Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager

Apeldoorn

16-04-2018

Regiomanager

‘Ambitieuze Manager Welzijn met een koel hoofd en een warm hart’

Organisatie

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. In Apeldoorn omvat onze opdracht breed sociaal werk en op de Veluwe bieden wij maatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverlening. Stimenz zet burgers en wijken in hun kracht. Samen zoeken ze naar talenten en verbindingen. Soms bij de directe omgeving, soms bij zorgprofessionals, vrijwilligers of mantelzorgers. Altijd met het doel om iemand verder te helpen.

Stimenz is er voor iedereen en werkt samen met iedereen. Iedereen telt mee! Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht. Burgers in het werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 180 medewerkers en 900 vrijwilligers van Stimenz. Zij doen waar zij goed in zijn: mensen ondersteunen op weg naar optimale zelfredzaamheid en actief meebouwen aan sociale verbinding in dorpen of wijken, buurten en straten. De kernwaarden van de Stimenz organisatie zijn Maatschappelijk betrokken, Ondernemend en Onafhankelijk.

Het werkgebied van Stimenz omvat 11 gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Putten, Apeldoorn, Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum en Voorst). Binnen Apeldoorn is Stimenz dè aanbieder van welzijn in de brede zin. In de vier Welzijnsnetwerken in Apeldoorn bestaat een intensieve en constructieve samenwerking met MEE Veluwe en Don Bosco Apeldoorn. Binnen de diverse ontmoetingsplekken in Apeldoorn is een lokale samenwerking tussen de diverse aanbieders van zorg en welzijn.

De gemeente Apeldoorn gaat het welzijn herinrichten en is samen met de professionele organisaties gestart met het ontwikkelen van Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning. Gezamelijk wordt er gezocht naar manieren om zorg en welzijn slimmer, beter en laagdrempeliger te organiseren. Deze ontwikkeling zal de komende jaren prominent op de agenda staan.

Functie

Stimenz kent een platte organisatiestructuur. Daardoor is er sprake van een grote mate van zelfstandigheid. De Regiomanager draagt bij aan de ontwikkeling van haar medewerkers naar de rol van zelfstandige ondernemende professionals (ZOP). Van manager èn medewerker wordt verwacht dat je vanuit de inwoners geredeneerd verbindingen kunt leggen, inventariseert wat waar nodig is en daarvoor oplossingen kunt zoeken.

De taken van de Regiomanager bestaan uit het ontwikkelen en uitdragen van visie en innovatie en het managen van de veranderingen. Je geeft integraal leiding aan professionals (inspireren, ontwikkelen en sturen), je managet de bedrijfsprocessen (waarbij het primaire proces leidend is) en beheert de budgetten. Je bent verantwoordelijk voor het co-creëren, profileren en opbouwen van externe netwerken.

De vacante regio is Apeldoorn Noord en de gemeente Voorst. Naast de Regiomanager Apeldoorn Noord is er een Regiomanager Apeldoorn Zuid en Regiomanager Noord West Veluwe. Er zal sprake zijn van intensieve samenwerking, zeker met de recent gestarte Regiomanager Apeldoorn Zuid.

De Regiomanager is lid van het MT waar, naast de drie Regiomanagers, ook de manager Bedrijfsvoering en de bestuurder deel van uit maken. De Regiomanager legt direct verantwoording af aan de bestuurder.

Als Regiomanager heb je te maken met grote diversiteit in diensten en vakgroepen; ieder met een eigen specialiteit en blikveld. Je geeft leiding aan ongeveer 47 professionals (35 fte) verdeeld over verschillende teams. De medewerkers bekleden verschillende functies en rollen, denk aan sociaal werker, buurtregisseur, werkbegeleider, coach, coördinator verenigingsbureau etc. Stimenz heeft onlangs de functie van assistent manager geïntroduceerd waarmee een deel van personele verantwoordelijkheden (ziekmeldingen, voortgangsgesprekken) nu in eerste instantie terecht komt bij de assistent managers.

Als Regiomanager Apeldoorn Noord van Stimenz ben je tevens manager van het samenwerkingsverband Welzijnsnetwerk stadsdeel Noord West Apeldoorn.

Wie wij zoeken

De organisatie èn het werkveld zijn volop ontwikkeling. Voor deze functie moet je kunnen werken in chaos. Sterker nog, je gedijt in een omgeving die continu in ontwikkeling is. Waar geen dag hetzelfde is en waar je werk vaak niet voorspelbaar is en in ieder geval nooit saai. Woorden waar jij energie van krijgt: voortdurend veranderde realiteit, creativiteit, chaos, kansen, schakelen, verbinden, over je schaduw heen stappen. Je vaart op je innerlijke overtuigingen als kompas. Dat stelt je ook in staat de grote lijnen te blijven zien terwijl je in het dagdagelijkse als manager flexibel en responsief acteert. Je houdt het hoofd koel en het hart warm in deze omstandigheden. Je deinst er niet voor terug keuzes te maken in (nog) onzekere omstandigheden.

Stimenz is een relatief jonge organisatie (4 jaar geleden gefuseerd) en is intern volop in ontwikkeling. Met jouw voorbeeldgedrag, met je visie en zakelijkheid oefen jij daar direct invloed op uit. Stimenz wil een lerende organisatie zijn: kwetsbaar kunnen zijn in je leiderschap hoort daar ook bij.

Communicatieve vaardigheden zijn verder essentieel in deze rol. Je bent transparant en navolgbaar voor je omgeving en je neemt mensen mee in de ontwikkelingen door open en actief te communiceren.

Binnen dit krachtenveld is het belangrijk om zaken af te ronden: het conceptuele kader te vertalen in concrete doelen en vervolgens om de implementatie daarvan te monitoren en bij te stellen indien nodig. Je werkt volgens de PDCA cyclus en levert daarmee duurzame resultaten.

Binnen het complexe externe krachtenveld ben je een constructieve en betrouwbare partner voor de gemeente en de collega’s van andere instellingen. Je zoekt de verbinding op: daarbij ben je politiek sensitief en zie je snel hoe de hazen lopen. Voor de gemeenten ben je een waardevolle gesprekpartner vanuit je inhoudelijke kennis op het gebied van welzijn.

Voor zowel de binnen- als buitenwereld geldt: je hebt een eigenstandige verantwoordelijkheid, maar geen eigen koninkrijk: je bouwt in gezamenlijkheid aan het netwerk dat nodig is voor de inwoners van Apeldoorn.

Je hebt een HBO+ achtergrond. Ervaring met (lokaal) welzijn is een pré; ervaring binnen het sociale domein is een must. Je hebt gevoel bij het belang van welzijn en preventie en bent overtuigd van de eigen kracht van inwoners.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De functie wordt gewaardeerd in schaal 12 CAO Sociaal Werk (fulltime max €5123) en betreft 32-36 uur per week. Stimenz biedt bij aanvang een jaarcontract met vooruitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De standplaats is Apeldoorn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) voor 10 mei aanstaande via onderstaand reactieformulier.

Kandidaten in de laatste fase van de werving krijgen vanuit Stimenz een Spiral Dynamics test aangeboden. Spiral Dynamics is een model dat inzicht geeft in de drijfveren van mensen, teams en organisaties. Stimenz gebruikt het model voor de analyse van de organisatie en haar medewerkers - en in dit geval de dynamiek binnen het MT in het bijzonder.

Een referentenonderzoek maakt standaard onderdeel uit van de procedure; een assessment kan deel uitmaken van de procedure.