Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch gebiedsmanager Zeist & Omstreken

Utrecht

30-12-2021

Strategisch gebiedsmanager Zeist & Omstreken


Verbindende, doortastende en inspirerende bouwer met visie op kwaliteit van (gehandicapten)zorg en bedrijfsvoering

Organisatie

Voor 3400 cliënten met een beperking, zowel jong als oud, verzorgt Reinaerde begeleiding en behandeling bij werk, wonen of ambulant. Dit doet Reinaerde met 2600 medewerkers (1900 fte) in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht en in 3 gemeenten daarbuiten. Reinaerde wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), daarnaast is Wmo- en Jeugdwet-gerelateerde zorg gerealiseerd.

Bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Met elkaar bouwen aan een betere wereld waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Dat is waar Reinaerde voor staat. “Wat we ook doen, we doen het samen. Samen met cliënten, hun familie, andere zorgpartijen en onze collega’s.” Reinaerde is constant in ontwikkeling en zet daarbij altijd de cliënt centraal.Het strategisch team en de bestuurder Ella van Lingen werken nauw samen aan het realiseren van de strategie “Podium geven aan samenspel”. Het strategisch team draagt integraal de verantwoordelijkheid voor de koers en de resultaten (zowel kwalitatief als kwantitatief) en bestaat uit negen managers:

 • Vier strategisch gebiedsmanagers: Lekstroom, Veenvallei, Utrecht & Weidegebied en Zeist & Omstreken;
 • Strategisch manager Bedrijfsvoering;
 • Strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie;
 • Strategisch manager Zorginhoud & Dienstverlening;
 • Concerncontroller;
 • Strategisch Bestuursadviseur.

Er ontstaan drie vacatures in het strategisch team in de eerste helft van 2022: de gebiedsmanager Zeist & Omstreken verlaat Reinaerde medio februari, de strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie en de strategisch manager Bedrijfsvoering gaan enkele maanden later met pensioen. 

Heb jij de ambitie om een verdere transformatie van de zorg te realiseren en durf je daarbij vernieuwend te zijn? Ben jij in staat op strategisch niveau verbindend leiding te geven met aandacht voor visie op zorg en werk, kwaliteit en bedrijfsvoering? Dan willen we graag nader kennismaken!

Functie

Als strategisch gebiedsmanager Zeist & Omstreken ben je lid van het strategisch team. Je bepaalt samen het strategisch organisatiebeleid, verricht beleidsvormende werkzaamheden en draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Je draagt bij aan de koers door Reinaerde te vertegenwoordigen in externe onderhandelingen, te acteren in diverse samenwerkingsverbanden en in contact te staan met gemeenschappelijke kennis-en zorgorganisaties in de regio. 

De komende jaren staan een aantal renovaties en bouwprojecten gepland. Het behouden van de kwaliteit van zorg, juist in een sector waar schaarste is aan professionals, is een belangrijk thema. Samen met verschillende disciplines worden vernieuwende concepten op het gebied van arbeid en werk onderzocht. Ook verstevigt Reinaerde de aandacht op het gebied van diverse (administratieve) processen. 

In het gebied Zeist & Omstreken ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering. Het gebied beslaat naast Zeist de gemeenten: De Bilt, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Amersfoort en Leusden. Je geeft leiding aan ongeveer 425 fte, realiseert verbinding en dialoog met de lokale cliëntenraden en stuurt complexe veranderprocessen. Hierbij houd je de organisatievisie voor ogen. Je beheert het budget van 36 miljoen euro en bent verantwoordelijk voor de realisatie van gemaakte productieafspraken. Je stemt de resultaten af met het strategisch team en legt deze onderbouwd voor aan de bestuurder. 

Je voert het reeds ingezette verbeterplan Zeist & Omstreken voortvarend en met positieve energie uit. Het verbeterplan draait om verbetering van het methodische (samen)werken, verbetering van de bedrijfsvoering en voortzetting van belangrijke renovatie- en bouwprojecten. Een uitdagende opgave in een tijd waarin alle collega’s door corona nog steeds alle zeilen moet bijzetten. Je stimuleert, faciliteert en coacht jouw gebiedsmanagementteam bestaande uit tien tactisch managers bij het realiseren van doelen op het gebied van kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, medezeggenschap, regionale netwerkvorming, zorginnovatie, dienstverleningsaanbod en financiën. 

In samenspraak met familie en medezeggenschap wordt de leer- en verbetercyclus intensief vastgehouden. Jij zorgt ervoor dat met betrokkenen samen visie en perspectief zichtbaar beleefd worden in het realiseren van de volgende stap. Je stimuleert tot samenwerken in de driehoek tussen cliënten, familie en begeleiders. Je draagt bij aan oplossingen die langdurig waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking, specifiek voor mensen met complexe zorgvragen.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het organogram, het werkgebied en het jaarrapport 2020 van Reinaerde.

Wie wij zoeken

Ben jij de vertaler van visie naar concrete acties, beweging en verandering? Herken jij jezelf in de kernwaarden: omgevingsbewust, professioneel en duurzaam? Denk je in kansen en mogelijkheden vanuit partnerschap? En heb jij affiniteit met de missie van “Samen werken aan een betere wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft"? 

Wij zoeken een manager die stevig in zijn schoenen staat en die beschikt over:

 • Affiniteit met de gehandicaptenzorg;
 • Ruime leidinggevende en management ervaring op strategisch niveau, bij voorkeur binnen de zorgsector;
 • Kennis van kwaliteit en bedrijfsvoering, zelforganisatie, (zorg)marktontwikkelingen, personeels- en relatiemanagement;
 • Ervaring met (complexe) verandertrajecten, vanuit visie gedreven en wetend hoe je de samenhang en doeltreffendheid in een organisatie naar de volgende fase kunt brengen;
 • Durf om te ondernemen met oog voor vernieuwing en innovatie;
 • Een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, verbindend, resultaatgericht en met uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Inspirerend leiderschap waarmee je teams weet te motiveren en mee te nemen in processen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 • Een contract voor onbepaalde tijd voor 32 tot 36 uur per week en een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, ingeschaald in FWG 75 (maximaal € 8.256,- op basis van 36 uur per week).
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, mogelijkheden tot collectieve verzekeringen en bijdrage aan ziektekostenverzekering.
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, hieronder valt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten en het kopen van extra verlof.
 • Coaching en opleidingen op het gebied van vitaliteit, veerkracht en inspiratie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160 of david@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 31 januari 2021 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel als mogelijk! 

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis in de vorm van een kort videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR, wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij Reinaerde in Utrecht in de derde week van februari 2022. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure, een assessment is optioneel en een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een voorwaarde voor aanstelling.