Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Verandermanager - Ingevuld

Amsterdam

06-09-2022

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Stevig, duidelijk en doortastend.

Organisatie

De opdrachtgever is één van de grootste organisaties voor acute zorg in Nederland. De organisatie heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot stabiele en kwalitatief hoogwaardige dienstverlener. Daarbij is de organisatie onverminderd ambitieus: het meerjarenplan 2022-2026 zet vol in op het bereiken van excellente zorg. Bij een excellente organisatie werken geïnteresseerde en betrokken medewerkers die durven te reflecteren op het eigen functioneren met de volgende kernwaarden als vertrekpunt: professioneel, op samenwerking gericht, met eigen verantwoordelijkheid en met respect voor elkaar en de patiënten.


Opdracht

Op één essentieel proces, het rooster proces, is tot op de dag van vandaag onvoldoende voortgang gemaakt. In 2022 is binnen de organisatie na een lange voorbereidingstijd een nieuw rooster protocol  vastgesteld. Tevens is besloten het centraal roosteren te vervangen door decentraal roosteren waarbij de rooster medewerkers onderdeel vormen van de operationele teams. Geconstateerd moet worden dat de invoering hiervan niet tot de gewenste verbeteringen heeft geleid. De rooster spelregels worden onvoldoende nageleefd en  de samenwerking tussen de rooster medewerkers functioneert onvoldoende mede door onderlinge slechte verhoudingen binnen deze groep.

Het is de wens van Directie en Management om aan deze situatie op korte termijn een einde te maken en operationeel ‘schoon schip’ te maken. Daarom is de wens een verbetertraject in te richten om de huidige tekortkomingen op te heffen. Het is nu de aanname dat een periode van zes maanden voldoende moet zijn om deze wensen te realiseren.

Wie wij zoeken

De urgentie en ‘taaiheid’ van het probleem vereist naar verwachting stevige interventies. Flinke tegenwind mag worden verwacht. Bij opdrachtverlening zoeken wij naar een verandermanager met ervaring, die zeer stevig in zijn of haar schoenen staat en gewend is tegen de wind in te varen. Met veel mensenkennis, groot incasseringsvermogen, wars van politiek gedrag en zeer duidelijk in communicatie. Iemand die bekend is met 24/7 rooster planning en die gewend is om ingrijpende besluiten te (laten) nemen ook als die voor individuele medewerkers grote gevolgen hebben. De functionaris opereert ‘tussen de linies’ en rapporteert rechtstreeks aan de Directeur.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht in een maatschappelijk uiterst relevante organisatie, actief in het domein van acute zorg. De opdrachtgever verwacht resultaat binnen 6 maanden. Om dat resultaat te bereiken wordt grote inzet verwacht. Een passend uurtarief is, afhankelijk van kwalificaties en bewezen resultaten in het verleden, beschikbaar.

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag je CV, motivatie en tarief via onderstaand reactieformulier. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn voorzien voor week 37.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag je CV, motivatie en tarief via het reactieformulier. op de website van VOOR. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn voorzien voor week 37.