Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider(s) Woonzorg

Leiderdorp / Alphen aan den Rijn

05-02-2019

Teamleider(s) Woonzorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Samen vorm en inhoud geven aan een nieuwe rol

Organisatie

Alrijne Woonzorg maakt met twee verpleeghuizen (Oudshoorn en Leythenrode) deel uit van de Alrijne Zorggroep. Naast deze verpleeghuizen maken onder meer de ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn hier deel van uit. Alrijne Woonzorg biedt bewoners excellente zorg en een fijne dag in een prettige woonomgeving, waar je je als mens gekend voelt. Het woongedeelte van de verpleeghuizen biedt zorg aan circa 335 cliënten met een somatische- en/of psychogeriatrische zorgvraag. Bij Alrijne Woonzorg werken ruim 600 medewerkers (330 fte) binnen zorg en behandeling. Dit is exclusief de medewerkers van servicecentra die werkzaam zijn voor de verpleeghuizen. Herstelgerichte verpleeghuiszorg (geriatrische revalidatie) valt sinds 2018 onder het Alrijne ziekenhuis.

Alrijne Zorggroep is in 2015 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de ziekenhuizen het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep. Vanuit het nieuwe strategische beleidsplan is gekozen voor focus op complexe doelgroepen, een (financieel) duurzame organisatie en nieuwbouw van de locatie Leythenrode.

Alrijne Woonzorg heeft de ambitie om samen voorop te lopen in de beste zorg in de regio, door het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt. De twee kernwaarden die daarbij centraal staan zijn ‘excellent’ en ‘samen’.

Strategische speerpunten in de strategie van Alrijne Woonzorg zijn onder meer het centraal stellen van de kwaliteit van leven van de bewoners, het investeren in kwaliteit van de medewerkers, het intensiever samenwerken met (zorg-)partners en het (door-)ontwikkelen van toekomstbestendig zorgvastgoed.

Door wijzigingen in de organisatiestructuur is Alrijne Woonzorg op zoek naar Teamleiders om de huidige club Teamleiders verder te versterken.

Over locatie Leythenrode
Verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp biedt hoogwaardige zorg op het gebied van wonen. In Leythenrode wonen cliënten met een somatische aandoening en met cognitieve problematiek. Aangezien het huidige vastgoed verouderd is, zullen de komende jaren in het teken staan van een herontwikkeling van het woonconcept en bijbehorende nieuwbouw. Teamleiders leveren aan het denkproces hieromheen een belangrijke bijdrage.

Over locatie Oudshoorn
Oudshoorn in Alphen aan den Rijn kenmerkt zich door zijn kleinschalige woonvorm, waarbij per woonunit maximaal 8 bewoners zoveel mogelijk samen een huishouden voeren. Dit alles vanuit de gedachte de activiteiten uit het dagelijks leven zo dicht mogelijk bij de bewoner te brengen. De woningen liggen aan straten met belevingsplekken, zoals de bibliotheek, de bus en de muziektuin. Naast de eigen woning kent Oudshoorn een eigen ‘Dorpsplein’ met winkel, kapper, uitbureau en kleine horeca. Tot Oudshoorn behoort tevens één afdeling in het ziekenhuis, waar bewoners met een somatische problematiek wonen – eveneens georganiseerd op basis van het concept van kleinschalig wonen.

De cliënttevredenheid voor beide locaties is hoog. Hoewel beide locaties momenteel een ander woonconcept kennen, gaan beide locaties in toenemende mate de samenwerking aan, om van elkaar te leren en slagvaardiger te zijn. Deze harmonisatie tussen Oudshoorn en Leythenrode brengt uitdagingen mee en maakt het werk tegelijkertijd makkelijker en leuker.

Beide locaties maken gebruik van een centraal planbureau wat iedere dag opnieuw ervoor zorgt dat bewoners de juiste verzorging en aandacht krijgen. Dit vormt binnen de huidige arbeidsmarkt een uitdaging waar teamleiders rechtstreeks mee te maken hebben. De intrinsieke motivatie van alle medewerkers binnen Alrijne Woonzorg vormt daarbij de ruggengraat van de organisatie. Teamleiders kunnen daarnaast terugvallen op centrale diensten binnen de woonzorg, zoals HRM, Control, Kwaliteit & Innovatie en Bedrijfsvoering.

Opdracht

Als teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor het leidinggeven aan meerdere teams (totaal gemiddeld 60 FTE), waarbij je een adviserende rol aanneemt richting de directeur. Je ziet erop toe dat jouw locatie en teams goede en veilige zorg bieden, zorgt in samenwerking met het planbureau voor een passende personeelsbezetting en voert coachende gesprekken met je medewerkers – jouw stijl van leidinggeven zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat waarin continu verbeteren plaatsvindt.

Essentieel in deze functie is het positioneren en coachen van de regisserende verpleegkundigen, die dagelijks het eerste aanspreekpunt zijn voor de te leveren zorg aan bewoners. Personeelsgerelateerde zaken zijn de eerste verantwoordelijkheid van de teamleiders. Teamleiders vertalen het strategische beleid naar de werkvloer en adviseren de directeur hierover.

Je werkt nauw samen met collega teamleiders, waarbij jullie onderling voor een verdeling in werkzaamheden, aandachtsgebieden en commissies zorgen. In deze rol maak je deel uit van het management Woonzorg samen met de directeur, collega teamleiders en staffunctionarissen. Je rapporteert aan de directeur Woonzorg.

Wie wij zoeken

Als teamleider werk je in een dynamische omgeving, waar het soms hectisch is en waar het jouw taak is rust en focus te brengen. In een 24-uursomgeving waar de druk van het personeelstekort in de zorg soms goed voelbaar is, ben jij de stabiele factor. Je bent in staat boven problemen uit te stijgen en te zien wat nodig is. Je neemt eigenaarschap en bent in staat, binnen de gestelde kaders, zelfstandig beslissingen te nemen, waarbij je altijd kunt terugvallen op je collega’s en de directeur. Je vindt het leuk om proactief mee te denken over beleid en strategie en hebt een voorbeeldrol voor wat betreft visie op zorg en medewerkers. Idealiter combineer je kennis van de zorg met leidinggevende ervaring (HBO werk- en denkniveau). Je bent in staat om met collega teamleiders jullie rol vorm en inhoud te geven, zowel richting regisserend verpleegkundigen als naar de directeur toe. We verwachten dat je in staat bent over deze nieuwe functie van teamleider mee te denken en mee te ontwikkelen. Je hebt natuurlijk overwicht en haalt plezier uit het motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en uitstekende zorg te verlenen. Je kunt goed relativeren, bent nieuwsgierig en recht door zee. Je drukt je tenslotte zowel mondeling als schriftelijk goed uit.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een veelzijdige functie in een compacte organisatie in de ouderenzorg. Alrijne investeert in haar medewerkers door alle teamleiders een individueel en collectief ontwikkelingstraject aan te bieden. Alrijne Woonzorg kent een platte organisatie en is laagdrempelig. De arbeidsvoorwaarden, waaronder de salariëring, zijn volgens de CAO VVT conform FWG 60. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar, waarbij een vast dienstverband het perspectief is.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en cv via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je skype adres. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op basis van het CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via skype. Een assessment maakt deel uit van de procedure.