Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder

Sint Nicolaasga

28-06-2018

Bestuurder

VERBINDER MET VISIE OP (VG) ZORG EN HART VOOR FRIESLAND


In verband met vertrek van de vorige bestuurder is de Raad van Toezicht van Maeykehiem op zoek naar een nieuwe bestuurder. Maeykehiem wordt tijdelijk (sinds medio mei 2018) aangestuurd door een interim bestuurder. Daarmee heeft de organisatie zichzelf de tijd gegeven om een nieuwe bestuurder te vinden die past bij de organisatie, de regio én bij de cliënten.

Organisatie

Onze opdrachtgever is een relatief kleine organisatie die ondersteuning, zorg en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in het noorden van Nederland. Juist de kleinschaligheid maakt deze organisatie uniek: de lijnen zijn kort en alle medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers hebben een naam. 


Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso. Maaike Meu werd geroemd om haar innemende karakter en bescheiden voorkomen. Ze zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Deze kernwaarden zijn binnen Maeykehiem tot op de dag van vandaag voelbaar.


In totaal maken circa 150 cliënten gebruik van de geboden ondersteuning en zorg. Het werk wordt gedaan door ruim 300 betrokken medewerkers, bestaande uit een mix van medewerkers die al lang onderdeel zijn van de organisatie en instroom van nieuwe medewerkers. De organisatie staat van oudsher in de regio bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.  


De ondersteuning en zorg worden geboden vanuit meerdere locaties in onder meer Sint Nicolaasga, Sneek en Langweer. Binnen de locaties worden verschillende soorten ondersteuning en zorg geboden: van begeleid zelfstandig wonen met persoonlijke begeleiding tot wonen met een intensieve zorg en behandeling. De kleinschalige en persoonlijke identiteit van de organisatie wordt, ondanks haar kwetsbaarheid in het krachtenveld van (grote) zorgaanbieders, zowel bij (verwanten van) cliënten als bij de medewerkers zeer gewaardeerd. Maeykehiem is aangesloten bij de Carantegroep.


Maeykehiem wordt momenteel aangestuurd door een (interim) bestuurder. Het MT bestaat uit twee zorgmanagers, een HR manager, een manager Facilitair en een Controller/Financieel manager.  Maeykehiem staat op korte termijn voor een financiële uitdaging en bedrijfsprocessen en P&C cyclus kunnen efficiënter georganiseerd worden. Op langere termijn staat Maeykehiem voor de opgave om haar vastgoed aan te laten sluiten bij de zorgvraag en toekomststrategie.  De interim bestuurder heeft recent samen met het MT een verbeterplan opgesteld waaraan op dit moment gezamenlijk gewerkt wordt. 

Functie

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de koers en het resultaat van Maeykehiem. De opdracht voor de nieuwe bestuurder is om de continuïteit van Maeykehiem te waarborgen met een eerste voorkeur voor zelfstandigheid. De bestuurder vertegenwoordigt Maeykehiem naar buiten in samenwerkingsverbanden, naar financiers en zorgt voor een heldere externe koers. De bestuurder is de verbindende leider van het MT. De bestuurder voert het overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een verbindende bestuurder (academisch werk- en denkniveau) met aantoonbare ervaring in de (VG)zorg. Gemotiveerd vanuit intrinsieke betrokkenheid bij en affiniteit met de doelgroep van Maeykehiem. Iemand die past in de persoonlijke cultuur van een kleinschalige organisatie, die hecht aan korte lijnen en direct contact. Iemand die goed luistert naar wat er leeft binnen de organisatie, in het netwerk en in de maatschappij en dit weet te vertalen naar de juiste koers voor Maeykehiem. 


Gelet op de omvang van de organisatie zoeken we een bestuurder die sterk is op het verbinden van alle elementen van een gezonde bedrijfsvoering en de borging daarvan. Een bestuurder die met behoud van de sterke punten, de organisatie toekomstbestendig maakt. Een leider die op basis van visie en persoonlijkheid inspireert, de juiste vragen stelt en mensen meeneemt. Een bestuurder die laagdrempelig en transparant is en besluitvaardig en daadkrachtig in de uitvoering van beleidsvoornemens. Een bestuurder die een goede balans vindt tussen sturen op basis van vertrouwen en controle en die verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie legt.  Iemand die medewerkers stimuleert tot effectief gedrag en daarin zelf het goede voorbeeld geeft.


Een bestuurder die zowel voor medewerkers, cliënten als verwanten zichtbaar is. Een heldere communicator die werkt vanuit een sterke bedrijfskundige en ontwikkelingsgerichte visie.  Met een planmatig en methodische aanpak ten aanzien van de implementatie. Een bestuurder die vertrouwen geeft en krijgt, ook wanneer niet iedereen het direct eens is met de inhoud van de koers. Iemand die aantoonbare affiniteit heeft met Friesland.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie als bestuurder van een betrokken organisatie met veel potentie en waardering en met uitdagingen en kansen in de nabije toekomst. Bezoldiging conform WNT klasse 2. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Bij interesse in de functie ontvangen wij graag een motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het reactieformulier bij deze vacature op onze site: http://voor.nl/vacatures/558/bestuurder

De gesprekken bij Maeykehiem vinden plaats op woensdag 25 juli a.s. in de middag (Raad van Toezicht) en donderdag 26 juli a.s. overdag (MT, OR, CR). 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Referentenonderzoek maakt standaard onderdeel uit van de procedure.