Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider Beschermd Wonen

Maassluis

20-02-2020

Interim Teamleider Beschermd Wonen

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Doortastende interim teamleider ‘beschermd wonen’ met veranderkundige expertise

Organisatie

Stoed – Stichting Onder Een Dak - in Maassluis is een kleinschalige welzijnsorganisatie in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maasluis, Vlaardingen, Schiedam) die psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven begeleidt en hen helpt een volwaardige plaats in de samenleving te houden of weer in te nemen. Stoed richt zich vanuit Wonen, Meedoen en Ontmoeten op ondersteuning, ontwikkeling en participatie van haar cliënten. Ondersteuning van cliënten is persoonlijk, ontmoeten is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gecentreerd is rondom lokale steunpunten.  

Bij Stoed werken 110 professionele mensen en 400 vrijwilligers met zorgtaken en in ondersteunende diensten. Stoed heeft drie onderdelen, te weten de ‘Stichting Zorg Stoed’, ‘Stichting de Hooftzaak’, en Stichting ‘Senioren welzijn’. Er zijn ontmoetingscentra in Maassluis,  Vlaardingen en Schiedam. Stoed is kleinschalig en flexibel ingericht en biedt aan zo’n 250 cliënten jaarlijks beschermd en/of begeleid wonen, maatschappelijke opvang en dagbesteding. Bij beschermd wonen is begeleiding en wonen gekoppeld. De begeleiding is in principe intensief van aard, tot 24-uurs aanwezigheid en/of bereikbaarheid aan toe. Stoed heeft 30 plaatsen beschermd wonen, waar cliënten zelfstandig of met een klein aantal bewoners in een groepswoning wonen.  


Opdracht

We zoeken een interim teamleider voor het team ‘beschermd wonen’ die in korte tijd een zodanige structuur in het team weet aan te brengen zodat het team haar taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zelfstandig kan organiseren en dragen. Ervaring in en een passie voor opdrachten met een stevige verandercomponent is daarom onontbeerlijk om deze opdracht goed te kunnen vervullen.

Het team van woonbegeleiders biedt afhankelijk van de situatie hulp en ondersteuning aan cliënten  in praktische zaken en sociale kwesties. In overleg met de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld, dat is afgestemd op de specifieke situatie. Het plan beschrijft hoe de cliënt zo zelfstandig mogelijk in zijn eigen omgeving kan (blijven) wonen en leven. De begeleider neemt geen taken over maar ondersteunt en stimuleert de cliënt om zaken zélf aan te pakken en op te lossen. 

Als interim teamleider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dagelijkse zorg en ondersteuning van cliënten, cliënt bezetting en de daarbij noodzakelijke bezetting van het team. Je draagt zorg voor zowel het professionele leef- als ook het werkklimaat. Verder valt het beheer van de locaties, het onderhouden van de noodzakelijke in- en externe contacten en de teambudgetten onder jouw verantwoordelijkheid. Je bent een duidelijke en coachende leidinggevende voor de woon begeleiders: je vindt daarin de balans met zakelijk denken. Je bent een echte en oprechte ‘people manager’.

Wie wij zoeken

We zoeken een kandidaat op HBO werk- en denkniveau met uitstekende leidinggevende capaciteiten. Je staat stevig in je schoenen en je hebt veranderkundige expertise. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor wat medewerkers die werken met cliënten met vaak complexe problematiek, nodig hebben om goed, veilig en met plezier hun werk te kunnen doen. Je luistert en communiceert heel goed, en neemt de tijd voor de teamleden. Je brengt rust en vertrouwen terug in het team. Je bent aanspreekpunt bij alledaagse vragen en problemen. Je neemt problemen niet over maar stimuleert de teamleden om zelf oplossingen te bedenken. Je relativeert gemakkelijk, hebt incasseringsvermogen, humor en je beschikt over veel mensenkennis. 

Je bent praktisch ingesteld,  aanspreekbaar, crisisbestendig en besluitvaardig. Je delegeert wanneer het kan en ondersteunt wanneer het moet. Je staat voor je team zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Kwaliteit van de dagelijkse zorg krijgt van jou veel aandacht. Je vervult samen met de andere teamleiders (2) een verbindende rol tussen het directieberaad en de werkvloer, vertaalt beleid naar de praktijk van alledag. De organisatie van Stoed is in ontwikkeling. Er wordt verwacht dat je waar mogelijk mee denkt en bij draagt aan de ontwikkeling van Stoed. Je bent positief ingesteld en weet hoe je mensen bij elkaar brengt en houdt. Je hebt affiniteit met de doelgroep. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht in een zelfstandige positie in een maatschappelijke organisatie met ambitie. De omvang van de opdracht is  gemiddeld 24 uur per week voor 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging. De opdracht start zo spoedig mogelijk.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze interimopdracht uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Op 27 februari 2020 vinden in Den Haag de gesprekken met VOOR plaats. Het gesprek met de opdrachtgever in Maassluis is voorzien op 3 maart 2020. Wij ontvangen graag je CV, motivatie en beschikbaarheid via het formulier op onze site. Neem in de reactie ook een tarief indicatie op. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van deze werving en voorselectie.