Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager OK - Ingevuld

Uden

16-10-2020

Teammanager OK

Mensgericht en doortastend. Je gelooft in verbetering door verbinding. Je ziet als eerste de kansen en knelpunten en stuurt bij waar nodig. Met zachte hand én met harde cijfers.

Organisatie

Bernhoven is een algemeen regionaal ziekenhuis in Uden met 250 bedden. Het ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van het Sint-Anna Ziekenhuis in Oss en het Sint-Joseph Ziekenhuis in Veghel. In 2013 is het ziekenhuis verhuisd naar Uden. Bernhoven heeft gekozen voor een nieuwe aanpak met betrekking tot het organiseren van de zorg waarbij zorgkosten gereduceerd worden, juist door in te zetten op kwaliteit. Betere zorg door minder zorg.Bernhoven is veel in het nieuws geweest. Het ziekenhuis stond in het epicentrum van de corona-uitbraak in de periode van half maart tot half juni 2020. De veerkracht van het zorgpersoneel in crisistijd is iets waar Bernhoven trots op is. Bernhoven loopt voorop in de beweging voor zinnige zorg. De patiënt in het middelpunt van de aandacht, dát is de focus van Bernhoven. Om dit te realiseren is de organisatie in transitie van productiegerichte naar patiëntgerichte zorg. Hoe dit organisatorisch is vormgegeven is zichtbaar in het organogram op de website van Bernhoven.

Bernhoven heeft 9 operatiekamers binnen de pijler Interventie Zorgstraten (IZS). Er werken 115 medewerkers, verdeeld over de teams: chirurgie, anesthesie, recovery en logistiek. Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, recovery verpleegkundigen, logistiek medewerkers, floormanagers, kwaliteitsmedewerkers, praktijkopleiders, planners en een secretaresse. De aansturing van de OK ligt in handen van een driehoek bestaande uit de teammanager OK (medewerkers), de bedrijfscoördinator OK (proces, middelen en materialen) en de teammanager opname en ontslag (patiënten). De teammanager OK legt verantwoording af aan de bedrijfsleider IZS.

De OK is een cruciaal organisatieonderdeel dat onder druk staat, mede door personeelsschaarste. Daarom heeft Bernhoven besloten om te investeren in het OK team door uit te breiden van 1 naar 2 teammanagers OK. Dit geeft ruimte om de OK, de medewerkers en de teamcultuur verder te ontwikkelen. Lees hier meer over de mensen op de OK van Bernhoven.

Functie

Als teammanager OK geef je leiding aan 50 tot 60 medewerkers. Je energie en aandacht richt zich op de ontwikkeling van je medewerkers, het verbeteren van de onderlinge communicatie en het versterken van de teamspirit. De samenwerking op een OK is specialistisch, hoog complex, kritisch en zeer dynamisch. Jij houdt van deze dynamiek en weet je medewerkers op de juiste manier aan te spreken, te motiveren en te inspireren om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Je bent ondersteunend als het kan en heel duidelijk en standvastig als het moet. Het verantwoordelijkheidsgevoel bij iedereen is groot. Vanuit gemeenschappelijke waarden en behoeften ontwikkel en bewaak jij duidelijke kaders waarbinnen jouw collega’s hun werk optimaal kunnen uitvoeren en zichzelf als mens en professional kunnen ontwikkelen.

Het is belangrijk voor Bernhoven dat er wordt gewerkt vanuit visie en dat er een perspectief wordt geboden. Waar staan we nu en waar staan we over 5 jaar? Samen met je collega’s werken jullie aan een lonkend perspectief voor de OK van Bernhoven. Ook belangrijk is het duurzaam implementeren van de aanbevelingen van de laatste inspectie bijvoorbeeld. Je werkt uiteraard nauw samen met de andere teammanager OK. Daarnaast met de bedrijfscoördinator die de procesmatige kant van de OK organiseert, de teammanager opname en ontslag die zicht heeft op de planning van de patiënten en met de andere afdelingen binnen de pijler IZS. De teammanager OK is geen kantoorfunctie, je staat tussen je mensen en loopt ook regelmatig in het blauw. De optelsom van jouw werk: geen dag is hetzelfde en geen uitdaging te groot!

Wie wij zoeken

Je bent een verbindende en stevige teammanager die van mensen houdt, ze kan ‘lezen’ en echt contact maakt. Je kunt verbanden zien en cijfers voor je laten spreken. Ondersteunen en onderbouwen, het zit je in het bloed. Met je analytische en pragmatische kwaliteiten weet je complexe vraagstukken te vertalen naar logische stappen. Met je oog en hart voor de menselijke maat weet je die stappen te vertalen naar werkplezier, groei en kwaliteit. Dat vraagt om overzicht over het geheel en inzicht in de verschillende onderdelen. Over de grenzen van de eigen werkvloer heen kijken en verder dan vandaag, dat brengt iedereen op de OK verder. Dat kan niet zonder elke medewerker hierin mee te nemen. Dat weet je, dat kun je en dat doe je.

Je werkt planmatig en weet je budget slim te managen. Je bent bekend met capaciteitsplanningen, roosters, jaarplannen, begrotingen en protocollen. Je kunt goed overweg met cijfers en informatie en bent handig met Excel overzichten als het nodig is. Je hebt mensenkennis en bent organisatiesensitief. Je overziet de impact van jouw beslissingen en acties op organisatieonderdelen waar jij niet direct verantwoordelijk voor bent. Je denkt en handelt vanuit het grotere organisatiebelang. Je weet het beste uit individuele medewerkers én uit het team als geheel te halen. Je bent een echte teamspeler. Ervaring op de OK of in een ziekenhuisomgeving is natuurlijk een voordeel. Maar ervaring in een andere sector in combinatie met passie voor de zorg kan ook, mits je voldoet aan deze checklist:

 • Afgeronde HBO opleiding;
 • Ruime ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals;
 • Een mensgerichte en faciliterende stijl van leidinggeven;
 • Sterke analytische vaardigheden;
 • Helicopterview;
 • Resultaatgericht;
 • Gedijt goed in een dynamische, kritische en professionele omgeving.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Liefde voor mensen is wat iedereen drijft in Bernhoven. Dat betekent ook oprechte aandacht voor jou. Bernhoven geeft je alle ruimte, begeleidt je en daagt je uit. Om voortdurend te kijken of de zorg nóg beter kan. En om te leren en te groeien. Bernhoven is een pionier in zorgvernieuwing en loopt voorop in het vormgeven van toekomstbestendige gezondheidszorg. In de samenwerking met professionals binnen en buiten de muren ben jij een belangrijke schakel. De authentieke en gedreven medewerkers van Bernhoven vormen in feite één groot team. Bernhoven is een regionaal ziekenhuis met een grote diversiteit aan medische ingrepen en operaties, die variatie wordt ook erg gewaardeerd op de OK. Hier kun je echt het verschil maken en van betekenis zijn.

 • Je krijgt direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, voor 32 of 36 uur per week;
 • Daar hoort een marktconforme beloning bij;
 • Je gaat samenwerken met een enthousiast en professioneel team;
 • En je krijgt alle ruimte om goed ingewerkt te worden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op: 06-46003160. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking met een verdiepend gesprek, bij voorkeur in levende lijve. VOOR volgt uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

De best passende kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor twee sollicitatiegesprekken bij Bernhoven in Uden in de laatste week van november. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure, een assessment is optioneel.