Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim HR adviseur

Maassluis

08-01-2020

Interim HR adviseur

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Flexibele, zelfstandige en vóóral praktisch ingestelde HR adviseur.

Organisatie

STOED – Stichting Onder Eén Dak - in Maassluis is een succesvolle organisatie in de sector zorg & welzijn die zorg aanbiedt in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maasluis, Vlaardingen, Schiedam). STOED wordt voornamelijk uit de WMO gefinancierd. STOED is een koepel organisatie die bestaat uit drie delen, te weten de ‘Stichting Zorg STOED’ de ‘Stichting de Hooftzaak’ en Stichting ‘Senioren welzijn’. STOED wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit een lid. STOED heeft een Raad van Toezicht. Vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opdracht is STOED er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. STOED begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpt hen hun plek in de samenleving te houden of weer in te nemen. Vanuit de kernwaarden Wonen, Meedoen en Ontmoeten biedt STOED  onder meer daklozenopvang, beschermd wonen, zelfstandige woonbegeleiding, dagbesteding  en ontmoeting voor ouderen. Zorgarrangementen zijn steeds gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie. STOED is een doelgerichte, professionele en flexibele organisatie die zich op maatschappelijke verbinding en samenwerking richt. STOED is ook een lerende organisatie waarin relatie en samen doen centraal staat. STOED werkt elke dag vanuit 5 principes aan een betere en inclusieve samenleving. Deze 5 principes zijn: inhoudelijk, vraaggericht, met behoud van het goede, met compassie en in ontwikkeling. 


Opdracht

Bij STOED werken 130 professionele mensen met taken in directe zorgverlening en met taken in ondersteunende diensten. STOED is in de afgelopen jaren stevig gegroeid, is financieel gezond en is toe aan een volgende fase in haar ontwikkeling. Een eerste stap is de versterking van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van STOED. Een goede invulling en continuïteit van de HR functie heeft daarom hoge prioriteit. Vanwege het aanvaarden van een andere functie binnen STOED door de huidige medewerker HR en in afwachting van de definitieve invulling van de HR taak zoeken wij met spoed een interim HR medewerker die niet bang is direct de handen uit de mouwen te steken. Tijd om ingewerkt te worden is er niet. De focus ligt op de business, medewerkersproblematiek en dan vooral op operationeel en tactisch niveau. Je vormt samen met de bestuurder, controller en communicatieadviseur het directieberaad. Het directieberaad adviseert de bestuurder van STOED en coördineert de dagelijkse operationele gang van zaken bij STOED. Je rapporteert direct aan de bestuurder van STOED. Je bent eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van STOED bij alledaagse HR gerelateerde vragen en problemen.  Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkelingen op het terrein van mens en organisatie. STOED biedt in haar HR beleid ruimte voor een goede werk-privé balans, voor persoonlijke ontwikkeling en voor het dragen van veel eigen verantwoordelijkheid.


Wie wij zoeken

Je bent een snelle denker en slagvaardige doener. Je maakt gemakkelijk verbinding, met de medewerkers op de werkvloer, in het directieberaad en met de bestuurder van STOED. Je staat als lid van het directieberaad stevig in je schoenen. Je relativeert gemakkelijk, hebt incasseringsvermogen, humor en je beschikt over veel mensenkennis. Je overziet de consequenties van je acties,  adviezen en interventies. Je weet hoe je jouw collega’s daarvoor kunt winnen, en vindt het leuk om daarbij de grenzen op te zoeken van wat kan en mag. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor wat medewerkers die werken voor en met cliënten met vaak complexe problematiek, nodig hebben om goed, veilig en met plezier hun werk te kunnen doen. Heb je daar ervaring mee is dat een pre. Wij verwachten Inventiviteit bij het beantwoorden van overwegend praktische vragen van medewerkers en organisatie. Je bent gevoelig voor wat de mensen van STOED  drijft en hebt een warm hart voor de cliënten van STOED. Dat betekent dat je heel goed communiceert, heel goed kunt luisteren, de tijd kunt nemen voor mensen en dat je goed zichtbaar bent op de locaties. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht in een zelfstandige positie in een maatschappelijke organisatie met ambitie. De omvang van de opdracht is 16 tot 24 uur per week voor 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging.  De opdracht start zo spoedig mogelijk.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze interimopdracht uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Op 14 januari 2020 vinden de gesprekken met VOOR plaats. Het gesprek met de opdrachtgever is voorzien op 17 januari 2020. Wij ontvangen graag je CV, motivatie en beschikbaarheid via het formulier op onze site. Neem in de reactie ook een tarief indicatie op. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van deze werving en voorselectie.

Eric de Macker: eric@voor.nl en +31 620494924