïnspireerd en ambitieus team van managers in de gemeenschap Friesland. Als leidinggevende krijg je een uitdagende en veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een veranderende omgeving. Je kunt in deze rol wezenlijk van betekenis zijn en het verschil maken voor kwetsbare ouderen met de sterk gemotiveerde en betrokken teams die nu al uitkijken naar jouw komst.  

De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 28 tot 36 uur per week. Je wordt voor de duur van een jaar aangesteld met uitzicht op een vaste aanstelling als het wederzijds goed bevalt.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we jou uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het reactieformulier onderaan deze pagina.

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure. Zorggroep Sint Maarten draagt de kosten van de aanvraag VOG.