Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider HRM - Ingevuld

Zwolle

14-01-2022

Teamleider HRM

Strateeg die pro-actief en vanuit verbinding leiding geeft aan de inhoudelijke HRM-agenda en het HR-supportteam.

RIBW Overijssel is als zorgaanbieder gericht op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De organisatie loopt voorop in de ontwikkeling van nieuwe zorgdienstverlening. Het organisatie brede verandertraject ‘Stap in de Wijk’ is daarvan het meest sprekende voorbeeld. RIBW Overijssel heeft als missie bij te dragen aan een zorgzame samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin mensen omzien naar elkaar. De huidige Teamleider HRM start per 1 maart als Partner bij VOOR. RIBW Overijssel maakt haar missie waar en gunt de vertrekkend Teamleider deze stap in het worden wie ze is. In co-creatie zoeken RIBW Overijssel en VOOR nu samen een Teamleider.

Organisatie

Met 70 locaties in de provincie Overijssel biedt RIBW een breed aanbod op het gebied van Beschermd- en Begeleid wonen (860 plaatsen). Daarnaast worden ruim 1500 cliënten ambulant begeleid. RIBW Overijssel verleent ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Jeugdwet en vanuit Forensische Zorg. Daarvoor werkt de organisatie samen met meer dan 25 gemeenten in en buiten Overijssel, en met diverse Zorgkantoren. Bij RIBW Overijssel werken zo’n 900 medewerkers. De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 60 miljoen euro. 

RIBW Overijssel kent een ‘platte’ organisatiestructuur, waarbij de eenhoofdige Raad van Bestuur bewust onderaan het organogram is geplaatst. Cliënten en hun begeleiders staan bij RIBW Overijssel bovenaan. Het primair proces wordt gefaciliteerd door zo’n 100 medewerkers in de zogenoemde servicediensten. Het doel daarbij is alle processen in het teken te zetten van een zo goed mogelijke dienstverlening aan de cliënt én de medewerker.

Worden wie je bent
RIBW Overijssel staat voor een zorgzame samenleving: waar je kunt worden wie je bent, waarin iedereen kan meedoen en waarin we omzien naar elkaar. De organisatie gelooft in het verlangen van elk mens om zichzelf te ontwikkelen. Niemand is ’af’. Als mens ben je dan ook voortdurend in beweging om te worden wie je bent. RIBW Overijssel heeft zichzelf als doel gesteld zo kort als mogelijk en zo lang als nodig deel uit te maken van het leven van mensen. Het herstel van mensen is een persoonlijk en uniek proces en kent voor ieder mens een eigen tempo. De organisatie gelooft daarbij in de eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten.

Voor vakmanschap
In 2019 heeft RIBW Overijssel het programma Voor Vakmanschap uitgevoerd. Daarbij is opnieuw de lijnorganisatie geïntroduceerd. Dit met als doel meer ruimte te bieden aan het vakmanschap van de professionals in de organisatie. Het veranderproces heeft de organisatie op een positieve wijze doorlopen en heeft geleid tot een verdere verbetering van de cliënt- en medewerkerstevredenheid. Op medewerkerstevredenheid scoort de organisatie boven het gemiddelde in de branche. RIBW Overijssel mag zich tot de excellente werkgevers rekenen (bron: Effectory).

Het programma Voor Vakmanschap heeft eveneens gezorgd voor een stevige daling van het verzuim en verloop. Dit leidt ertoe dat de organisatie ook in deze COVID-tijd een dalend verzuim kent dat enkele procenten lager is dan het gemiddelde in de sector.

RIBW Overijssel is een bestuurlijk en organisatorisch stabiele organisatie. De organisatie bevindt zich in een krachtige, positieve flow. Er wordt volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Ook het management wordt volop getraind. In 2021 is daarvoor een leiderschapstraject afgerond. In 2022 zal een nieuw leiderschapstraject worden aangeboden, waarbij in samenspraak met het (midden)management de ontwikkelbehoefte wordt bepaald.

De Servicediensten werken samen in een programmaplan met als doel sámen het primair proces optimaal te faciliteren. Het programmamanagement is nieuw. De Servicediensten worden gezamenlijk in 2022 intensief begeleid om de programma’s en werkwijze succesvol te implementeren.

Stap in de Wijk
In 2020 is het programma ‘Stap in de wijk’ gestart. Dit veranderprogramma heeft als doel de eigen regie van de cliënt centraal te zetten. Na een fase van ontwikkeling in proeftuinen is in 2021 de implementatie van Stap in de Wijk gestart, wat doorloopt in 2022. Deze beweging van meer aanbodgericht naar vraaggericht werken heeft grote impact op het dagelijks werk van de medewerkers. Er is dan ook sprake van een (cultuur)veranderingstraject waarin HRM komende jaren een flink aandeel heeft.

Over HRM bij RIBW Overijssel
Er werken 19 medewerkers in het team HRM van RIBW Overijssel, verspreid over ondersteunende en adviserende functies. Daaronder vallen ook planners van het inzendbureau en de vrijwilligerscoördinator.

De HRM-bedrijfsvoering is op orde en verregaand gedigitaliseerd. Dat geeft het team ruimte zich te focussen op thema’s als Duurzame Inzetbaarheid, HR-analyse en Strategische Personeel Ontwikkeling. Focus aanbrengen is een uitdaging van het team dat dermate veel kansen ziet dat het bij voorkeur alles wil introduceren.

