Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim directeur-bestuurder

Rijswijk

05-09-2020

Interim directeur-bestuurder

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Verbindende interim directeur-bestuurder met ruime ervaring en hart voor de eerstelijns (huisartsen)zorg

Organisatie

Cohaesie is een huisartsen zorggroep in Zuidwest-Nederland, die staat voor een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg, waarover de huisarts de regie voert. Doel is om patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen in hun gezondheid. Cohaesie is opgericht door een regionale coöperatie van huisartsen. Binnen de aangesloten praktijken zijn circa 85 huisartsen werkzaam. Cohaesie behartigt de belangen van haar leden en creëert, in samenwerking met diverse andere partijen, de voorwaarden voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg.

In verband met onvoorziene afwezigheid van de zittende directeur-bestuurder zijn wij per direct op zoek naar een interim directeur-bestuurder om samen met de medewerkers van het bedrijfsbureau de ingezette koers verder uit te bouwen en de zorggroep samen met medewerkers en huisartsen extern te vertegenwoordigen in diverse regionale gremia.

De afgelopen jaren waren gericht op (her)bezinning op de vraag waar de aangesloten huisartsen zich op willen richten binnen de sterk veranderende context van zorgvraag en zorgaanbod. Nieuwe lijnen zijn uitgezet om als zorggroep garant te blijven staan voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Samenwerking en innovatie vormen de rode draad bij de aanpak. Niet alleen binnen Cohaesie, maar ook in samenwerking met regionale partners. Er is ingezet op onderstaande thema’s:

  • Chronische zorg: optimale ondersteuning voor mensen met een chronische zorgvraag zoals diabetes, astma, COPD en CVRM;
  • Ouderenzorg: regie op multidisciplinaire zorg aan de toenemende groep thuiswonende ouderen;
  • Werkdruk: (HR) innovaties gericht op groeiend tekort aan huisartsen, assistenten en POH’s;
  • Sterke eerstelijn: versterken van verbinding en synergie tussen de huisartsen onderling en met alle andere eerste- en tweedelijns professionals in de regio;
  • GGZ: ontzorging van de huisarts door de POH-GGZ, gezamenlijke deskundigheidsbevordering en heldere heen- en terugverwijscriteria naar zorgverleners uit de basis- en gespecialiseerde GGZ;
  • Consultatie medisch specialist: kortere lijnen met specialisten en minder onnodige verwijzingen door bekendheid met elkaars werkwijze;
  • Huisartsenbedden: tijdelijk verblijf, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, voor mensen die kort voor of na een ziekenhuisopname te ziek zijn om thuis te verblijven.

Het bedrijfsbureau van Cohaesie is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van alle werkzaamheden die voortvloeien uit de missie en bovengenoemde thema’s. De nieuwe koers geeft het team energie en inspiratie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, die rapporteert aan het bestuur van huisartsen en de Raad van Toezicht. Binnen het bureau werken 13 hoogopgeleide en gemotiveerde medewerkers. Naast projectleiders zijn er consulenten die regelmatig de praktijken bezoeken en adviseren. Daarnaast beschikt het bureau over een secretaresse, 2 administratief medewerkers en een adviseur communicatie. P&O en planning & control zijn uitbesteed.

Opdracht

De opdracht is om samen met de medewerkers, de aangesloten huisartsen en de Raad van Toezicht de continuïteit van de ingezette koers voort te zetten en uit te bouwen. Je sluit aan bij de bestaande situatie en kijkt waar je, vanuit jouw kennis en ervaring in de eerstelijns (huisartsen)zorg, toe kunt voegen. Je bent klankbord en sparringpartner voor de medewerkers en aangesloten huisartsen (bestuur). Je vertegenwoordigt Cohaesie (samen met medewerkers en bestuur) in diverse externe (regionale) gremia. Werken met en voor huisartsen betekent dat je ook bereid bent activiteiten in de avonden te ondernemen. 

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim directeur met ruime ervaring in de eerstelijns (huisartsen)zorg. Je werkt al jaren nauw samen vanuit een directie/strategische positie met huisartsen. Je kent alle ins en outs van de financiering en organisatie van zorggroepen. Je bent bekend met bovengenoemde (zorg)thema’s.

Je bent een echte teamspeler. Je bent in staat je snel de specifieke situatie van Cohaesie eigen te maken. Door goed te luisteren en op basis van je brede eerstelijns ervaring. Je straalt rust en overzicht uit en weet snel vertrouwen te winnen van alle betrokken partijen.

Je vindt het een uitdaging het beste uit het team te halen en stimuleert medewerkers om zich te ontwikkelen. Je vindt het belangrijk dat er vanuit het bureau samen aan projecten gewerkt wordt. Het is voor jou een uitdaging om de continuïteit te waarborgen en de kwaliteit verder uit te bouwen zonder dat jij daarbij onmisbaar wordt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht in een betrokken en ambitieuze organisatie waar gebouwd wordt aan toekomstbestendige eerstelijnszorg. Het gaat om een opdracht voor 2 tot 3 dagen per week met een verwachte tijdsduur van minimaal 6 tot 9 maanden. Bij voorkeur ben je 2 dagen per week fysiek aanwezig op de bureau locatie. Start: half september.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. David Zeman en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen we graag vóór 10 september je CV, motivatie en tarief via het reactie formulier hieronder.