Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur -bestuurder a.i - Ingevuld

regio Utrecht

15-05-2022

Directeur -bestuurder a.i

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Sterk op bedrijfsvoering en financiën, resultaatgerichte teamspeler met ervaring binnen de zorg.

In verband met behoefte aan versterking van directie/bestuur van Sophia Zorg zijn wij per direct op zoek naar een interim directeur-bestuurder die samen met de huidige bestuurder een team vormt om gezamenlijk op korte termijn financiële resultaten te verbeteren om een gezonde toekomst te realiseren.

Organisatie

Sofia Zorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. Sofia Zorg is opgericht in 2015 door een verpleegkundig zorgondernemer met hart voor de zorg en met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg te leveren. De organisatie werkt wijkgericht met de wijkverpleegkundige als spin in het web. Sofia Zorg biedt verpleging en verzorging aan (chronisch) zieken en ouderen. Daarnaast levert de organisatie mantelzorgondersteuning. De wijkzorg is onderverdeeld in 3 zorgteams in de regio Utrecht door ruim 40 betrokken medewerkers en 25 ZZPers, aangestuurd door meewerkend teamleiders. Naast wijkverpleging biedt Sofia Zorg sinds medio 2020 ook integrale forensische zorg aan momenteel 12 cliënten. Hiervoor zijn een coördinator een beleidsmedewerker en diverse therapeuten en coaches actief. De inhoud en financiering van wijkverpleging en forensische zorg zijn apart georganiseerd. De bestuurder werkt op locatie Soest samen met een kleine staf, bestaande uit een medewerker voor kwaliteit en veiligheid, een HR medewerker en een algemeen stafmedewerker. Sofia Zorg heeft een omzet van ruim 3 mio.

De afgelopen jaren is de organisatie flink gegroeid. Dat betekent dat naast zorginhoudelijke visie en expertise de financiële en bedrijfskundige besturing van de organisatie steeds belangrijker wordt. De personele bezetting staat, zoals in de hele zorg, onder druk, het verzuim is hoog en de inzet van ZZPers neemt toe. Specifiek voor de forensische zorg geldt dat de bezettingsgraad te optimaliseren valt.

De Raad van Commissarissen en de oprichter/bestuurder hebben gezamenlijk besloten dat per direct behoefte is aan een ervaren interim zorg directeur-bestuurder met veel ervaring efficiënte organisatie-inrichting, bedrijfsvoering en financiën.

Opdracht

De opdracht van de interim directeur-bestuurder is op korte termijn in gezamenlijkheid met de huidige bestuurder een koers in gang te zetten om de negatieve resultaten van de laatste kwartalen op een dusdanige manier om te buigen, dat sprake is van financiële robuustheid. Gezamenlijk wordt bekeken welke structurele aanpak nodig is om toekomstbestendig en financieel gezond te blijven en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg te leveren met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Je bent gewend om in korte tijd resultaten te boeken om een eventuele turn around mogelijk te maken.

Je bent als interim directeur-bestuurder klankbord en sparringpartner voor de oprichter en huidige bestuurder. Je kunt omgaan en bent bekend met een governance situatie, waarin bestuur en aandeelhoudershap/eigendom door de oprichter worden gecombineerd in relatie tot de Raad van Commissarissen. Je rapporteert samen met de huidige bestuurder aan de drie hoofdige Raad van Commissarissen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim directeur-bestuurder met ruime ervaring in de zorg, bij voorkeur thuiszorg en/of forensische zorg, op een strategische/eindverantwoordelijke positie. Je ben ijzersterk op het gebied van bedrijfsvoering en financiering en weet hoe je doortastend kunt sturen op financieel resultaat zonder de kwaliteit en persoonlijke menselijke maat uit het oog te verliezen. Je weet hoe je zorg efficiënt kunt organiseren door bijvoorbeeld de bezetting/inzet van medewerkers slimmer te organiseren en te verbeteren, functies te bundelen of anders in te richten. Bij voorkeur heb je ook ervaring met de aanpak van (langdurig) verzuim en weet daarin vooruitgang te boeken.

Je bent bekend met de dynamiek in kleine(re) (private) zorgorganisaties en weet dat je als directeur-bestuurder zowel handson als strategisch bezig bent. Je hebt respect en waardering voor zorgondernemers zoals de oprichter/bestuurder van Sofia Zorg en draagt graag bij aan het samen sterker maken van de organisatie. Je komt niet vertellen wat er fout gaat, maar denkt op een constructieve wijze mee over hoe het beter kan.

Je bent een teamspeler en vindt het leuk om anderen te steunen en sterker te maken. Je bent in staat je snel de specifieke situatie van Sofia Zorg eigen te maken. Door goed te luisteren en op basis van je brede (thuis)zorg ervaring. Je bent duidelijk en doortastend en straalt rust en overzicht uit. Je weet snel vertrouwen te winnen van alle betrokkenen.

Je vindt het een uitdaging om mee te bouwen aan een (financieel) gezonde organisatie. Je realiseert korte termijn oplossingen en formuleert mede lange termijn strategie zonder dat jij daarbij onmisbaar wordt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht in een dynamische, kleinschalige en relevante organisatie waar gebouwd wordt aan persoonlijke (thuis)zorg. Het gaat om een opdracht voor gemiddeld

2 dagen per week voor een verwachte tijdsduur van 6 maanden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen ik graag je CV, motivatie en tarief via onderstaand reactie formulier. Gesprekken met VOOR zijn gepland op 18 en 19 mei in Rotterdam. De gesprekken bij Sofia Zorg zijn op dinsdag 24 mei in Soest.Marieke Sprietsma 0628121703

https://www.voor.nl/vacatures/983/directeur-bestuurder-a-i