Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsmedewerker

Apeldoorn (Ugchelen)

19-05-2023

Beleidsmedewerker

‘Met een externe blik de interne organisatie ondersteunen met optimaal beleid.’

Organisatie

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verleent het Leger des Heils hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Het Leger des Heils werkt vanuit de gedachte dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. 

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidsorganisatie maakt onderdeel uit van het Leger des Heils in Nederland. Haar missie luidt: “Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden.” 

Over de regio Oost
Het Leger des Heils regio Oost biedt zorg in de Provincies Overijssel (exclusief Steenwijkerland en omgeving Zwolle) en Gelderland (exclusief omgeving Nijmegen). In de regio werken ruim 600 medewerkers. Samen met ruim 200 vrijwilligers biedt het Leger in deze regio zorg aan zo’n 2700 cliënten. Dat doet ze middels jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding, kindercoaching, begeleiding van zwerfjongeren, woonbegeleiding, beschermd wonen, forensische zorg, dagbesteding, verpleging en verzorging, palliatieve zorg, verslavingszorg en de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De drijfveren van het Leger des Heils in de regio Oost zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk wil ze gericht zorg bieden, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele deelnemer. De regio heeft de ambitie zich meer te richten op preventie en het onderzoeken van nieuwe vormen van hulpverlening.

Functie

In de functie beleidsmedewerker ben jij de expert en strateeg op het gebied van (zorg)beleid voor de regio. Je ontvangt leiding van de manager directiezaken en maakt deel uit van een breder team waarin ook de aandachtsgebieden kwaliteit, contractmanagement, communicatie en projectleiding zijn ondergebracht. Je adviseert aan de directie en het regiomanagement. 

Als beleidsmedewerker volg je de ontwikkelingen in de sector. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar beleid voor de regio. Je hebt daarbij zowel een interne als externe focus. Er is veel ruimte de functie naar eigen inzicht vorm te geven, zolang je daarbij het belang van het Leger des Heils en haar cliënten voorop stelt. Elementen die zeker een rol spelen in deze functie zijn:

  • De vertaling van landelijke en regionale ontwikkelingen en wetgeving naar regionaal (strategisch) beleid. De transformatie naar wijkgericht werken, het landelijk actieplan dakloosheid en zorginnovatie zijn voorbeelden van thema’s die op de organisatie afkomen. Met jouw strategische blik breng je ontwikkelingen in kaart, bewaak je de samenhang tussen de diverse thema’s en breng je op beleidsniveau focus aan. 
  • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan aanbestedingen & verantwoordingen in de regio. Je signaleert ontwikkelingen bij opdrachtgevers en adviseert het management over de betekenis daarvan voor de zorgverlening. Andersom informeer je de opdrachtgevers over de gevolgen van (voorgenomen) beleid voor de kwaliteit van de dienstverlening. Je brengt daarmee jouw expertise en analytische blik in om te komen tot de beste kwaliteit van zorg voor de cliënten van het Leger des Heils. 
  • Je bent betrokken bij de strategische kwaliteitsvraagstukken en draagt op die manier mede zorg voor het kwaliteitsbeleid, waaronder de certificering en directiebeoordeling.  
  • Bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening door de ontwikkeling, implementatie en borging van het (zorg)beleid voor de diverse vormen van dienstverlening. Je draagt daarbij de (unieke) dienstverlening van de regio uit binnen en buiten deze regio van het Leger des Heils. 

Het Leger des Heils is een landelijk organisatie. Je bent vooral actief in de regio Oost, en maakt daarbij deel uit van landelijke werkgroepen rondom jouw vakgebied. Samen weet je meer. 

Wie wij zoeken

Je gelooft erin dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op goede zorg. Vanuit die overtuiging wil jij van betekenis zijn voor mensen. Je bent tenminste HBO+ geschoold. Je hebt kennis van de relevante wetgeving. Ervaring in het sociaal domein is een pré. Je bent zowel in- als extern georiënteerd en gericht op vernieuwing. Je volgt actief de ontwikkelingen in jouw vakgebied en deelt jouw kennis graag. 

Je weet je te positioneren in een betrokken hands-on organisatie en hebt goede beïnvloedingsvaardigheden. Je bent ervaren in het effectief implementeren én borgen van beleid. Competenties die bij jou passen zijn: analytisch, creativiteit, pro-actief, samenwerkingsgericht, prioriteren en adviesvaardig. Tenslotte ben je schrijfvaardig; je hebt een heldere en eenvoudige schrijfstijl. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een boeiende functie waarbij je direct invloed hebt op het (strategisch) beleid van het Leger des Heils in de regio Oost. Je werkt thuis of op het prachtige kantoor in de bossen van Ugchelen, waar ook deelnemers wonen. Je ziet direct voor wie je werkt. Je werkt in een plezierige mensgerichte omgeving waarin collega’s met een warm hart, vanuit gezamenlijke waarden en passie werken voor kwetsbare mensen in de samenleving. Je krijgt volop gelegenheid je expertise in te zetten en je talenten te ontwikkelen en zo invulling te geven aan de uitdagingen waar het Leger des Heils voor staat.

De vacature is voor 36 uur per week (minder is bespreekbaar). De functie is gewaardeerd in schaal 9/10 van de cao Sociaal Werk (€ 3049,- – € 4927,-). Naast de secundaire arbeidsvoorwaarden uit de cao ontvang je daarnaast een reis- en/of thuiswerkvergoeding en een passend aanbod van opleidingen via de LdH-academie. Je standplaats is Ugchelen (Apeldoorn). 

Reactie & informatie

Vanuit VOOR is Mariët Hofenk verantwoordelijk voor deze opdracht. Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacature op onze website. Voor het Leger des Heils is het van belang dat je christen bent en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Meer informatie over de identiteit van het Leger des Heils vind je hier: https://www.legerdesheils.nl/identiteit 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. De gesprekken met VOOR vinden plaats in week 23 of 24. De selectiegesprekken bij het Leger des Heils vinden plaats op dinsdagmiddag 27 juni 2023. 

Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Mariët (06 - 19 43 80 68). Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.