Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Senior HR Adviseur

Amsterdam

16-11-2021

Interim Senior HR Adviseur

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Dagelijks schakelen tussen lopende zaken enerzijds en anderzijds ruimte creëren voor het inrichten van de HR-afdeling binnen een dienstverlener in de (spoed)zorgketen.

Organisatie

Dutch Medical Group (DMG) levert (internationale) medische zorg, logistieke diensten, opleiding en training. Dit doet DMG via meerdere organisaties, en met name door Broeder de Vries Doktersdienst, Broeder de Vries Services en Dutch Medical College. Broeder de Vries Doktersdienst ondersteunt het huisartsenvervoer en Broeder de Vries Services de (spoed)zorgketen met ambulancezorg, mobiele buitenlandzorg, meldkamerdiensten en repatriëringen. Dutch Medical College biedt medewerkers geaccrediteerde scholing aan die aansluit bij het werkveld, zoals medische trainingen, rijvaardigheidstrainingen en triage bij- en nascholingen.

Met ongeveer 700 medewerkers biedt DMG wereldwijd de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment (‘Connecting Care’). Het hoofdkantoor en de meldkamerdiensten werken vanuit Lijnden, onder de rook van Amsterdam.

Als gevolg van het vertrek van twee collega’s (gezamenlijk 1,0 FTE) zijn wij per direct op zoek naar een ervaren interim Senior HR Adviseur die enerzijds ‘de winkel doet draaien’ en anderzijds de basis verder op orde brengt en meedenkt over de toekomstige inrichting van HR.

Opdracht

Dutch Medical Group is continu in ontwikkeling en groeit snel. Vanwege het vertrek van twee collega’s is de behoefte aan tijdelijke ondersteuning middels een interim Senior HR Adviseur die samen met het management richting geeft aan de (her)inrichting van HR: het vertrek van collega’s is enerzijds een aderlating en tegelijkertijd biedt het de kans de organisatie van HR tegen het licht te houden en opnieuw in te richten. Van de uiteindelijke kandidaat wordt verwacht, in samenspraak met directie en management, hierin een trekkersrol te spelen.

Naast de inrichtig van HR houd je je bezig met HR brede onderwerpen als verzuim en contracten en ben je vraagbaak voor leidinggevenden en directie op jouw beleidsterrein. Je adviseert, initieert en bent de business partner voor de organisatie. In samenspraak met het management bepalen jullie waar de prioriteiten liggen binnen de opdracht. Stroomlijnen van HR-processen, de koppeling hiervan met AFAS en verzuimmanagement zullen, naast de meer reguliere werkzaamheden, op het bordje van de interim Senior HR Adviseur komen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren interim Senior HR Adviseur die in staat is op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau te acteren en continu daartussen te schakelen. Je bent een zelfstarter, no nonsense type en beschikt over uitgebreide ervaring op het vlak van HR. Je bent in staat om in korte tijd pro-actief informatie op te halen en je weg te vinden binnen de organisatie.

Je begrijpt hoe een organisatie van deze omvang HR kan en moet inrichten, wat daarvoor nodig is en hoe je dit gaat bereiken. Je bent hierin sparringpartner voor het management en directie en neemt hen op basis van je kennis en ervaring hiervan mee.

Je bent een ervaren interim Senior HR Adviseur met uitgebreide kennis van HR-processen en basisinstrumenten, zoals arbeidsvoorwaarden, verzuimmanagement, pensioenen en contracten. Jouw uitgebreide kennis van HR-processen kun je goed vertalen naar systemen en vice versa. Je hebt daarom kennis van, en ervaring met, AFAS.

Je kunt goed zelfstandig werken en prioriteiten stellen. Je bent organisatie-sensitief en benaderbaar – je communicatievaardigheden zijn uitstekend. Gevraagd en ongevraagd adviseer je management en directie op jouw beleidsterrein.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende opdracht in een groeiende en compacte (kantoor-)organisatie in de zorg. De vermoedelijke duur van de opdracht is vier tot zes maanden. Het aantal uur bedraagt 32-40 uur per week.

Reactie & informatie

Edo Lagendijk is verantwoordelijk voor het invullen van deze opdracht. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht én je beschikt over relevante ervaring, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Vermeld in je reactie ook een indicatie van het gewenste tarief, beschikbaarheid en eventuele vakantieplanning.

Selectiegesprekken met VOOR en mogelijk daarna met opdrachtgever vinden zo spoedig mogelijk plaats. Aanvang is eveneens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 december aanstaande.