Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg St. Elisabeth

Doesburg

03-12-2021

Manager Zorg St. Elisabeth

"Ziet en hoort cliënten, hun naasten en medewerkers”

Organisatie

Attent Zorg en Behandeling is een zorgaanbieder met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Er werken ongeveer 1500 medewerkers en 700 vrijwilligers op en vanuit 11 locaties en/of het servicecentrum. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 80 miljoen. Attent levert een breed palet aan zorg en behandeling, zoals eerstelijnsbehandeling, thuiszorg en hulp bij huishouden, revalidatie en kortdurend verblijf, zorg met verblijf, crisisopname, palliatieve zorg, dagbesteding, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Binnen de ouderenzorg heeft Attent van oudsher expertise opgebouwd in de complexere en meer gespecialiseerde ouderenzorg, zoals gerontopsychiatrie.
Attent doet een sterke belofte aan al haar cliënten en hun naasten. Ze wil zorg en behandeling bieden die cliënten als 'vertrouwd en dichtbij' ervaren. Het is namelijk nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand anders moet toevertrouwen. Daarvoor moet je hen kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen wil Attent winnen door het vakmanschap van hun medewerkers én door hun bewoners en cliënten te begrijpen. Gezien en gehoord worden, 'Ik zie je, ik hoor je’, dát is wat onze cliënten en medewerkers willen. Hoe Attent daaraan werkt zie je in deze infographic:

Attent biedt haar diensten sterk regionaal aan met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn en in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, omdat ze ervan uit gaan dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Zij noemen dat community care of gemeenschapszin.
St. Elisabeth is één van de oudste locaties van Attent, prachtig gelegen in het centrum van de Hanzestad Doesburg. Van oudsher voor Doesburgers de plek waar je heen ging als je zorg nodig hebt. In 2016 is het gerenoveerde pand in gebruik genomen, volledig aangepast aan de veranderende vraag naar een meer beschermde, kleinschalige woonomgeving en complexere zorg en behandeling. Op dit moment wonen er cliënten met dementie en cliënten met chronische lichamelijke aandoeningen. Vanwege het vertrek van de huidige manager Zorg is Attent op zoek naar een manager Zorg voor de locatie St. Elisabeth. De manager rapporteert aan de Directeur Zorg en Behandeling.

Functie

Je geeft leiding aan drie afdelingen met ieder een eigen team (twee psychogeriatrische teams en een somatiek team). In totaal werken er circa 60 medewerkers (40 fte) in het huis, en de teams bestaan uit senior verpleegkundigen, verzorgenden (niveau 1 t/m 4), helpenden, medewerkers wonen en een planner (werkt deels ook voor locatie Hessegracht). Ook zijn er leerlingen die door de verzorgenden worden begeleid. De medewerkers werken in vaste teams met een eigen groep bewoners. De verzorgenden hebben eveneens de rol van zorgregisseur (EVV-er), waarbij ze vast aanspreekpunt voor de bewoner en de familie zijn.
De structuur staat goed met een duidelijke verdeling van taken en rollen. De kunst is om dit met de juiste aandacht, zo te houden. De teams nemen al de nodige eigen verantwoordelijkheid en dit mag nog verder worden gestimuleerd.
Je werkt samen met verschillende collega’s, zoals de facilitair manager, medici en collega managers Zorg aan goede kwaliteit van zorg en een prettige woonomgeving.

Er is een prettige sfeer in het huis en de medewerkers en bewoners zijn over het algemeen heel tevreden. Er is een warme Doesburgse cultuur: ”ons kent ons”, en samen een team zijn dat elkaar helpt en voor elkaar staat. Wel mag het aanspreken en feedback geven sterker ontwikkeld worden. Het ziekteverzuim is stijgende (nu 7,5%) en je wordt gevraagd om hier aandacht aan te geven en waar mogelijk het verzuim terug te brengen.

Wie wij zoeken

Je bent betrokken en hebt echt hart voor de zorg. Attent is voorstander van leidinggevenden met een diep besef van wat er gebeurt met de bewoners en waaraan gewerkt wordt in de ouderenzorg.
We zoeken een leidinggevende die relationeel en communicatief sterk is. Een manager bij Attent onderhoudt gemiddeld al snel 100 relaties. Je maakt soepel contact met medewerkers, bewoner, familie en bouwt langdurige relaties op. Je bent zichtbaar en benaderbaar. Mensen weten jou te vinden. Je bent duidelijk in de kaders, en biedt een luisterend oor waar nodig. Je spreekt mensen aan en stimuleert in het geven van feedback, met respect voor de ander. Je hebt oog voor de goed werkende structuren die zijn opgebouwd, koestert deze en geeft continu aandacht hieraan, zodat het krachtig blijft.
Je hebt kennis van en ervaring met leidinggeven in -bij voorkeur- de zorg.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg bij Attent is een belangrijke functie in een platte organisatie met een goede reputatie op het gebied van kwaliteit en tevredenheid. Door een optimale span of control kun je optimaal cliënten, hun naasten en medewerkers zien en horen en van daaruit hun tevredenheid verder versterken. De functie van Manager Zorg is gewaardeerd in FWG 60 (maximaal € 4.887 bruto per maand) conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 28-32 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Kyra Cools zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via de reactie mogelijkheid hieronder.
Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 20 januari 2022.
Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Voor vragen is Anne-Marie bereikbaar op 06-11327212.
*Bij alle gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.