Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager Eerstelijnszorg

OUDE-TONGE

16-06-2018

Regiomanager Eerstelijnszorg

Een verbindende, ondernemende en doortastende manager in de ketenzorg

Organisatie

Zorggroep Haringvliet is een professionele organisatie en heeft zijn werkgebied op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Zorggroep Haringvliet legt zich toe op de coördinatie van de chronische (keten)zorg van kwetsbare ouderen en aan patiënten die diagnoses hebben gekregen als Diabetes Mellitus type 2, astma, COPD en Hart- en vaatziekten.

In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. In een zorggroep werken huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners (zoals praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, specialisten en apotheken) samen om de chronische zorg in de regio beter te organiseren rondom de cliënt. Een chronische ziekte vraagt om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen. Er zijn afspraken over de kwaliteit van de zorg. Bij Zorggroep Haringvliet wordt de focus steeds meer verlegd naar ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Door informatieverstrekking, cursussen, coördinatie en door het maken van onderlinge werkafspraken levert de zorggroep een belangrijke bijdrage aan patiënten en behandelaren bij het beheersen van chronische ziekten.

Omdat is gebleken dat vroegtijdige, intensieve zorg en begeleiding complicaties kan verminderen en voorkomen, werken de huisarts(en)praktijken van Goeree-Overflakkee, enkele huisarts(en)praktijken van Voorne-Putten, het van Weel-Bethesdaziekenhuis, de laboratoria en alle betrokken zorgverleners intensief samen. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door Zorggroep Haringvliet.

Zorggroep Haringvliet is een coöperatie die bestaat uit huisartsen (leden). Uit de huisartsen wordt een bestuur gekozen dat de visie van de ledenvergadering uitvoert. Een van de taken van de coöperatie is het organiseren van bijvoorbeeld diabeteszorg in het vigerende gebied. Hiertoe heeft de coöperatie een BV opgericht met diverse taken in de eerstelijns zorg, zoals diabeteszorg, COPD en VRM op de Zuid-Hollandse eilanden. Bij die BV kunnen de verschillende praktijken zich aansluiten om deel te nemen aan de functionele bekostigde zorg die deze BV contracteert met de zorgverzekeraars. Daarnaast ondersteunt de zorggroep op het gebied van belangenbehartiging richting de gemeenten en andere stakeholders en worden op verzoek diensten geleverd om de huisartsen te ontzorgen.

Functie

Zorggroep Haringvliet is op zoek naar een Regiomanager Eerstelijnszorg. In deze functie ligt de nadruk op het vorm en inhoud geven aan ontwikkeling, toetsing en bewaking van het kwaliteitsbeleid in de eerstelijnszorg. Ook het ondersteunen van kaderhuisartsen en het management van de zorggroep bij de uitvoering hiervan zijn onderdeel van deze functie. Je gaat hiervoor regelmatig langs de huisartsen en praktijkondersteuners om een verbindende schakel op de inhoud van de ketenzorgprogramma’s te zijn tussen de huisartsenpraktijk en de zorggroep. Verder organiseer je in groter en kleiner verband scholingen, workshops, en thematische spiegelbijeenkomsten, om samen met de huisartsen te sparren en elkaar te spiegelen. Elk kwartaal stuur je een nieuwsbrief uit met pakkende en boeiende onderwerpen om de huisartspraktijken te informeren en vervolgens eventueel te bevragen tijdens je praktijkbezoeken.

Binnen het team zijn de werkzaamheden verdeeld en werk je zelfstandig aan je takenpakket. Het (groeiende) team bestaat momenteel uit de directeur en drie directe collega’s. Je werkt ook veel samen met de leden van de kwaliteitscommissies, medewerkers van de huisartsenpraktijken, maar ook met andere zorgprofessionals van samenwerkingspartners in de keten. Zoals de gemeenten, het ziekenhuis, maar ook diëtisten, podotherapeuten, casemanagers dementie enz. Een deel van je tijd besteed je aan het ontwikkelen, opstellen, implementeren en bijstellen van kwaliteitsbeleid en integrale kwaliteitszorgsystemen. Je werkt in opdracht van de directeur, je ondersteunt de kaderhuisartsen bij het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid en je adviseert en coördineert de werkzaamheden binnen de stuurgroep kwaliteit. Je initieert, coördineert en werkt aan kwaliteits-instrumenten, zoals scholing, interne en externe audits, enquêtes, registraties en kwaliteitsprojecten. Uiteraard zorg je voor een up-to-date documentbeheersysteem (procedures, protocollen, informatievoorziening).

Wie wij zoeken

Als Regiomanager Eerstelijnszorg heb je ervaring opgedaan in een huisartsenpraktijk of zorgomgeving, zodat je inhoudelijk weet waar het om gaat in de eerstelijnszorg. Je bent in staat om de vraag te stellen ’hoe de huisartspraktijken verder te helpen op weg naar betere persoonsgerichte zorg’, projecten hieromtrent te realiseren en nieuw beleid als het zorgaanbodplan mede te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met de doelgroep ouderen en bent sensitief en mensgericht. Vanuit enthousiasme en een klantgerichte instelling stel je de kwaliteit van leven en de eigen regie van de cliënt centraal.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden en hebt affiniteit met E-Health. Je bent sterk op samenwerking gericht en hebt een open karakter. Je bent sociaal vaardig, communicatief sterk en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je bent resultaatgericht, staat stevig in je schoenen en bent een echte aan- en doorpakker. Je weet beleid te vertalen naar concrete acties en hierin de juiste prioritering aan te brengen. Je bent in staat zaken af te maken, dingen laten verzanden is niet jouw stijl. Je kan overtuigen vanuit de inhoud en doet dit met tact.

Je bent in bezit van een HBO-diploma, bijvoorbeeld HBO-V met een aanvullende scholing kwaliteitsmanagement. Je bent in staat om het beleid binnen de zorgprogramma’s van ziekte en zorg om te buigen naar daadwerkelijke actie ten aanzien van preventie en (positieve) gezondheid. Je gaat graag de boer op, bent zichtbaar en benaderbaar en hebt oog voor de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Je bent mede het gezicht naar buiten voor de organisatie en deze rol past je goed.

De regiomanager die wij zoeken heeft kennis van en ervaring met vigerende kwaliteitskaders en de gangbare kwaliteitssystemen in de zorgsector. Je bent bekend met de organisaties in Nederland op het gebied van eerstelijnszorg, zoals LHV en InEen. Je hebt kennis van bekostigingsstructuur en wet- en regelgeving op het gebied van eerstelijnszorg en kwaliteit. Bij voorkeur ben je woonachtig op Goeree-Overflakkee of Voorne-Putten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie baan in een groeiende organisatie waar kwaliteit en verbinding centraal staan en waar je alle mogelijkheden krijgt jezelf verder te ontwikkelen. Deze functie is volgens de CAO huisartsenzorg op basis van kennis en ervaring voorlopig ingeschaald in functiegroep 10, 8% vakantietoeslag en een 13e maand.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring? Ben je bereid je voor langere tijd te verbinden aan Zorggroep Haringvliet? Werk je graag in een klein team en ben je collegiaal? Dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV. Reageer s.v.p. via het reactieformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl) en Selma Koegler (selma@voor.nl). Wij streven ernaar de procedure half juli af te ronden.