Voor de nieuwe Teamleider HRM ligt een mooi aantal projecten klaar om op te pakken, waaronder de gezamenlijke implementatie van het programmamanagement binnen de Servicediensten. Evenals de borging van het instrument Strategische Personeel Ontwikkeling (SPO), ook bekend als Strategische Personeelsplanning.

De introductie van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de beweging Stap in de Wijk hebben grote invloed op het gewenst gedrag en functioneren van medewerkers. De Teamleider HRM heeft de voortrekkersrol binnen het team HRM om te komen tot toekomstbestendig instrumentarium voor de medewerkersreis binnen de veranderende werkwijze en cultuur van RIBW Overijssel.

Het team HRM heeft de ambitie in 2022 HRM-analytics te integreren in de eigen werkwijze en onderdeel te laten zijn van de advisering. Het team wordt in fasen opgeleid. De implementatie en begeleiding van het team ligt in handen van de Teamleider HRM.

Functie

De Teamleider HRM bepaalt, in samenwerking met collega’s en de Manager Mens & Kwaliteit, de HRM-agenda en geeft leiding aan de uitvoering van het bijbehorende programma. Daarbij houdt de Teamleider HRM de helicopterview over de diverse HRM-thema’s en weet deze te verbinden met organisatie brede ontwikkelingen en uit te dragen naar de organisatie.

De Teamleider HRM ontvangt leiding van de Manager Mens & Kwaliteit en werkt nauw samen met de HR-(beleids-)adviseurs, de Teamleiders van andere ondersteunende diensten, de bestuurder en het management van de regio’s.

De Teamleider HRM geeft leiding aan 14 medewerkers (9,6 fte) in diverse disciplines binnen de HRM-ondersteuning. Het team is van oudsher gewend zelfsturend te werken en is daardoor behoorlijk zelfstandig. De belangrijkste uitdagingen voor de leidinggevende van het team zijn:

  • de verdere vormgeving van het team na een periode van groei en werken op afstand, waarbij nog veel ruimte is voor de ontwikkeling van de eigen functie binnen de afdeling Mens & Kwaliteit;
  • de vereenvoudiging van werkprocessen en het toekomstbestendig opstellen van de diverse rollen in het team.

De opgave voor de Teamleider HRM bestaat de komende tijd in ieder geval uit:

  • Als adviseur faciliteren van de organisatie met een adequaat HRM-instrumentarium bij de grote veranderingen die ontstaan als gevolg van in- en externe ontwikkelingen.
  • Als inhoudsdeskundige gezamenlijk ontwikkelen van de (strategische) HRM-visie en het inhoudelijk bevorderen van de samenwerking binnen het team HRM.
  • Als leidinggevende bewustwording en vaardigheden ontwikkelen binnen het team HRM om te komen tot een vereenvoudigde HRM-bedrijfsvoering.

Wie wij zoeken

Bovenal ben je iemand met een inspirerend en doorleeft ‘Worden Wie Je Bent’-verhaal. Authentiek, autonoom en zelfverzekerd over wat het leven je tot nu toe heeft gebracht en waar je je naar toe beweegt. Vanuit die zelfkennis ben je een boegbeeld en bewaker van de missie van RIBW Overijssel.

Je bent (gevraagd en ongevraagd) inhoudelijk gesprekspartner binnen de organisatie vanuit dezelfde kernwaarden als RIBW Overijssel: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer.

Je hebt succesvol (landelijke) ontwikkelingen vertaald rond HRM naar eenvoudige en toegankelijke impactanalyses, beleid en uitvoering. Van nature vind je daarin samenwerking omdat jij erin gelooft dat je samen verder komt.

Waar nodig spring je bij op de vak inhoud. Maar liever faciliteer je, vanuit jouw helicopterview, dat de juiste inhoud door de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek is. Dat lukt je omdat je toegankelijk bent en anderen weet te inspireren.

Je hebt (projectmatig) leiding gegeven aan medewerkers in teams. Daarbij weet je de persoonlijke ontwikkeling en ambitie van individuele medewerkers en van het team als geheel verder te activeren.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van HRM of Bedrijfskunde. Je kent de ontwikkelingen in de relevante wetgeving en hebt een visie op de toekomst van het HRM-vakgebied.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Teamleider HRM bij RIBW Overijssel is een belangrijke functie in een platte organisatie in beweging. Als sparringpartner van de manager Mens & Kwaliteit, je collega’s in het team HRM en het MT draag je verantwoordelijkheid en krijg je veel ruimte. Je komt te werken in een organisatie die de basis op orde heeft en zich in een positieve en krachtige flow bevindt. Waardoor er alle ruimte is om echt innovatief te werken en HRM stevig te positioneren binnen de organisatie.

De functie van Teamleider HRM wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO GGZ (max. € 4717,- bruto per maand, + 2% cao-verhoging per 1 juli 2022). Daar komt de vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 uur per week. Bij aanvang een dienstverband voor onbepaalde tijd is bespreekbaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 22 maart 2022.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen en er wordt een integriteitscontrole uitgevoerd via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een TMA Talenten-analyse maakt vanuit ontwikkelingsperspectief deel uit van de procedure.

*Bij alle live gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.