Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Uitvoering Sociaal Domein - Ingevuld

Maassluis

20-09-2021

Interim Manager Uitvoering Sociaal Domein

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Ervaren, verbindende en positieve manager (24 – 28 uur per week)’

Organisatie

De stichting ROGplus verzorgt de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Daarnaast voert ROGplus nog taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals de backofficetaken jeugd, Beschermd Wonen, ICT/informatievoorziening van de wijkteams en de uitvoering regeling tegemoetkoming meerkosten.

ROGplus zorgt ervoor dat iedere inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam mee kan doen in de samenleving en zelfstandig kan wonen. Daarbij werken ze samen met de gemeentelijke wijkteams en organisaties in het sociaal domein. Want ook met een beperking of ziekte wil je het liefst zoveel mogelijk zelf de regie houden. Met advies en soms ondersteuning vanuit de Wmo, helpen zij cliënten hun zelfstandigheid te behouden. Of weer terug te krijgen.

ROGplus staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Ze handelen vanuit de gedachte dat ieder mens ertoe doet. En geloven dat een gevoel van eigenwaarde essentieel is voor een prettig leven. De balans tussen de expertise en persoonlijke benadering van de medewerkers resulteert in deskundig maatwerk. Met oog voor de omgevingsfactoren die invloed hebben op de situatie van de cliënt.

Het MT bestaat uit: twee managers (uitvoering en bedrijfsvoering), de adjunct directeur en de algemeen directeur. De afdeling uitvoering heeft een manager en 3 teamleiders. De 3 teamleiders voeren de dagelijkse leiding over de teams. De afdeling bestaat uit 35 Wmo consulenten verdeeld over 3 teams (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) en 11 front- en backoffice medewerkers.

Opdracht

De huidige manager uitvoering moet vanwege zwangerschapsverlof vervangen worden. De hoofdtaken van de manager zijn: Integraal management, Coördinatie en afstemming met externen in het kader van de Wmo-individuele verstrekkingen, Advisering over Wmo vraagstukken, Toetsing van het primaire proces aan de vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen, Lid MT.

Een aantal taken worden overgenomen door de teamleiders. De leiding door de interim manager zal zich vooral richten op die teamleiders. Hen coachen en faciliteren om de teams zo goed mogelijk te laten draaien. Er wordt binnen de organisatie met talentontwikkeling gewerkt, ‘volwassen’ teams, qua functioneren een goede balans tussen ‘resultaat’, ‘samenwerking onderling’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ en een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid.

Als organisatie zijn ze met een aantal ontwikkelingen bezig waar de interim manager o.a. mee aan de slag zal gaan: Verandering in werkwijze van de consulenten. Daar starten ze in het najaar ongeveer mee. Ze willen meer de verbinding met het voorliggend veld maken en gaan af van ‘een aanvraag indienen’ en toe naar ‘een adviesgesprek voeren met een consulent’. Daarbij spelen spanningsvelden als ‘beheersen van de Wmo kosten versus het leveren van individueel maatwerk. In deze verandering en ombuiging spelen de teamleiders een rol maar het is zeker belangrijk dat de interim manager deze veranderingen goed begeleid. Hierbij hoort ook de beeldvorming en communicatie naar buiten toe, in samenwerking met het team Communicatie.

Verder zit in de opdracht het opzetten van nieuwe taken voor de jeugdwet. Naast de Wmo gaan ze vanaf 2023 ook taken op het gebied van de jeugdwet uitvoeren voor de 3 gemeenten. Ze zijn nu in de voorbereidende fase, nog aan het brainstormen eigenlijk wat hiervoor nodig is. De interim manager zal misschien nog een deel van deze voorbereiding mee krijgen. Maar sowieso zal er een belangrijke taak liggen in de implementatie van dit plan; het daadwerkelijk neer gaan zetten van die nieuwe taken. Denk aan functiebeschrijvingen, werven van mensen, maar ook de afdeling mee krijgen in deze verandering. Wat betekent het voor werkprocessen, werkbeschrijvingen enz.

Wie wij zoeken

We zoeken een interimmanager die ervaring heeft in het sociaal domein, kennis heeft van de Wmo en organisatieontwikkeling. Kennis van de Jeugdwet is een pre. Ervaring met teamontwikkeling, teambuilding en vergelijkbare opdrachten zijn een vereiste. Een interimmanager die zich resultaat verantwoordelijk voelt en de medewerkers kan coachen op persoonlijk leiderschap, het nemen van verantwoordelijkheid en het leveren van een positieve bijdrage aan het team. Een ervaren leidinggevende die in staat is om de medewerkers zo te stimuleren dat ze in hun kracht staan en het beste uit zichzelf halen waardoor zij positief de dag starten en met energie ook de dag weer afsluiten.

Je beschikt bij voorkeur over HBO plus werk- en denkniveau. Een achtergrond in het sociaal en gemeentelijk domein, met aanvullende managementopleidingen. 

Je bent een stevige persoonlijkheid, vanuit natuurlijk leiderschap, en je bent sensitief naar je omgeving. Je beschikt over compassie en benadert mensen volwaardig: je spreekt mensen aan op hun kracht. Je bent laagdrempelig beschikbaar en voelt je betrokken bij het werk en welzijn van je teams. Je weet collega’s te enthousiasmeren en met jouw humor en relativeringsvermogen weet je medewerkers op een positieve manier mee te nemen en te ontwikkelen. Je creëert een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid, waarbij realisatie van de organisatiedoelen voorop staan. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie uitdagende opdracht in een inspirerende omgeving. Een organisatie die ruimte biedt voor ontwikkeling van de medewerkers en die bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Startdatum is begin december. De opdracht is voor gemiddeld 24 - 28 uur per week. De verwachte looptijd is 6 - 9 maanden. Gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk en standplaats is het kantoor in Maassluis.

Reactie & informatie

Stefan van den Oever, partner van VOOR is verantwoordelijke voor deze opdracht. Heb je vragen? Stefan is bereikbaar op: 06-51705362 of stefan@voor.nl. Als je belangstelling en ervaring aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag zo snel mogelijk je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid, eventuele vakantieplanning en een indicatie van je uurtarief via het reactie formulier onder de vacature op onze website of via https://voor.nl/vacatures/834/interim-manager-uitvoering-sociaal-domein .

Wij maken graag eerst kennis met je via beeldbellen en houden daarna live gesprekken in oktober. De presentatie van geschikte kandidaten is eind oktober bij ROGplus. VOOR volgt uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Vanuit VOOR worden voor de opdrachtgever een tweetal referenties ingewonnen over de gekozen kandidaat.