Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch adviseur (RvB)

Zuid Holland

26-05-2023

Strategisch adviseur (RvB)

Inhoudsgedreven en netwerkgericht

Organisatie

Zorgpartners wil een betrouwbare toonaangevende aanbieder zijn van een breed palet aan extramurale en intramurale dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor mensen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte in de regio Midden-Holland.

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening is hierop ingesteld. Of de cliënt zelfstandig woont of in één van de centra; de behoefte van de cliënt staat centraal. Samen, eigen regie en persoonlijke aandacht zijn hierin kernbegrippen.

Blik op de toekomst
De organisatie werkt in de regio Midden-Holland waar de organisatie nog meer kansen wil benutten en de opgebouwde expertise over de zorg en behandeling van ouderdomsaandoeningen wil delen met anderen. Zorgpartners wil zich inzetten om de relatie met samenwerkingspartners te versterken om zo gezamenlijk de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan. De toekomstige rol van de organisatie is uitgewerkt in de Strategische Koers 2023-2028 en is als omschreven:

Zorgpartners Midden-Holland is dé innovatieve, toonaangevende en betrouwbare partner in het Groene Hart voor met name ouderen die tijdelijke of permanente professionele ondersteuning nodig hebben. Ook op momenten dat het leven kwetsbaar wordt, of als het einde van het leven nadert.

Gezien de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar zorg kiest de organisatie als centraal uitgangspunt in hun strategie voor Passende Zorg, het gaat dan om een focus op gezondheid en het bevorderen daarvan, zorg op de juiste plek, zorg in de passende zwaarte, dus passend bij de mogelijheden van de cliënt en zijn of haar netwerk en aansluitend bij de leefwereld van de cliënt. Daarnaast is leidend dat die passende zorg langs drie kernwaarden vorm krijgt namelijk Samen, Persoonlijke aandacht en Eigen regie.

Zorg thuis en zorg ‘zo thuis mogelijk’ zijn belangrijk en daarnaast kiest de organisatie voor een aantal strategische programma die passen bij de vraag en de expertise van de organisatie. Ook geven de strategische programma’s richting aan de verdere ontwikkeling van de expertise van de organisatie. Expertise die ze ook beschikbaar willen stellen aan andere organisaties in de regio. Het gaat dan om Dementie, Herstelzorg en Innovatie en Digitalisering.

De besturing van de organisatie
De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur en een team van directeuren die elk een locatie aansturen en met elkaar en de managers van het Servicebureau het directeurenoverleg vormen. Daarnaast is er een regelmatig overleg met de managers van de stafdiensten. De besturingsfilosofie van de organisatie en de organisatiestructuur wordt de komende periode herzien. In de nieuwe aansturing zal de besluitvormende rol van het primair proces versterkt worden, zodat er op MT niveau meer verbinding en eigenaarschap komt voor de totale zorg(ontwikkeling) op de locatie. Dit zal leiden tot een nieuwe besluitvormingscyclus en overlegstructuur die de doelstellingen van de organisatie ondersteunt.

De strategisch adviseur vervult een cruciale rol in het verbinden van de programma’s en uitgangspunten van de Strategische Agenda 2023 – 2028. De adviseur heeft een scherp oog voor ontwikkelingen buiten de organisatie en weet bestaande kennis binnen de organisatie te mobiliseren en te verbinden. Wij zoeken iemand die met innovatiekracht, verbindend vermogen en overzicht ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van de zorg van de toekomst bij Zorgpartners.

Functie

De strategisch adviseur brengt overzicht, inspiratie en vernieuwing in de organisatie en schakelt tussen externe dynamiek en interne organisatie. Brengt samenhang en voortgang in de implementatie van de nieuwe strategie. Hij/zij weet veel, zowel van externe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord (IZA) als van de kennis intern en de lopende projecten. Zorgt dat mensen bij elkaar komen, elkaar weten te vinden. Je onderhoudt een relevant netwerk (met koepelorganisaties, beroepsverenigingen en collega instellingen) en participeert in daarbij passende werk- en stuurgroepen.

Je ondersteunt de Raad van Bestuur, directeuren en verantwoordelijken voor de strategische programma’s in de voorbereiding op en implementatie van het beleid. Denkt mee over lange termijn vraagstukken en strategie, veranderaanpak, prioritering en planning. Analyseert en schrijft mee en komt met een inhoudelijke bijdrage op basis van kennis en ervaring. Coördineert en leidt ‘eigen’ projecten.

De strategisch adviseur is onderdeel van het bestuursbureau dat bestaat uit het bestuurssecretariaat, een manager innovatie, een functionaris gegevensbescherming en een jurist. Het bestuursbureau wordt aangestuurd door de bestuurssecretaris die op dit moment wordt geworven. Het gaat om een nieuwe functie binnen de organisatie.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren inhoudelijk adviseur (academisch werk- en denkniveau) en kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement. Je hebt een vernieuwende blik, denkt en werkt soms net even anders dan anders, en brengt energie en beweging.

Je hebt soms aan een half woord genoeg, bent actiegericht en gericht op het ondersteunen van anderen. Tegelijkertijd ben je scherp op je opdracht, sterk in contracteren en focus je op een helder proces en een goed resultaat.

Je bent alert op ontwikkelingen, hebt het lef om een tegengeluid te laten horen In je aanpak ben je pro-actief, inhoudelijk gedreven, wendbaar en planmatig. Mensen weten je te vinden en zoeken je graag op om mee te denken. Vanzelfsprekend beschik je over een goede schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een inhoudelijke en veranderkundige functie in een organisatie met een goede basis en kansen voor de toekomst. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor een betekenisvolle ondersteuning van het primair proces. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden met een budget voor FiscFree, voor bijvoorbeeld een fiets, computer of mobiele telefoon. De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 van de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 36 uur (32 uur is bespreekbaar).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende gelegenheid voor jou om je vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek waarna de voordracht en de gesprekken bij Zorgpartners zullen plaatsvinden. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.